Waarde van diversiteit

Aanvrager

Kantharos

Periode

januari 2012 tot juli 2012

Er is een groot tekort aan operatieassistenten op OK-centra. Maar liefst 70 procent van de OK-centra in Nederland kampt met personeelstekorten. Dat tekort lijkt structureel, zelfs via detacheringbureaus of ZZP’ers lukt het niet meer om voldoende personeel te krijgen. Ook rekrutering in Europa levert onvoldoende resultaten op. Om te voorkomen dat OK’s, de spil van de ziekenhuisorganisatie, moeten sluiten is een aantal ziekenhuizen er dan ook toe overgegaan OK assistenten van verder weg aan te trekken. Zo hebben een dertiental ziekenhuizen in 2009 en 2010, gebruik makend van de kennismigrantenregeling, gediplomeerde OK assistenten aangetrokken uit India.

Probleemstelling

De ziekenhuizen hebben ervoor gekozen uit India mensen aan te trekken omdat men meende dat de kwaliteit van de opleidingen in India hoog ligt; Indiërs zijn opgeleid naar het Engelse model en daardoor bevoegd om in Nederland te werken; in India zou gewerkt worden met ongeveer eenzelfde instrumentarium en bovendien spreken de assistenten goed Engels. Eerdere ervaringen in Engeland en de Verenigde Staten waren erg positief. Op basis daarvan hadden de ziekenhuizen in Nederland ook positieve verwachtingen.

De praktijk lijkt niet aan de verwachtingen te voldoen. Een eerste korte inventarisatie laat zien dat het opleidingsniveau lager ligt dan verwacht, instrumentarium en zeker de manier van werken behoorlijk anders is en Engels als voertaal op de werkvloer niet als wenselijk gezien wordt. Bovendien lijken cultuurverschillen op de werkvloer niet eenvoudig te matchen.

Doelstelling

Doel van het onderzoek is: evalueren van de recente praktijk van aanstelling van Indiase OK assistenten op Nederlandse OK’s om op basis daarvan en in samenspraak met de betrokken ziekenhuizen te komen tot aanbevelingen die een effectieve inzet van buitenlandse collega’s in Nederlandse gezondheidsorganisaties in de toekomst mogelijk maken.

Resultaten

Met dit onderzoek wil de aanvrager niet alleen een rapport leveren dat de theorie van het diversiteitbeleid aanvult, maar ook praktische adviezen geven aan organisaties. Op de eerste plaats gaat het dan om ziekenhuizen, maar het resultaat kan ook breder vertaald worden naar de gezondheidssector en bij voorkeur ook naar de diversiteitpraktijk in het algemeen. Een belangrijk deel van het onderzoek, het verzamelen van de data, vindt dan ook plaats in directe interactie met mensen uit de praktijk door gebruik te maken van een ‘Mobiele Group Decision Room’. De betrokken organisaties investeren (ook financieel) in het onderzoek.

Lees ook het artikel van Lida van den Broek over de inzet van Spaanse verpleegkundigen.

Lees hier het onderzoeksrapport dat inmiddels beschikbaar is: De waarde van diversiteit - Evaluatieonderzoek naar de effectiviteit van de inzet van Indiase Operatie Kamer Assistenten in Nederland.

Meer informatie

Kantharos
Mw.dr. Lida M. van den Broek
De Horst 4
9321 VH  Peize
06-22964033
info@kantharos.com

Onderwerpen

Bijlage

Over NSvP

De NSvP maakt zich hard voor een menswaardige toekomst van werk. We stellen de vraag hoe de arbeidsmarkt van morgen eruit ziet en onderzoeken hoe werk zodanig kan worden ingericht dat het bijdraagt aan de menselijke waarden en behoeften. We zijn een onafhankelijke stichting. We financieren als vermogensfonds innovatieve projecten op het snijvlak van mens, werk en organisatie.

Rijnkade 88
6811 HD Arnhem
info@nsvp.nl
026 - 44 57 800

 

Vind ons op Facebook
Volg ons