Toolbox verschil meten en doelen stellen

Toolbox verschil meten

Veel organisaties investeren in diversiteit, zonder uitgebreide analyses vooraf. Maar doelen kunnen pas helder geformuleerd worden, als duidelijk is waar de organisatie nu staat. Bovendien ontstaat draagvlak voor verandering als helder is wat het de organisatie en de medewerker daadwerkelijk kunnen opleveren. Door vervolgens ook de voortgang te bewaken en meetbaar te maken, wordt duidelijk welke investeringen verantwoord zijn en wat ze opleveren.

Doelen formuleren, verandering vormgeven, resultaten meten en doelen bijstellen, vormen vanzelfsprekende onderdelen van de Plan, Do , Check, Act-cirkel van het INK-model. Het vergroten, hanteren, waarderen en benutten van verschil zijn geen doelen op zich. Diversiteit wordt in steeds meer organisaties gekoppeld aan de businesscase en het primaire proces van organisaties. Organisaties willen een meer divers personeelsbestand omdat:
 

  • Het toegang geeft tot een breder en dus groter arbeidsaanbod en een grotere kans op het kunnen aantrekken van kwalitatief goed personeel.
  • Het op maatschappelijk niveau het corporate imago, de reputatie van de organisatie, verbetert.
  • Het de herkenbaarheid, toegankelijkheid en het draagvlak van de organisatie vergroot doordat het personeelsbestand een betere afspiegeling is van de huidige bevolking.
  • Het bijdraagt aan een groter innovatief en creatief vermogen en daardoor nieuwe producten en diensten ontstaan en bestaande producten en diensten verbeteren.
  • Het bijdraagt aan een betere concurrentiepositie, omdat men beter in staat is wensen en verwachtingen van klanten te identificeren en hier bovendien beter aan tegemoet kan komen.
  • Het er prettiger werken is: door diversiteit ontstaat een open en flexibele bedrijfscultuur, dat maakt het werken plezieriger.

In dit deel van de toolbox zijn instrumenten opgenomen die ondersteunen bij het stellen van doelen en bij het monitoren van de voortgang.

Raadpleeg eventueel ook de andere delen van deze Toolbox over diversiteit:

Verschil toelaten

Verschil hanteren

Verschil waarderen

Verschil benutten/innoveren

Bijlage

Thema's

Onderwerpen

Reageren

Over NSvP

De NSvP maakt zich hard voor een menswaardige toekomst van werk. We stellen de vraag hoe de arbeidsmarkt van morgen eruit ziet en onderzoeken hoe werk zodanig kan worden ingericht dat het bijdraagt aan de menselijke waarden en behoeften. We zijn een onafhankelijke stichting. We financieren als vermogensfonds innovatieve projecten op het snijvlak van mens, werk en organisatie.

Rijnkade 88
6811 HD Arnhem
info@nsvp.nl
026 - 44 57 800

 

Vind ons op Facebook
Volg ons