Zelfscan voor conflicthantering in het nieuwe werken

‘Hoe is de beleving van conflicten bij het nieuwe werken? Ontstaan er nieuwe soorten conflicten door de veranderingen in werkwijze die met (de invoering van) het nieuwe werken gepaard gaan? Hoe kan je conflicten succesvol aanpakken en oplossen als je elkaar veel minder ziet?’

Dr. Cathy van Dyck, organisatiewetenschapper en medeaanvrager van het NSvP project ‘Zonder wrijving, geen glans’, vertelt over het nieuwe werken en conflicthantering.

“Als organisatiewetenschapper en psychologe ben ik nieuwsgierig naar thema’s die een negatieve connotatie hebben. 'Fouten’ of ‘conflicten’ kunnen een negatief gevolg hebben, maar òòk een positief gevolg. Het denken over de begrippen wordt gekleurd door een negatieve associatie. Negatieve of positieve gevolgen van een fout of conflict hangen af van hoe je er mee omgaat.“

Het nieuwe conflicthanteren
“In het eerste onderzoek dat ik samen met Nienke Wiersma heb opgezet, keken we of mensen kunnen leren conflictvaardiger te worden. Deelnemers aan het onderzoek kregen in een reeks werkgroepen informatie over conflicten en conflicthantering. Daarnaast kregen zij oefeningen in conflictvaardigheid. Er ontstond een nieuwe visie op conflicthantering: ‘het nieuwe conflicthanteren’!”

Bewust van je kijk op conflicten
“Nu proberen we met ons tweede onderzoek een bewustwording op gang te brengen betreffende de betekenis van conflicten in het kader van het nieuwe werken. Specifiek gaat het om een verdieping van kennis en vaardigheden op het gebied van leiderschap, vertrouwen en conflict. Daarbij is het van belang dat we ons bewust zijn van die factoren die onze kijk op conflicten beïnvloeden. Zo wordt specifiek gekeken naar die aspecten van het nieuwe werken, waaronder veranderingen in de wijze van communiceren, die een rol spelen in het vergroten van de kans op conflicten ѐn die de kans op conflictescalatie vergroten. ‘Welke betekenis kent men toe aan conflicten? Hoe gaat men ermee om? En 'Welke voorspellingen kunnen wij aan de hand hiervan doen?’ zijn vragen die wij ons hierbij stellen.”

Online zelfscan over omgang met conflicten in HNW
“Het uiteindelijke doel van ons project is om individuen en organisaties kennis, informatie en instrumenten aan te reiken voor een goede hantering van conflicten in de context van het nieuwe werken. Het aanreiken van heldere praktijkvoorbeelden draagt hiertoe bij, evenals de online zelfscan. Die anonieme zelfscan meet die aspecten die samenhangen met conflicthantering en het nieuwe werken. Na het invullen krijgt de deelnemer meteen advies over hun conflictvaardigheid in relatie tot het nieuwe werken.”

Bekijk ook de website www.zonderwrijvinggeenglans.nl online. 

Thema's

Onderwerpen

Reageren

Over NSvP

De NSvP maakt zich hard voor een menswaardige toekomst van werk. We stellen de vraag hoe de arbeidsmarkt van morgen eruit ziet en onderzoeken hoe werk zodanig kan worden ingericht dat het bijdraagt aan de menselijke waarden en behoeften. We zijn een onafhankelijke stichting. We financieren als vermogensfonds innovatieve projecten op het snijvlak van mens, werk en organisatie.

Rijnkade 88
6811 HD Arnhem
info@nsvp.nl
026 - 44 57 800

 

Vind ons op Facebook
Volg ons