Carrière Coaches helpen 560 leerlingen

coach working together

Het project Carrière Coach van JINC is een loopbaanadviestraject voor leerlingen uit de  eindexamenklas van het vmbo. Het voorziet in de behoefte scholen en ouders te ondersteunen en leerlingen te stimuleren zich goed en bewust te oriënteren op hun schoolloopbaan, waardoor ze beter in staat zijn een keuze te maken voor hun vervolgopleiding. De Carrière Coaches hielpen al 560 leerlingen in Amsterdam en Rotterdam. En de ambitie is om in de toekomst nog meer leerlingen te helpen met een goede start van hun carrière. Met steun van de NSvP werd de methodiek uitgetest en een handleiding voor coaches ontwikkeld.

Het project Carrière Coach van JINC is een loopbaanadviestraject voor leerlingen uit de eindexamenklas van het vmbo. Het voorziet in de behoefte scholen en ouders te ondersteunen en leerlingen te stimuleren zich goed en bewust te oriënteren op hun schoolloopbaan, waardoor ze beter in staat zijn een keuze te maken voor hun vervolgopleiding.

Een Carrière Coach neemt vier leerlingen onder zijn hoede en voert twee een-op-een gesprekken met hen. Daartussen doen zij gezamenlijk een kwaliteitenspel: leerlingen geven elkaar feedback op hun sterke eigenschappen, en bespreken met de coach in welk beroep of opleiding dit talent goed van pas komt. Ook helpt de coach door leerlingen concrete actiepunten mee te geven en het intakegesprek voor de vervolgopleiding te oefenen: staat de leerling echt achter de keuze, en kan hij het goed verwoorden?

“De bedoeling van het project en de inzet van de school, leerlingen en de coaches vind ik geweldig. Mooi om te zien dat ieder op zijn eigen manier een bijdrage levert, met het uiteindelijke doel om de leerlingen een steuntje in de rug te bieden”, zegt Sarah van den Hee, een van de Carrière Coaches die betrokken was bij het traject.

 

9% Schooluitval in het Amsterdamse mbo
Want schooluitval is een groot maatschappelijk probleem in Nederland, vooral in de grote steden. In het schooljaar 2012/2013 verlieten bijna 1.200 - ruim 9% -  Amsterdamse mbo-leerlingen voortijdig hun opleiding1. In Rotterdam ligt dit percentage gelijk en verlieten 1.400 leerlingen hun mbo-opleiding zonder diploma. Een belangrijke oorzaak van schooluitval is een verkeerde opleidingskeuze. Jongeren weten vaak niet wat ze willen en welke opleiding daarbij past. Of zij hebben een onvolledig beeld van de gekozen opleiding. Juridische dienstverlening? Dat klinkt spannend, de advocatuur! Pleiten in de rechtszaal, interviews op televisie… Maar ook: nauwkeurig te werk gaan, informatie verzamelen en veel lezen zijn belangrijke elementen van het werk in deze sector. Elementen die minder tot de verbeelding spreken en voor leerlingen vaak pas in beeld komen tijdens de opleiding. Zonde, als je merkt dat dit niet bij je past omdat je zo’n beweeglijk type bent en liever met je handen werkt.

Veel ouders niet in staat hun kinderen te ondersteunen bij beroepskeuze
Een schone taak voor scholen om hun leerlingen goed voor te bereiden op de keuze voor een vervolgopleiding. Informatieverstrekking is een veelgebruikt middel, net als gesprekjes met de schooldecaan. Toch ontbreekt het veel scholen aan voldoende tijd en middelen om leerlingen intensief te begeleiden waardoor schooluitval blijft bestaan. En de ouders? Inderdaad, ook zij kunnen helpen, door het gesprek met hun zoon of dochter aan te gaan. Veel ouders kunnen hun kinderen echter onvoldoende ondersteunen bij deze beroepskeuze. Soms omdat zij zelf geen opleiding in Nederland hebben genoten en niet als rolmodel kunnen fungeren maar ook omdat pubers - want dat zijn deze leerlingen - niet altijd even gemakkelijk iets van hen aannemen.

Kiezen met een coach uit het bedrijfsleven
In het project gaan leerlingen op school in gesprek met een professional uit het bedrijfsleven: de ‘Carrière Coach’. Voor leerlingen is zo’n coachgesprek met een onbekende ‘echter’ en spannender dan met hun eigen docent. Het geeft hen de kans om begeleid te worden door een objectief en onafhankelijk persoon die vanuit zijn of haar achtergrond nieuwe ideeën en inzichten meebrengt.

De leerlingen kunnen ook gebruik maken van het het netwerk van de coach:
 

“Mijn coach heeft een bezoek voor me geregeld bij de Ambulancegarage. Het was erg leerzaam en interessant. Ik weet nu dat ik niet als verpleegkundige op de ambulance wil, maar als chauffeur. Dat past veel beter bij me!” Marco, 16 jaar.

 

Kiezen na kijkje in de praktijk
De leerlingen die al meededen aan het project, waardeerden de aandacht en tips die zij van hun coach kregen:
 

“Mijn coach was erg geïnteresseerd was in mij. Dus niet alleen in de opleiding maar ook dat ze mij eerst beter wilde leren kennen. Verder vond ik dat ze me wel goed heeft gemotiveerd met het maken van goede keuzes. Ik heb ook veel tips gekregen over dat ik open dagen moet gaan bezoeken. Omdat het mij dan helpt met m’n keuze. En het is altijd handig om meerdere open dagen te bezoeken zodat je ze met elkaar kan vergelijken.” Shawny, 15 jaar. 

 

En de coaches vinden het een leuke uitdaging om met een heel andere doelgroep in aanraking te komen:

“Ik spreek dagelijks hoogopgeleiden voor mijn werk. Maar nu moest ik mijn vragen en stijl aanpassen aan de leerlingen. Dat was interessant. Even helemaal terug naar de basis!” Pleun van Reesema, Accenture.

 

De Carrière Coach is een initiatief van JINC. JINC helpt jongeren door beroepsoriëntatie op de werkvloer, het aanleren van (taal-) vaardigheden en workshops over ondernemerschap. Hiermee beriekt JINC jaarlijks ruim 30.000 leerlingen van de basisschool en het vmbo. Het doel: een juiste studiekeuze, minder kans op schooluitval en beter zicht op werk. JINC is een non-profit organisatie die grotendeels wordt gefinancierd door het bedrijfsleven. Ongeveer 1000 bedrijven zijn actief in haar netwerk. JINC is momenteel gevestigd in Amsterdam, Utrecht, Rotterdam, Kennemerland, Almere en Brabant.

De Carrière Coach wordt onder meer door de NSvP gefinancierd.

1 Website VSV-Verkenner van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Bijlage

Thema's

Onderwerpen

Reageren

Over NSvP

De NSvP maakt zich hard voor een menswaardige toekomst van werk. We stellen de vraag hoe de arbeidsmarkt van morgen eruit ziet en onderzoeken hoe werk zodanig kan worden ingericht dat het bijdraagt aan de menselijke waarden en behoeften. We zijn een onafhankelijke stichting. We financieren als vermogensfonds innovatieve projecten op het snijvlak van mens, werk en organisatie.

Rijnkade 88
6811 HD Arnhem
info@nsvp.nl
026 - 44 57 800

 

Vind ons op Facebook
Volg ons