Blog #2 - De loopbaanontwikkeling van zzp’ers

Sjanne Marie van den Groenendaal

De rol van HR bij duurzame inzetbaarheid van zzp'ers

Sjanne Marie van den Groenendaal, promovenda aan de Tilburg University, ontving in 2020 de PhD Innovatiebeurs van de NSvP. Zij ontwikkelde een praktische toolkit voor bewustwording en visievorming op het vlak van arbeidsrelaties tussen organisatie en zzp'ers. Organisaties kunnen er direct mee aan de slag om de arbeidsrelatie met zzp'ers te optimaliseren. Dit is haar tweede blog - met onderaan de nieuwe Kennisclip.


Wanneer een zzp’er in jouw organisatie op de opdracht zit, benader jij hem of haar dan hetzelfde als de vaste medewerker? Het kan waardevol zijn om de arbeidsrelaties met zzp’ers nét even anders vorm te geven.

Duurzame inzetbaarheid: happy, healthy & productive

Zzp’erschap gaat, in vergelijking met loondienst, meer gepaard met financiële onzekerheid, risico’s en eigen verantwoordelijkheid. Ook wordt zzp’erschap gekenmerkt door het gebrek aan ondersteuning van leidinggevenden en in sommige gevallen ook het gebrek aan collega’s. Voor zzp’ers kan het dan ook een uitdaging zijn om continue te investeren in duurzame inzetbaarheid. Oftewel ‘being happy, healthy & productive’. Als HR-professional kun je een belangrijke rol spelen in het vergroten van de duurzame inzetbaarheid van zzp’ers door op het juiste moment op specifieke behoeften in te spelen.

Loopbaanstadia zzp’erschap

Grofweg zou je de loopbaan van zzp’ers kunnen indelen in drie stadia: (1) de start van het bedrijf, (2) de verankering van het bedrijf en (3) het behoud van het bedrijf. Elk van deze stadia wordt volgens de literatuur gekenmerkt door verschillende loopbaan-uitdagingen.

Loopbaan-uitdagingen startende zzp’er

Wanneer je arbeidsrelaties met startende zzp’er aangaat, kun je merken dat zij soms nog zoekende zijn. Op welke manier kunnen zij écht van waarde zijn bij de opdrachtgever? Het is hierbij van belang dat de opdracht goed aansluit op het profiel van de zzp’ers. Daarnaast zijn duidelijke verwachtingen en heldere afspraken essentieel. Deze duidelijke verwachtingen en heldere afspraken zijn een goed middel om in het bijzonder de onzekerheden van startende zzp’ers te verkleinen.

Loopbaan-uitdagingen ervaren zzp’er

Wanneer de zzp’ers meer ervaren zijn, ontstaat er ruimte voor nieuwe uitdagingen buiten de comfortzone. Wil je talentvolle zzp’ers aan jouw organisatie binden, bied dan voldoende mogelijkheden om talent verder te ontwikkelen. In de literatuur wordt dit het aanbieden van stretch-work genoemd. Je biedt op deze manier de zzp’ers mogelijkheden om te stretchen in kennis en kunde. Een voorbeeld hiervan is net iets meer verantwoordelijkheid geven op de opdracht.

Loopbaan-uitdagingen senior zzp’er

Hoe meer senior de zzp’ers zijn, hoe meer zij de behoefte voelen om kennis te delen met anderen. Een unieke kans voor informele training voor de vaste medewerkers in de organisatie. Maar hierbij geldt de voorwaarde: geef de zzp’ers mogelijkheden tot kennisdeling. Al is het maar toegang tot de kantine of een ruimte om samen te komen met de vaste medewerkers. Wil je het formeler aanpakken? Geef de zzp’ers dan eens een podium om hun expertise te delen met een grote groep. De zzp’ers voelen zich gezien en gehoord en kunnen zichzelf profileren als experts. Tegelijkertijd worden de (vaste) medewerkers geïnspireerd door verhalen van buiten de organisatie. Als dat geen win-win is!

Een pool van zzp’ers

Door als HR-professional te anticiperen op de uitdagingen die zzp’ers in de verschillende loopbaanstadia tegenkomen, wordt het voor organisaties mogelijk een pool te creëren van talentvolle betrokken zzp’ers. Het resultaat van deze pool: zzp’ers die bekend zijn met de organisatie, daardoor direct vanaf de start efficiënt en productief te werk gaan én bereid zijn optimaal te presteren op de opdracht! Kortom, het is de moeite waard om in gesprek te gaan met de zzp’ers in jouw organisatie over hun loopbaanstadia en de bijhorende uitdagingen.

Welke middelen zie jij die je kunt inzetten als ruggensteun voor de zzp’ers om zo een pool van talentvolle en betrokken zzp’ers te creëren?

 

Onderdeel van de toolkit zijn de Kennisclips - korte informatieve filmpjes waarin Sjanne Marie inzichten uit haar promotieonderzoek toelicht, steeds vanuit een ander perspectief. Kennisclip #2 - De eerste stap naar goed opdrachtgeverschap.

 

Lees ook:

Blog #1 - De eerste stap naar goed opdrachtgeverschap
Blog #3 - De startmotieven van zzp'ers
Blog #4 - Loopbaanpaden van zzp'ers

 

Thema's

Onderwerpen

Over NSvP

De NSvP maakt zich hard voor een menswaardige toekomst van werk. We stellen de vraag hoe de arbeidsmarkt van morgen eruit ziet en onderzoeken hoe werk zodanig kan worden ingericht dat het bijdraagt aan de menselijke waarden en behoeften. We zijn een onafhankelijke stichting. We financieren als vermogensfonds innovatieve projecten op het snijvlak van mens, werk en organisatie.

Rijnkade 88
6811 HD Arnhem
info@nsvp.nl
026 - 44 57 800

 

Vind ons op Facebook
Volg ons