Handboek Arbeid & Gezondheid - André Bieleman, Harald Miedema, Josephine Engels, Marcel Balm (2019)

Handboek Arbeid & Gezondheid (3e herziene versie)

De derde, geheel herziene versie van het Handboek Arbeid & Gezondheid (2019) geeft antwoord op de vraag hoe je integratie, inclusieve arbeid, duurzame inzetbaarheid en re-integratie bevordert. Werk is belangrijk voor mensen; werk draagt bij aan zelfstandigheid, zelfrespect en ontplooiing. En met de toenemende vergrijzing en flexibilisering van de arbeidsmarkt is het bevorderen van duurzame arbeidsparticipatie een steeds grotere uitdaging. Hoe pak je dat aan?

Generatieverschillen op het werk - Overzicht van een halve eeuw onderzoek (2015)

Generatie Y zorgt voor veel vooroordelen en speculaties in de praktijkliteratuur. Het vele onderzoek dat generaties op het werk analyseert, heeft tot nu geen eenduidige resultaten opgeleverd en is bovendien onderhevig aan verscheidene theoretische en methodologische problemen. Aan de hand van een uitgebreid literatuuroverzicht worden in dit artikel de studies die over generaties op het werk verschenen geanalyseerd.

Werken aan de robotsamenleving. Visies en inzichten uit de wetenschap over de relatie technologie en werkgelegenheid - Rathenau Instituut (2015)

Visies en inzichten uit de wetenschap over de relatie technologie en werkgelegenheid. Steeds vaker komen we in aanraking met robots en verregaande automatisering. Denk aan robotstofzuigers, zelfscankassa's of online tools waarmee je zelf juridische contracten kunt opstellen. De discussie over wat deze automatisering gaat betekenen voor toekomstige werkgelegenheid is losgebarsten in de media, de wetenschap en de politiek. De een ziet kansen met nieuwe mogelijkheden voor meer comfort, gezondheid en economische groei.

Loopbanen op weg naar duurzaamheid; over paden, hobbels en gidsen - Judith Semeijn (2016)

Oratie Judith Semeijn

Deze oratie door prof. dr. Judith H. Semeijn (Open Universiteit) gaat over hoe loopbanen voor mensen geoptimaliseerd kunnen worden. Over hoe mensen daar zelf aan kunnen bijdragen, maar ook wat daaraan bijgedragen kan worden vanuit organisaties en beleid. En hoe dit een duurzaam karakter kan krijgen.

Feilbaar maakt veilig. Het effect van Team Resource Management op de cultuur van een intensive care (2010)

Karien Hammink onderzocht een thema dat elke dag wel in het nieuws komt: de soms grote fouten die organisaties en hun medewerkers en managers maken.  Na elke grote fout zijn politiek en media er vaak als de kippen bij om te roepen dat er gestraft moet worden. Barbertje moet hangen, zo is de common sense. Hammink concludeert uit haar onderzoek binnen een Intensive Care afdeling van een ziekenhuis juist het tegenovergestelde. Fouten moet je niet bestraffen, maar ervan leren. Teams die dat doen, worden steeds beter, waardoor de veiligheid voor – in dit geval – patiënten toeneemt.

Private payment versus public praise: effects of rewards and feedback on energy conservation in the workplace (2010)

Margriet van Lidt de Jeude heeft zich gewaagd aan een Echt Quasi-experiment zoals dat heet, uitgevoerd in de praktijk van een organisatie die producten en diensten levert op het gebied van duurzame energie. Ze wilde weten hoe werknemers te verleiden zijn tot energiebesparend gedrag. Zulk gedrag zou je met vragenlijsten kunnen proberen te meten, maar u en ik voelen aan dat dit alleen maar sociaal-wenselijke en dus onbetrouwbare antwoorden zou opleveren.

Mindful Workforce? A diary study investigating effects of brief mindfulness - Alina Feinholdt (2012)

Er wordt soms nog met enige terughoudendheid naar gekeken. Toch zit de brille in de eenvoud. Iedereen kan het, het kost nauwelijks tijd en de gemeten effecten zijn zo interessant dat het uitnodigt om hier serieus naar te kijken. Wanneer we psychologisch onderzoek doen naar inzichten die de effecten van minder grijpbaar handelen proberen te vergroten dan begeven we ons op een minder begaand pad. De uitkomsten zijn statistisch valide, maar het onderzochte fenomeen behoort duidelijk (nog) niet tot de meer gangbare interventies.

Do CEOs' Personal Values Affect Employees' Innovative Work Behavior? - Ann-Catherine Starke (2013)

Een belangrijk thema in de psychologie van Arbeid en Organisatie betreft de invloed van leidinggevenden op hun organisatie en hun ondergeschikten. In de jaren 80 van de vorige eeuw introduceerden Hambrick en Mason hierover de Upper Echelon theorie. De belangrijkste aanname van die theorie is dat eigenschappen van leidinggevenden, en vooral van de mensen in de top van de organisatie, van invloed zijn op de strategische keuzes die worden gemaakt in de organisatie en op het gedrag van medewerkers lager in de organisatiehiërarchie.

Accepting negative emotions makes us more resilient to daily work stressors (2013)

Masterthesis van David van Lennep scriptieprijswinnares Katharina Kuba (2013) die op methodologische innovatieve wijze een praktisch zeer relevant verschijnsel uitwerkt en documenteert. Kuba, van de Rijksuniversiteit Groningen, vroeg zich af of het accepteren van negatieve emoties zoals irritaties en teleurstelling de negatieve effecten van zulke emoties op dagelijks welbevinden zou kunnen temperen. Het onderzoeksthema is van groot belang.

Jonge migranten optimistisch over kans op baan

Jonge migranten zijn optimistisch over hun positie in het onderwijs en op arbeidsmarkt; vooral migrantenmeisjes van Turkse en Marokkaanse afkomst. Zij zijn gemotiveerd voor hun opleiding en hebben de ambitie een baan te vinden en carrière te maken. Dat schrijft Debby Gerritsen in haar proefschrift 'Citizenship experiences of young migrants. Optimism and disadvantages'. Ondanks de achterstandpositie die jonge migranten in Nederland hebben in scholing en werk, zijn ze optimistisch en ambitieus.

Over NSvP

De NSvP is een onafhankelijke stichting en vermogensfonds, en zet zich in voor een menswaardige toekomst van werk. Wij ontwikkelen, delen en verspreiden kennis op het gebied van mens, werk en organisatie. We stellen de vraag hoe de arbeidsmarkt van morgen eruit ziet en wat dat vraagt van de talentontwikkeling van jongeren en werkenden. 

Rijnkade 88
6811 HD Arnhem
info@nsvp.nl
026 - 44 57 800

 

Vind ons op Facebook
Volg ons