Handboek Duurzame Inzetbaarheid wint publicatieprijs

Het handboek ‘Een leven lang inzetbaar’ van Dr. Annet H. de Lange en Prof. Dr. Beatrice I.J.M. van der Heijden is een uitgave van diverse kennispartners van het NSvP Kennisnetwerk Duurzame Inzetbaarheid. De beroepsvereniging voor Arbeids- en Organisatiedeskundigen heeft in mei 2014 aan het handboek de BA&O-publicatieprijs 2014 toegekend.Het handboek behandelt duurzame inzetbaarheid op het werk: interventies, best practices en integrale benaderingen. De auteurs helpen de werkgever, (HR-) manager en personeelsfunctionaris op weg met het doorgronden van het thema duurzame inzetbaarheid en leveren een overzicht van wat in Nederland bekend is over duurzame inzetbaarheid. 

De jury vindt dat het boek een goed overzicht geeft van het onderwerp, met veel informatie, onderzoeksmateriaal, heldere uitgangspunten en dat het houvast geeft aan professionals voor interventies en praktijkonderzoek. Verder omschrijft de jury de uitgave als een goed leesbaar boek dat overzichtelijk is én actueel.  

Inhoud boek
In het prijswinnende boek wordt onder meer ingegaan op vragen wat duurzame inzetbaarheid en duurzaam werk inhouden en hoe duurzame inzetbaarheid wordt gemeten. Veel aandacht is er voor de oudere werknemer. Zo wordt de vraag beantwoord of ouderen minder duurzaam inzetbaar zijn dan jongeren en wordt aandacht besteed aan onderzoek naar ouder worden op het werk. Factoren die duurzame inzetbaarheid van ouder wordende werknemers beïnvloeden en wat bekend is over beeldvorming van werkgevers over oudere werknemers zijn andere aspecten die aan bod komen. Tevens wordt stilgestaan bij de rol van Human Resource Management en de relatie tussen werknemer en werkgever in het duurzaam inzetbaar houden van ouder wordende werknemers.​

Doelgroep
Het boek is geschreven voor met name werkgevers, managers en personeelsfunctionarissen, maar is ook geschikt voor medewerkers en HBO- en WO-studenten die meer over het onderwerp willen weten in het kader van bijvoorbeeld hun studie of er met het oog op toekomstige arbeidsmarktverkenningen zelf actief mee aan de slag willen. Het handboek bevat veel praktische tips over relevante interventies, best practices en het implementeren van een beleid op het gebied van duurzame inzetbaarheid.

Over de auteurs
Dr. Annet de Lange (1977) studeerde Psychologie van arbeid, gezondheid en organisatie aan de Universiteit van Utrecht en promoveerde cum laude op een proefschrift over de mentale effecten op lange termijn van gezond of ongezond werk aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Vervolgens heeft zij als Universitair docent Organizational behavior aan de Vrije Universiteit Amsterdam gewerkt en daarna een aantal jaar als Universitair hoofddocent aan de Rijksuniversiteit Groningen en de Radboud Universiteit Nijmegen en werkt op dit moment als lector human resource management aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen en als visiting professor aan de universiteit in Stavanger, Noorwegen.

Prof. dr. Beatrice van der Heijden (1967) is hoofd van de vakgroep Strategisch Human Resource Management bij de Faculteit der Managementwetenschappen, Institute of Management Research aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Daarnaast is ze verbonden aan de Open Universiteit Nederland en aan de Universiteit Twente. Zij studeerde Psychologie van Arbeid en Organisatie aan de Radboud Universiteit Nijmegen en voltooide de opleiding in 1990. In 1998 promoveerde ze aan de Universiteit Twente op een onderzoek naar het meten en de ontwikkeling van professionele expertise gedurende de loopbaan.

Over alle auteurs
Met een voorwoord van Jaap Jongejan (directeur SBI Training en advies), oud-voorzitter CNV Vakmensen en Sonia Sjollema (directeur NSvP), werden hoofdstukken in het boek geschreven door: Dirk Scheele, Nico Ridder, Marc Ritter, Harry van Daalen en  Kène Henkens, Hanna van Solinge, Matthijs Bal en Mandy van der Velde, Dorien Kooij – Josje Dikkers – Paul Jansen – Judith van den Broek, Jan Fekke Ybema – Francel Vos – Goedele Geuskens, René Schalk - Matthijs Bal, Maria Peeters,  Sandra Brouwer – Marjolein Wessels  – Haitze de Vries – Jac van der Klink,  Johannes de Geus – Tessa van Puijenbroek, Beatrice van der Heijden – Aukje Nauta – Gerard Scheenstra, Josje Frietman – Robert Boulogne,  Rob van Dijk – Karin Hofman – Paul Jongenelen, Tinka van Vuuren – Karen van Dam,  Jo Thijssen – Peter Leisink – Teun Aalbers – Annet de Lange - Sandra Kruijt.

BA&O-publicatieprijs 2014
Sinds een aantal jaren reikt de beroepsvereniging voor Arbeids- en Organisatiedeskundigen een publicatieprijs uit. Doel hiervan is het stimuleren van kennisontwikkeling, -onderbouwing en -verspreiding ten aanzien van het domein van de arbeids- en organisatiekunde en veranderkunde gericht op A&O-deskundigen en deskundigen van aanpalende arbodisciplines. De winnaar is beste publicatie, die in 2013 voor de eerste maal is geproduceerd over een arbeids- & organisatiekundig dan wel een veranderkundig onderwerp.​

Algemene gegevens
Titel Een leven lang inzetbaar?
Auteurs Dr. Annet H. de Lange en Prof. Dr. Beatrice I.J.M. van der Heijden
Prijs € 42,50 (inclusief btw)
ISBN 9789462150973
Omvang 460 pagina’s
Uitgever Vakmedianet
Bestellen Vakmedianet

 

Thema's

Onderwerpen

Reageren

Over NSvP

De NSvP maakt zich hard voor een menswaardige toekomst van werk. We stellen de vraag hoe de arbeidsmarkt van morgen eruit ziet en onderzoeken hoe werk zodanig kan worden ingericht dat het bijdraagt aan de menselijke waarden en behoeften. We zijn een onafhankelijke stichting. We financieren als vermogensfonds innovatieve projecten op het snijvlak van mens, werk en organisatie.

Rijnkade 88
6811 HD Arnhem
info@nsvp.nl
026 - 44 57 800

 

Vind ons op Facebook
Volg ons