Model voor loopbaanlange fitheid

Oudere werknemers zijn meer divers dan jongere collega’s. Om hen gemotiveerd en inzetbaar te houden is een werkomgeving nodig die ruimte biedt aan die diversiteit. Annet de Lange ontwierp, samen met Aukje Nauta  en Saskia Görtz een praktisch model dat werknemers en leidinggevenden inzicht biedt in de factoren die bijdragen aan een lang, fit en gemotiveerd werkzaam leven.  Het model gaat in op vakbekwaamheid, privésituatie, psychosociale beleving en algemene gezondheid van werknemers. Het biedt werknemers én leidinggevenden beknopt aanknopingspunten voor de belangrijkste vragen die aan de orde kunnen komen, welke problemen zich voor kunnen doen en wat mogelijke oplossingen zijn. Het model staat in de bijlage.

Onderzoek naar de effectiviteit van inzet van Indiase OK-assistenten in Nederland

Waarde van diversiteit

Er is een groot tekort aan operatieassistenten op OK-centra. Maar liefst 70 procent van de OK-centra in Nederland kampt met personeelstekorten. Dat tekort lijkt structureel, zelfs via detacheringbureaus of ZZP’ers lukt het niet meer om voldoende personeel te krijgen. Ook rekrutering in Europa levert onvoldoende resultaten op. Om te voorkomen dat OK’s, de spil van de ziekenhuisorganisatie, moeten sluiten is een aantal ziekenhuizen er dan ook toe overgegaan OK assistenten van verder weg aan te trekken.

Boetseer je Baan

"Boetseer je baan. Het werk anders doen." is de kop van het artikel dat Anne Gouweloos schreef over job crafting voor de Gids voor Personeelsmanagement. "Met job crafting – een soort boetseren van je eigen baan – kan iedereen zijn werk interessanter, uitdagender en leuker maken. HRM’ers in den lande doen er proeven mee. Door zelf kleine veranderingen in functietaken aan te brengen, werkt iemand aan duurzame inzetbaarheid. Ook kan men meer bevlogen raken van zijn werk", gaat het artikel verder. 

Management grootste beïnvloeder werkvermogen

De meeste mensen met een chronische ziekte kunnen prima werken, dat was de conclusie van de eerste masterclass Work, Workability and Chronically Ill met Professor Junani Ilmarinen. In de tweede masterclass werd geconcludeerd dat de managementstijl van meer van belang is dan de gezondheid van medewerkers. Chronische ziekte heeft weliswaar een lager werkvermogen tot gevolg maar management heeft het grootste effect op dat werkvermogen.

Emotionele intelligentie van waarde bij selectie medewerkers

Veel Amerikaanse werkgevers vinden emotionele intelligentie belangrijker dan de cognitieve intelligentie van hun werknemers. Dat blijkt uit onderzoek van CareerBuilder onder 2662 Amerikaanse managers en HR-professionals en was te lezen op HRPraktijk. Die mening is niet gebaseerd op feiten, concludeert Stephane Côte, gerenommeerd onderzoeker. De hype rond emotionele intelligentie heeft hij altijd met gemengde gevoelens bekeken.

Zelfsturing bij SCA: vrijheid geeft verantwoordelijkheid

Zelfsturing was bij de SCA Group, producent van onder meer Tena en Libresse, de basis voor een opmerkelijke wederopstanding. Alle medewerkers zijn inmiddels de verpersoonlijking van deze manier van werken. Grote betrokkenheid, eigen verantwoordelijkheid, lange dienstverbanden en veel ruimte voor opleiding en scholing zijn belangrijke kenmerken van de organisatiecultuur. SCA HR-manager Diny Leppers en comunicatiemanager Gertie Eikenaar schreven er een eerlijk boek over.

Leernetwerk Anders Werken over Inzetbaarheid

Factor Vijf startte in samenwerking met de NSvP in 2011 met het leernetwerk Anders werken. Een klein gezelschap van ongeveer 25 smaakmakers op het gebied van HR en arbeidsrelaties komt twee à drie keer per jaar bijeen om van elkaar te leren: kennisuitwisseling ten behoeve van continue sociale innovaties op de werkvloer.  

Duurzaam en divers: Nieuwe methodiek voor het duurzaam benutten van vluchtelingtalent

Het UAF begeleidt hoog opgeleide vluchtelingen die zijn afgestudeerd in Nederland bij het vinden van een passende baan. Naast een gedegen opleiding brengen deze vluchtelingen iets extra’s mee: ze zijn ondernemend, hebben doorzettingsvermogen en kijken over grenzen heen.

Toch merkten wij dat werkgevers en vluchtelingen elkaar niet altijd langdurig weten te vinden. Het kan ook anders! Samen met werkgevers en Seba cultuurmanagement, en met financiële steun van NSvP en het VSBfonds, ontwikkelde het UAF de nieuwe methodiek Duurzaam & Divers.

Met veel handzame tips en adviezen krijgen werkgevers beter inzicht in hoe zij de bijzondere kwaliteiten van vluchtelingen optimaal kunnen inzetten voor hun  bedrijf of organisatie. De methodiek is vanaf nu beschikbaar op www.uaf.nl/dend

De website is opgebouwd in 3 delen:

Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met:
Kaveh Pour,
hoofd Job Support UAF
pour@uaf.nl 
030-252 08 35

Aanpassingsvermogen cruciaal bij employability

Mel Fugate and Denise Rousseau

De Amerikaanse topwetenschappers Mel Fugate van de Cox School of Business in Dallas en Denise Rousseau van de Carnegie Mellon University in Pittsburgh waren zomer 2011 in Nederland. Aanleiding voor hun komst was de Small Group Meeting met het thema I-deals and Employability, georganiseerd door de Universiteit van Amsterdam op initiatief van Aukje Nauta en Beatrice van der Heijden.

Nieuwe NSvP hoogleraar Employability in werkrelaties

Werknemers zijn altijd ondergeschikt geweest aan de werkgever. Maar in de moderne, snelle kenniseconomie blijkt het opeens heel handig als die ondergeschikte van weleer, meedenkt en initiatief neemt. Dat vraagt een cultuuromslag in leiderschap, maar ook in de houding van veel medewerkers zelf.

Over NSvP

De NSvP is een onafhankelijke stichting en vermogensfonds, en zet zich in voor een menswaardige toekomst van werk. Wij ontwikkelen, delen en verspreiden kennis op het gebied van mens, werk en organisatie. We stellen de vraag hoe de arbeidsmarkt van morgen eruit ziet en wat dat vraagt van de talentontwikkeling van jongeren en werkenden. 

Rijnkade 88
6811 HD Arnhem
info@nsvp.nl
026 - 44 57 800

 

Vind ons op Facebook
Volg ons