Herontwerp je werk om corona heen

corona workarounds bericht

65 slimme workarounds om gezond en productief door te werken

Opstarten en doorwerken tijdens de coronacrisis. Hoe doen we dat gezond, productief en verantwoord? Hoe kunnen we met ‘workarounds’ slim om covid-19 heen werken? De NSvP heeft alvast 65 innovatieve en werkbare oplossingen in beeld gebracht op de website www.coronaworkarounds.nl, te koppelen aan een beroepenmonitor. 

Steeds is het uitgangspunt dat we deze crisis samen oplossen. Daarom hebben verschillende initiatiefnemers belangeloos een nieuwe kennistool gecreëerd: www.coronaworkarounds.nl geeft voor 965 beroepen inzicht in de corona-gevoeligheid van verschillende taken. Dit gebeurt op basis van het Amerikaanse Occupational Information Network (O*NET), dat als internationale standaard geldt en door eelloo is omgezet naar een Nederlandse beroepenmonitor. In totaal worden er 41 verschillende taken onderscheiden. De koppeling tussen beroepen en taken enerzijds en de corona-gevoeligheid anderzijds biedt de mogelijkheid op taakniveau mogelijke oplossingen te bekijken én te delen. 

Herontwerp het werk om het virus heen

Het achterliggende idee is dat de corona-gevoeligheid in hoofdlijnen bepaald wordt door twee factoren: de plaatsafhankelijkheid en het vereiste intermenselijk contact. De corona workarounds zijn dan slimme fysieke, technologische en organisatorische oplossingen die kunnen helpen om werktaken minder coronagevoelig te maken. Productief en gezond opstarten en/of doorwerken betekent iets anders voor verschillende taken in het werk - afhankelijk van de plaats en het vereiste menselijk contact. Niet elke werktaak in een beroep is daardoor even corona-gevoelig.

965 beroepen, 41 taakgroepen, 65 workarounds:
www.coronaworkarounds.nl

Veel is inmiddels geschreven over looproutes, plexiglas en drive-in oplossingen, maar er is vanuit taakherontwerp nog veel meer mogelijk. Hoe herstructureer je het werk zodanig dat het in kleine slimme teams kan worden uitgevoerd, en het aantal contacten wordt beperkt? Zijn combinatiebanen mogelijk tussen de Zorgsector en de Horeca, zodat een sterke stijging van de vraag in de ene sector kan worden opgevangen vanuit een andere sector? Hoe bundel je taken zodat je zo min mogelijk hoeft te reizen? De nieuwe site fungeert als kennistool met diverse corona workarounds die innovatief in werk zijn.

Met slimme werkbare oplossingen kunnen we gezond en productief doorwerken

Coronaworkarounds.nl is een initiatief van de NSvP : : Innovatief in werk, Siebren Houtman van eelloo en Ton Wilthagen van de Universiteit Tilburg. De website is gevuld met 65 suggesties en workarounds die in dagbladen en vaktijdschriften zijn aangedragen. We roepen werkgevers, werknemers en hun organisaties, brancheorganisatie, wetenschappers en vakexperts op hun kennis en ervaring beschikbaar te stellen om na een intelligente lockdown nu met intelligente workarounds de economie weer zo veilig, gezond én rendabel mogelijk op gang te helpen. We horen graag over je eigen workaround-ideeën of reeds gerealiseerde aanpassingen in het werk en organisatie. Denk ook mee en draag bij!

Meer over de corona workarounds:


Contact en meer informatie:

De NSvP : : Innovatief in Werk is een onafhankelijke stichting en vermogensfonds, en richt zich op een waardevolle toekomst van werk voor iedereen. We stellen persoonlijk contact op prijs en lichten een en ander graag toe! U kunt contact opnemen met Sonia Sjollema, directeur NSvP, via 026 - 445 78 00 of via e-mail info@nsvp.nl.

Thema's

Onderwerpen

Over NSvP

De NSvP maakt zich hard voor een menswaardige toekomst van werk. We stellen de vraag hoe de arbeidsmarkt van morgen eruit ziet en onderzoeken hoe werk zodanig kan worden ingericht dat het bijdraagt aan de menselijke waarden en behoeften. We zijn een onafhankelijke stichting. We financieren als vermogensfonds innovatieve projecten op het snijvlak van mens, werk en organisatie.

Rijnkade 88
6811 HD Arnhem
info@nsvp.nl
026 - 44 57 800

 

Vind ons op Facebook
Volg ons