2x prijs voor scriptie Van diversiteitsmanagement naar prestaties

Bestuurskundige Tanachia Ashikali heeft voor de tweede keer een scriptieprijs gewonnen voor haar scriptie Van diversiteitsmanagement naar prestaties. Een onderzoek naar de invloed van diversiteitsmanagement op HRM-uitkomsten en de rol van de leidinggevende in de Nederlandse publieke sector. Dit keer gaat het om de Brasz scriptieprijs 2011 van de Vereniging voor Bestuurskunde. Zij schreef de scriptie voor het masterprogramma Arbeid, organisatie en management van de opleiding Bestuurskunde onder begeleiding van dr. Sandra Groeneveld. 

De jury had vooral veel waardering voor de genuanceerdheid van de vraagstelling en zorgvuldigheid van het onderzoek. Volgens de jury komt Tanachia Ashikali tot houdbare aanbevelingen voor verder onderzoek en voor de praktijk. Daarnaast is het empirisch onderzoek goed uitgevoerd. En ze slaagt erin, de analyse zodanig te verwoorden dat die ook begrijpelijk is voor wie niet altijd in statistische termen denkt.

Ashikali heeft onderzocht wat de invloed van diversiteitsmanagement en enkele concrete beleidsinstrumenten is op de binding en motivatie van werknemers in de Nederlandse publieke sector. Daarnaast is zij nagegaan wat daarbij de rol is van leiderschap. Uit haar onderzoek blijkt dat diversiteitsmanagement en twee beleidsinstrumenten, zoals het divers samenstellen van selectieteams en de trajecten die zich richten op het creëren van een open cultuur, een positief effect hebben op de binding en motivatie van medewerkers. Een transformationele leiderschapsstijl, waarbij de leidinggevende  een vertrouwensrelatie opbouwt met werknemers door hen te motiveren, te stimuleren en te coachen,  blijkt echter belangrijker te zijn voor de binding en motivatie van personeel dan het gevoerde diversiteitsbeleid. Voor wat betreft de rol van leiderschap bij het succesvol implementeren van het beleid zijn de bevindingen niet eenduidig. Wel blijkt dat de positieve invloed van diversiteitsmanagement op de binding van werknemers wordt versterkt bij de aanwezigheid van een transformationele leiderschapsstijl.

De prijs werd op woensdag 9 mei 2012 uitgereikt tijdens het Landelijk Congres voor Bestuurskunde in Utrecht. De eerste keer kreeg zij de Albeda-scriptiepijs. Tanachia Ashikali, MSc. is op dit moment als junior-onderzoeker verbonden aan de leerstoel HRM in de publieke sector bij de opleiding Bestuurskunde.   

De scriptie is te vinden in de scriptiedatabank van de Universiteitsbibliotheek Erasmus Universiteit Rotterdam (PDF).

 

Thema's

Onderwerpen

Reageren

Over NSvP

De NSvP maakt zich hard voor een menswaardige toekomst van werk. We stellen de vraag hoe de arbeidsmarkt van morgen eruit ziet en onderzoeken hoe werk zodanig kan worden ingericht dat het bijdraagt aan de menselijke waarden en behoeften. We zijn een onafhankelijke stichting. We financieren als vermogensfonds innovatieve projecten op het snijvlak van mens, werk en organisatie.

Rijnkade 88
6811 HD Arnhem
info@nsvp.nl
026 - 44 57 800

 

Vind ons op Facebook
Volg ons