Eerlijkheid binnen AI: het sollicitant-perspectief

Fairness in AI recruitment

De traditionele werving en selectie, waarbij HR-medewerkers zelf een CV en motivatiebrief lezen en beoordelen, heeft plaatsgemaakt voor het zogenoemde e-recruitment of ATS (Applicant Tracking System). Door middel van algoritmes worden CV’s en motivatiebrieven gescand op bepaalde vaardigheden of kenmerken. De kandidaat wordt op basis van deze analyse afgewezen of uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek. Maar wordt deze manier van afwijzen als eerlijk ervaren? Een uiterst relevante vraag, want de sollicitanten zijn een belangrijke groep die met AI te maken krijgt en hun ervaring is bepalend voor maatschappelijke acceptatie van de inzet van AI bij recruitment.

Psychotechniek revisited

David van Lennep algoritmes psychotechniek

In het werving en selectieproces is in de afgelopen eeuw veel kennis ontwikkeld over het beoordelen en meten van geschiktheid, het kritisch toetsen van instrumenten op validiteit en betrouwbaarheid, en het terugdringen van bias. Er doet zich nu een nieuw fenomeen voor: de inzet van AI in recruitment en selectieprocedures. Claims zijn dat dat sneller, effectiever en met minder bias plaatsvindt dan met de tussenkomst van mensen. Opvallend is dat de ICT bij de ontwikkeling van algoritmes een belangrijke rol speelt, maar dat de link naar bestaande kennis vanuit de personeelsselectie weinig wordt gelegd. Wat is er nodig om de uitspraken over geschiktheid op zijn merites te kunnen toetsen en hoe kan door samenwerking tussen personeelspsychologie en ICT de kwaliteit verbeterd worden?

Algoritmes leiden niet automatisch tot eerlijkere selectie

Steeds meer werkgevers zetten algoritmes in voor werving en selectie. Bij Nike en Unilever is het niet meer ongewoon om pas in de derde ronde van de sollicitatieprocedure in gesprek te komen met een menselijke medewerker. Vooroordelen en ongelijkheid kunnen zo meer ruimte krijgen, volgens Annemarie Hiemstra en Isabelle Nevels.

Bias en nudging in selectieprocedures

Vanuit haar rol als organisatieadviseur houdt Claartje Vinkenburg zich bezig met de manier waarop je impliciete bias zichtbaar kunt maken en de invloed er van kunt beperken. In dit interview geeft zij haar visie over hoe het effect van bias omgedraaid kan worden door middel van kleine duwtjes, oftewel nudges, die ons gedrag positief beïnvloeden.
 

Rapport Dutch-Flemish Network for Recruitment and Selection Research

Rapport Dutch-Flemish Network for Recruitment and Selection Research

In oktober 2015 vond de 10e bijeenkomst plaats van het Dutch-Flemish Network for Recruitment & Selection Research. Dit netwerk is in 2006 opgericht door prof.dr. Marise Born (Erasmus Universiteit Rotterdam) en prof.dr. Rob Meijer (Rijksuniversiteit Groningen).

Ontwikkeling cultuurvrije videotest voor personeelsselectie

In dit project werd een Situational Judgement Test (SJT) ontwikkeld, gebaseerd op videofragmenten, om integriteit te meten. Integriteit is een belangrijke voorspeller van succes in de functie van politieagent. Het instrument moest geschikt zijn voor de multi-etnische setting waarin de selectie van politiemensen plaatsvindt. De videotest bleek een bruikbare test voor het meten van integriteit in verschillende etnische groepen.

Bekijk de presentatie van het onderzoek, en lees het artikel over het onderzoek. Met links naar andere interessante, gerelateerde artikelen.
 

Nauwkeuriger werven van medewerkers op basis van onderzoek

Kun je kandidaten die faken opsporen door middel van eye tracking? Geven careerroles die goed bij je passen je meer voldoening in je werk? In Amerika floreert onderzoek naar Assessment en Selectie. Maar in Nederland is dit onderzoeksterrein in de psychologie juist aan het verdwijnen, stelt Marise Born, hoogleraar aan de Erasmus Universiteit.

Over NSvP

De NSvP is een onafhankelijke stichting en vermogensfonds, en zet zich in voor een menswaardige toekomst van werk. Wij ontwikkelen, delen en verspreiden kennis op het gebied van mens, werk en organisatie. We stellen de vraag hoe de arbeidsmarkt van morgen eruit ziet en wat dat vraagt van de talentontwikkeling van jongeren en werkenden. 

Rijnkade 88
6811 HD Arnhem
info@nsvp.nl
026 - 44 57 800

 

Vind ons op Facebook
Volg ons