Creatief @ Work wk 12

Veel creatieve geesten zijn sterk “intrinsiek gemotiveerd”, ze halen voldoening en genoegdoening uit de activiteit zelf en niet zozeer uit geld, schouderklopjes en roem. Maar dat creëert een dilemma: Hoe kunnen we de creativiteit van mensen stimuleren, als de belangrijkste stimulans hiervoor uit henzelf moet komen? 

Nudging trap

“Wanneer je wilt dat werkenden zich gaan ontwikkelen ten gunste van hun duurzame inzetbaarheid, moet je er als organisatie niet alleen over informeren, maar de mensen moeten de ontwikkelmogelijkheden ook willen gebruiken, ze moeten het daadwerkelijk kunnen en durven. Daarnaast heb je als organisatie de verantwoordelijkheid voor het creëren van een leercultuur.” Een interview met hoogleraar Vitaliteitsmanagement Tinka van Vuuren over nudging en duurzame inzetbaarheid.

Care to share

Hoe stimuleer je het delen van kennis en ideeën in de organisatie? Welke aspecten in de organisatie faciliteren het onderling delen van kennis en ideeën? Deze onderstaande aspecten zouden door kleine aanpassingen in de werk context gestimuleerd kunnen worden. Deze aanpassingen, nudges, kunnen aan de hand van dit stappenplan worden ontwikkeld.

Vanuit haar rol als organisatieadviseur houdt Claartje Vinkenburg zich bezig met de manier waarop je impliciete bias zichtbaar kunt maken en de invloed er van kunt beperken. In dit interview geeft zij haar visie over hoe het effect van bias omgedraaid kan worden door middel van kleine duwtjes, oftewel nudges, die ons gedrag positief beïnvloeden.
 

winnaars David van Lennep Scriptieprijs 2016

De winnaars van de David van Lennep Scriptieprijs 2016 zijn bekend: Lex van der Vegt, Julia van Eijs en Oana Salcescu werden in het zonnetje gezet tijdens het OmkeerEvent op 15 juni 2017.

meditatie tijdens werk

Als incubatie helpt, door bijvoorbeeld even afstand te nemen of er een nachtje over te slapen, wat is dan het effect van meditatie en mindfulness op creativiteit? Werkt meditatie? En maakt het uit wat voor soort meditatie je doet? En als het werkt, waarom dan? En werkt het voor iedereen, of zijn er uitzonderingen op de regel?

Creatief at Work 10

Een van de grootste misverstanden rondom groepscreativiteit: dat samen in een groepje brainstormen tot meer creativiteit leidt, dan dat individuen apart zouden kunnen. Niets is namelijk minder waar. En hoe komt het dan dat interacterende groepen minder creatief zijn dan individuen apart?

leren werkvloer

Informeel leren op de werkvloer kan veel bijdragen aan de ontwikkeling van mensen. Naast dat de juiste vorm van leren (formeel of informeel) moet aansluiten bij de behoeften van werkenden, is het belangrijk om als werkgever bewust te zijn van systematische denkfouten en overtuigingen die het leren kunnen belemmeren. In dit artikel lees je hoe informeel leren gestimuleerd kan worden door gebruik te maken van de werkcontext. 

Creatief At Work wk. 9

Iedereen heeft wel eens die irritante ervaring dat je vastloopt op een probleem. En dat als je dan even afstand neemt, iets anders gaat doen, en later terugkeert om het probleem weer op te pakken, de oplossing zo eenvoudig blijkt. Waarom bedacht ik dat niet direct?! Over de relevantie van de incubatieperiode en het effect op je creativiteit.

Creatief at Work 8

Wat maakt een persoon een geniale wetenschapper of briljante uitvinder? Een doelbewust proces? Of intuïtie? Om te onderzoeken wat kan verklaren hoe wetenschappelijke creativiteit tot stand komt, is nagegaan hoe de wetenschappelijke carrières van zo’n tweeduizend briljante wetenschappers en uitvinders eruit hebben gezien.

Over NSvP

De NSvP is een onafhankelijk vermogensfonds, dat zich inzet voor een menswaardige toekomst van werk. Wij stellen de vraag hoe de arbeidsmarkt van morgen er uit ziet en wat dat vraagt van de talent-ontwikkeling van jongeren en werkenden.

Rijnkade 88
6811 HD Arnhem
info@nsvp.nl
026 - 44 57 800

logo footer

Vind ons op Facebook
Volg ons