Arbeidsmarkt in transitie: van Micro naar Macro HRM

Ook de provincie Gelderland ontkomt niet aan ontgroening en vergrijzing. Uit economisch onderzoek blijkt dat Bruto Binnenlands Product (BBP) zal krimpen met 0,75 % en dat de werkgelegenheid zal dalen met 3.400 banen. Werkgevers in Welzijn en Zorg reageren met het ontwikkelen van een Gelders Arbeidsmarkt Model. Doelstelling is onder meer het realiseren van transitie trajecten voor verschillende groepen werknemers om hen effectief van werk naar werk te begeleiden. In de toekomst zal HRM minder Micro (binnen de grenzen van een organisatie) maar meer op Macro-niveau relevante Human Resource afspraken formuleren over in- , door- en uitstroombeleid over de grenzen van organisaties heen.

Minder arbeidskrachten en financiële middelen
Werkgevers hebben te maken met een sterke vergrijzing en tegelijkertijd een ontgroening van de arbeidsmarkt. In 2008 was bijvoorbeeld 15% van de Nederlanders 65 jaar of ouder, terwijl in 2040 te verwachten valt dat dit aantal gestegen zal zijn tot 27% (De Lange & Van der Heijden, 2013). Ook de regio Arnhem en Nijmegen valt niet aan deze ontwikkeling te ontkomen. Uit de economische verkenning van de provincie Gelderland blijkt bijvoorbeeld dat de verwachting is dat het Gelderse Bruto Binnenlands Product (BBP) zal krimpen met 0,75 % en dat de werkgelegenheid zal dalen met 3.400 banen (provincie Gelderland, 2013). Werkgevers krijgen hierdoor te maken met de uitdaging om bedrijfsprocessen effectief te managen en te organiseren met minder arbeidskrachten en minder financiële middelen. Er ontstaan nieuwe bedrijven doordat processen anders worden ingericht en gefinancierd. Er zullen tevens bedrijven omvallen. De complexe dynamiek op de arbeidsmarkt vraagt om transitie trajecten voor verschillende groepen werknemers om hen effectief van werk naar werk te begeleiden.

Gelders arbeidsmarktmodel
De vereniging voor werkgevers in Welzijn en Zorg (WZW) heeft op deze complexe veranderingen in de regio gereageerd met het opstellen van het Gelders Arbeidsmarkt Model (GAM). Vanuit het lectoraat Human Resource Management  en als voorzitter van het NSvP kennisnetwerk Duurzame inzetbaarheid (NKDI) mag ik mee kijken en advies geven aan WZW in het verder vorm geven van het GAM. WZW gelooft in een arbeidsmarkt waarin werkzekerheid in plaats van baanzekerheid centraal staat en in de zelfregie van werknemers en werkgevers, die met behulp van het Transitiebedrijf, zonder tussenkomst van de overheid, zelf zorgen voor een goede afstemming tussen vraag en aanbod. Daarbij richt WZW zich niet alleen op uitwisseling van werknemers tussen de betrokken organisaties binnen de sector zorg en welzijn maar wordt nadrukkelijk de verbinding intersectoraal gezocht. 

Regionale werkgelegenheid
Werkgevers creëren hierin met elkaar regionale werkgelegenheid met als doel (tijdelijk) boventallige medewerkers aan het werk en voor de toekomst beschikbaar te houden. Inmiddels is het transitiebedrijf Arnhem opgericht waarbij ruim 50 kandidaten zijn begeleid. Vooral richting tuinbouw vinden verschillende succesvolle transitietrajecten plaat. Ook is er een Personeel Ontwikkel Centrum opgericht om te anticiperen op de toekomstige personeelsbehoefte door nu al te starten met het opleiden van geschikte kandidaten. Het gaat hierbij om mensen van alle niveaus, van MBO 1-4 tot HBO. Werving vindt plaats uit de doelgroep die momenteel een uitkering heeft. Het POC biedt verkorte maatwerktrajecten aan waarbij geen klassen geformeerd worden. Kandidaten kunnen daarom op vrijwel ieder moment van het jaar kunnen instromen. Zij volgen de opleiding met behoud van uitkering waarbij de trajectbegeleiding wordt verzorgd.

Van Micro naar Macro HRM
In de toekomst zal Human Resource Management (HRM) nog meer vanuit een transitie model vorm gegeven gaan worden. Dat wil zeggen dat wij van micro HRM (binnen de grenzen van 1 organisatie) nog meer (dan nu het geval is) op macro-niveau relevante Human Resource afspraken zullen formuleren over in- , door- en uitstroombeleid over de grenzen van organisaties heen. Hierbij kunt u denken aan bijvoorbeeld CAO afspraken over intersectorale opleiding; waardoor het voor werknemers makkelijker zal worden om bij- of om te scholen naar nieuw werk in de eigen sector of in andere sectoren.

Flexecurity
Het Gelders Arbeidsmarktmodel is een voorbeeld van een dergelijk transitie model en is gebaseerd op het zogenaamde flexicurity concept. Flexicurity is het concept om een sociaal economisch model te omschrijven dat zowel een flexibel ontslagrecht kent, maar ook een pro-actief banenmarkt en werkzekerheid omhelst. Werkzekerheid kan vorm gegeven worden via transitie binnen en over sectoren heen of door actieve begeleiding bij het vinden van een nieuwe baan, en investeringen in het leren van nieuwe vaardigheden. Door het creëren van een gezamenlijke “arbeidspool“ kunnen werkgevers medewerkers onderling uitlenen ten behoeven van talentontwikkeling, mobiliteitsbevordering en/of risicospreiding. Volgens het Gelders Arbeidsmarkt model kan werkzekerheid en werkgeverschap het beste vorm gegeven worden op intersectoraal niveau en door de verduurzaming van de inzet "voor en door elkaar". Vanuit het NKDI houd ik u graag op de hoogte over de ontwikkelingen omtrent het GAM en andere transitiemodellen in Nederland.

Referentie
De Lange, A.H., & Van der Heijden, B.I.J.M. (2013). Een leven lang Inzetbaar? Duurzame inzetbaarheid op het werk: interventies, best practices en integrale benaderingen. Alphen aan den Rijn: Vakmedianet. 

Thema's

Onderwerpen

Reageren

Sprekers en experts

Laura Lamers

Inclusief Platformwerk: drie initiatieven, een veelvoud aan inzichten

Hoe maken we beter gebruik van de potentiële meerwaarde van online arbeidsplatforms voor een meer inclusieve arbeidsmarkt? Die vraag stond centraal in de ‘challenge Inclusief Platformwerk’ van NSvP en SBCM, van waaruit drie initiatieven (KlusCV, CurrentWerkt! en LaNSCO United) kansen en obstakels hebben verkend. 
De presentatie van Laura biedt een kijkje in de lessen die zijn opgedaan in het monitoren van de drie challenge initiatieven. Specifiek wordt ingegaan op de kansen van platformwerk voor mensen met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt, en de rol die platformtechnologie kan spelen om kansen voor inclusie te vergroten. Hiermee biedt de presentatie een eerste indruk van de inzichten die worden gedeeld in het boek ‘Inclusief Platformwerk’. 

Laura Lamers is PhD onderzoeker aan de Universiteit Twente, faculteit Faculteit Behavioural, Management and Social Sciences. Haar focus ligt op het snijvlak van technologie en samenleving, meer specifiek menselijke waardigheid. 

Niels Arntz

In een vraaggesprek met Luc Dorenbosch (NSvP) zet Niels uiteen hoe hij als platformondernemer in Nederland aankijkt tegen de ontwikkelingen binnen platformwerk. Hoe luister je als platform naar de mensen die via je platform werken? Wat kunnen samenwerkingen tussen platforms en overheid opleveren? Wat denkt Niels over de kans van slagen van platformwerk, ook als mensen niet geheel zelfstandig kunnen werken? Kan het breder of anders dan nu het geval is? Hoe hij zou willen dat het debat over platformwerk gevoerd zou worden voor meer innovatie op de arbeidsmarkt? 

Niels Arntz is medeoprichter van horecaplatform Temper.

Muriel Serrurier Schepper

Ontdek de kracht van data labeling: kansen voor een diverse en inclusieve arbeidsmarkt

(duopresentatie met Marjolein Grootjen)

In deze sessie ontdekken we hoe mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt de kans krijgen om zichzelf opnieuw te positioneren op de arbeidsmarkt door middel van data labeling in een kantooromgeving. Onder de begeleiding van een deskundige jobcoach werken ze in het AI Annotatie Lab aan hun vaardigheden en persoonlijke ontwikkeling om zo de weg naar de arbeidsmarkt te vinden. Tijdens de sessie wordt uitgelegd hoe dit project tot stand is gekomen en wat de werkzaamheden precies inhouden. 
Deze sessie biedt een inspirerend verhaal over hoe een nieuw soort werk kan bijdragen aan een inclusieve en rechtvaardige samenleving. Kom langs en laat je inspireren!

Muriël Serrurier Schepper is zelfstandig ondernemer, expert in data en artificial intelligence met een achtergrond in arbeids- en organisatiepsychologie. Zij is auteur van het boek Artificial Intelligence In Actie en leidt het AI Annotatie Lab.  

Marjolein Grootjen

Ontdek de kracht van data labeling: kansen voor een diverse en inclusieve arbeidsmarkt

(duopresentatie met Muriel Serrurier Schepper)

Als jobcoach bij het AI Annotatie Lab vanuit Regio Gooi en Vechtstreek begeleidt Marjolein de kandidaten die zichzelf hebben aangemeld of aangemeld zijn vanuit de verschillende gemeenten. In een traject van 6 maanden vanuit een veilige werkomgeving gaat zij samen met de kandidaat de werknemers- en sociale vaardigheden trainen. Zo komt de kandidaat erachter wat zijn intrinsieke motivatie is om te gaan werken. Tijdens deze sessie deelt ze haar persoonlijke ervaringen en laat ze zien hoe ze deelnemers stap voor stap helpt om verder te komen. Ook wordt besproken waarom dit werk bij uitstek geschikt is voor bepaalde doelgroepen.

Marjolein Grootjen is jobcoach bij WerkgeversServicepunt Regio Gooi en Vechtstreek.

Muriel en Marjolein doen samen 1 sessie

Jessica de Ruijter - Lansco

Platformwerk opzetten vanuit de coöperatieve gedachte

(duopresentatie met Leo Beekmans)

Hoe kan werken vinden via een platform nieuwe kansen bieden voor participatie en inclusie? 
In deze inspiratiesessie komen twee voorbeelden voorbij hoe de platformtechnologie vanuit de coöperatieve gedachte wordt ingezet om mensen met een uitkering te helpen met het verkrijgen van nieuwe opdrachten en werkzaamheden. Leo Beekmans van BridgeWorks en Jessica de Ruijter van LaNSCO United vertellen waarom zij deze platformen hebben opgezet, wie zij daarmee bereiken en welke nieuwe kansen deze platformen bieden voor een inclusieve arbeidsmarkt. Ook gaan ze in op hoe zo’n platform werkt in samenwerking met een sociale coöperatie, en wat hun ervaringen en geleerde lessen zijn.

Jessica de Ruijter is directeur van LaNSCO en medeoprichter van sociale coöperatie de Blauwe Paraplu.

Leo Beekmans

(duopresentatie met Jessica de Ruijter)

Leo Beekmans is arbeidsdeskundige, re-integratieconsulent, coach bij WerkmansMobiliteit en bij BridgeWorks

Robbert Boonk

Het beste wat je iemand kunt geven is een kans!

(duopresentatie met Laurens Waling)

Een matching platform voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt - zonder de oneerlijke concurrentie van mensen zonder beperking. Een matching platform waar werkgevers hun vacature en hun organisatie moeten toetsen op beperkende factoren. Alleen zo ontstaan er matches zonder beperkingen. Robbert Boonk ontwikkelde dit initiatief samen met vijf internationale partners, en inmiddels is het systeem bijna operationeel. In hun zoektocht kwamen ze het hightech platform van 8Vance tegen, waar matches worden gemaakt met behulp van Artificial Intelligence (AI). Kandidaten maken een zogenaamd ‘Ability Profile’ aan en dat doet de werkgever ook voor zijn vacature. 

Het systeem Work 4 Everyone is bijna klaar. In deze sessie laat Robbert Boonk aan de hand van de proefversie alvast zien hoe het werkt. Robbert en Laurens vertellen wat het is, hoe het werkt en wat de impact hiervan kan zijn. 

Robbert Boonk is directeur van de PHH Academie (opleider van gecertificeerde jobcoaches) en mede-initiator van matching platform Work 4 Everyone.

Laurens Waling

(duopresentatie met Robbert Boonk)

Laurens Waling is organisatievernieuwer en Chief Evangelist bij 8vance Matching Technologies.

Over NSvP

De NSvP maakt zich hard voor een menswaardige toekomst van werk. We stellen de vraag hoe de arbeidsmarkt van morgen eruit ziet en onderzoeken hoe werk zodanig kan worden ingericht dat het bijdraagt aan de menselijke waarden en behoeften. We zijn een onafhankelijke stichting. We financieren als vermogensfonds innovatieve projecten op het snijvlak van mens, werk en organisatie.

Rijnkade 88
6811 HD Arnhem
info@nsvp.nl
026 - 44 57 800

 

Vind ons op Facebook
Volg ons