Algoritmes leiden niet automatisch tot eerlijkere selectie

Steeds meer werkgevers zetten algoritmes in voor werving en selectie. Bij Nike en Unilever is het niet meer ongewoon om pas in de derde ronde van de sollicitatieprocedure in gesprek te komen met een menselijke medewerker. Vooroordelen en ongelijkheid kunnen zo meer ruimte krijgen, volgens Annemarie Hiemstra en Isabelle Nevels.

Bias en nudging in selectieprocedures

Vanuit haar rol als organisatieadviseur houdt Claartje Vinkenburg zich bezig met de manier waarop je impliciete bias zichtbaar kunt maken en de invloed er van kunt beperken. In dit interview geeft zij haar visie over hoe het effect van bias omgedraaid kan worden door middel van kleine duwtjes, oftewel nudges, die ons gedrag positief beïnvloeden.
 

Rapport Dutch-Flemish Network for Recruitment and Selection Research

Rapport Dutch-Flemish Network for Recruitment and Selection Research

In oktober 2015 vond de 10e bijeenkomst plaats van het Dutch-Flemish Network for Recruitment & Selection Research. Dit netwerk is in 2006 opgericht door prof.dr. Marise Born (Erasmus Universiteit Rotterdam) en prof.dr. Rob Meijer (Rijksuniversiteit Groningen).

Ontwikkeling cultuurvrije videotest voor personeelsselectie

In dit project werd een Situational Judgement Test (SJT) ontwikkeld, gebaseerd op videofragmenten, om integriteit te meten. Integriteit is een belangrijke voorspeller van succes in de functie van politieagent. Het instrument moest geschikt zijn voor de multi-etnische setting waarin de selectie van politiemensen plaatsvindt. De videotest bleek een bruikbare test voor het meten van integriteit in verschillende etnische groepen.

Bekijk de presentatie van het onderzoek, en lees het artikel over het onderzoek. Met links naar andere interessante, gerelateerde artikelen.
 

Nauwkeuriger werven van medewerkers op basis van onderzoek

Kun je kandidaten die faken opsporen door middel van eye tracking? Geven careerroles die goed bij je passen je meer voldoening in je werk? In Amerika floreert onderzoek naar Assessment en Selectie. Maar in Nederland is dit onderzoeksterrein in de psychologie juist aan het verdwijnen, stelt Marise Born, hoogleraar aan de Erasmus Universiteit.

Over NSvP

De NSvP is een onafhankelijk vermogensfonds, dat zich inzet voor een menswaardige toekomst van werk. Wij stellen de vraag hoe de arbeidsmarkt van morgen er uit ziet en wat dat vraagt van de talent-ontwikkeling van jongeren en werkenden.

Rijnkade 88
6811 HD Arnhem
info@nsvp.nl
026 - 44 57 800

logo footer

Vind ons op Facebook
Volg ons