Gedragsbewust HR-beleid loont

Joanne Reinhard

Interview met Joanne Reinhard over de voordelen van gedragsbewust HR-beleid en behavioural insights.

Op zoek naar grens tussen gedragsbeïnvloeding en manipulatie

Keuze nudge

Nudging is één van de mogelijkheden om gedrag van mensen te beïnvloeden. In het artikel, gepubliceerd in TvOO, leggen de schrijvers Cristel van de Ven en Eline Steenhuisen uit wát het is en gaan ze in op het onderscheid tussen nudging en meer klassieke vormen van gedragsbeïnvloeding. Ze onderzoeken randvoorwaarden om nudging effectief en ethisch in te zetten. Tot hoever mag een organisatie of de overheid gaan met het actief beïnvloeden van het gedrag van medewerkers en burgers? Met andere woorden: waar ligt de grens tussen gedragsbeïnvloeding en manipulatie?

 

Leernetwerk Anders Werken over Inzetbaarheid

leren leernetwerk

Factor Vijf startte in samenwerking met de NSvP in 2011 met het leernetwerk Anders werken. Een klein gezelschap van ongeveer 25 smaakmakers op het gebied van HR en arbeidsrelaties komt twee à drie keer per jaar bijeen om van elkaar te leren: kennisuitwisseling ten behoeve van continue sociale innovaties op de werkvloer.  

 

Duurzaam en divers: Nieuwe methodiek voor het duurzaam benutten van vluchtelingtalent

UAF

Het UAF begeleidt hoog opgeleide vluchtelingen die zijn afgestudeerd in Nederland bij het vinden van een passende baan. Naast een gedegen opleiding brengen deze vluchtelingen iets extra’s mee: ze zijn ondernemend, hebben doorzettingsvermogen en kijken over grenzen heen. 

HR-tool Seniorenkracht: 700 beroepen waar senioriteit wordt gevraagd

senior werk

Seniorenkracht is een HR-tool om senioriteit te benutten. De tool kan bedrijven ondersteunen die de kracht van leeftijd, en specifiek de kracht van oudere medewerkers willen benutten. Deze HR tool informeert u over kwaliteiten van senioren, hoe u deze kunt benutten en tot hun recht kunt laten komen. Tenminste 700 beroepen zijn extra kansrijk voor senioren; voor de 15 sectoren wordt per sector getoond voor welke beroepen dit geldt. De tool bevat ook 7 aanbevelingen voor organisaties, die onder meer geïnspireerd zijn door rondetafelgesprekken in verschillende sectoren.

Employability en de zoektocht naar passend werk

passend werk
Employability zorgt ervoor dat mensen hun zoektocht naar passend werk beter volhouden, dat ze betere zoekstrategieën gebruiken en dat ze een aanzienlijk grotere kans hebben om passend werk te vinden – ook in lastige omstandigheden. Dat is de conclusie van het proefschrift 'Prepare and Pursue: routes to suitable (re-)employment'.
 

De leerstoelhouder ‘Employability in Werkrelaties’ in 2013

Aukje Nauta was van 2010 tot 2016 NSvP-leerstoelhouder ‘Employability in Werkrelaties’. In 2013 vertelde zij het volgende:

Gemeente Utrecht zet slim e-portfolio’s in

wisselen van baan

De gemeente Utrecht wil de interne mobiliteit verhogen. Centrale vraag: hoe krijgen we mensen echt in beweging? Een loopbaanscan en een loopbaanportfolio zijn in het ontwikkelde traject ondersteunend. Maar om het echt te laten werken draait het om het gesprek tussen leidinggevende en medewerker. De medewerker bereidt zich met behulp van de aangeboden instrumenten voor op het ontwikkelgesprek.

Download gratis boek 'Tango op de werkvloer'

Het boek 'Tango op de werkvloer. Een nieuwe kijk op arbeidsrelaties' van NSvP hoogleraar Aukje Nauta is nu gratis te downloaden. Met waardebepaling achteraf wil Aukje fondsen verzamelen voor het aanstellen van een AiO.

Model voor loopbaanlange fitheid

Oudere werknemers zijn meer divers dan jongere collega’s. Om hen gemotiveerd en inzetbaar te houden is een werkomgeving nodig die ruimte biedt aan die diversiteit. Annet de Lange ontwierp, samen met Aukje Nauta  en Saskia Görtz een praktisch model dat werknemers en leidinggevenden inzicht biedt in de factoren die bijdragen aan een lang, fit en gemotiveerd werkzaam leven.  Het model gaat in op vakbekwaamheid, privésituatie, psychosociale beleving en algemene gezondheid van werknemers. Het biedt werknemers én leidinggevenden beknopt aanknopingspunten voor de belangrijkste vragen die aan de orde kunnen komen, welke problemen zich voor kunnen doen en wat mogelijke oplossingen zijn. Het model staat in de bijlage.

Over NSvP

De NSvP is een onafhankelijk vermogensfonds, dat zich inzet voor een menswaardige toekomst van werk. Wij stellen de vraag hoe de arbeidsmarkt van morgen er uit ziet en wat dat vraagt van de talent-ontwikkeling van jongeren en werkenden.

Rijnkade 88
6811 HD Arnhem
info@nsvp.nl
026 - 44 57 800

logo footer

Vind ons op Facebook
Volg ons