Dossier Flex en zeker

Dossier Flex en zeker

Op 6 maart 2015 organiseerden wij de conferentie 'Flex en Zeker? Op zoek naar de juiste combinatie'. Daar waren sprekers en deelnemers uit de onderzoekswereld, bedrijfsleven, vakbonden en studenten bij aanwezig. Aan hen vroegen we lees-, kijk- en kijktips over dit onderwerp. Ook een aanvulling? Zet uw tip in de comments onder dit artikel of stuur het naar info@nsvp.nl.

Hoe werken we in de toekomst? In dialoog met de SER

SER dialoog arbeidsmarkt toekomst

Meer dan 400 mensen aan meer dan 50 tafels in gesprek over de arbeidsmarkt van de toekomst; dat is wat de SER heeft losgemaakt door dit voorjaar het land in te gaan. Het doel was om input op te halen voor het SER-advies over de toekomstige arbeidsmarktinfrastructuur en de WW. Nu ligt er een verslag met praktische aanbevelingen.  Met o.a. op pag. 55 10 concrete acties.

Arbeidsmarkt in transitie: van Micro naar Macro HRM

Ook de provincie Gelderland ontkomt niet aan ontgroening en vergrijzing. Uit economisch onderzoek blijkt dat Bruto Binnenlands Product (BBP) zal krimpen met 0,75 % en dat de werkgelegenheid zal dalen met 3.400 banen. Werkgevers in Welzijn en Zorg reageren met het ontwikkelen van een Gelders Arbeidsmarkt Model. Doelstelling is onder meer het realiseren van transitie trajecten voor verschillende groepen werknemers om hen effectief van werk naar werk te begeleiden. In de toekomst zal HRM minder Micro (binnen de grenzen van een organisatie) maar meer op Macro-niveau relevante Human Resource afspraken formuleren over in- , door- en uitstroombeleid over de grenzen van organisaties heen.

Functieherontwerp vergroot kansen voor Wajongers op arbeidsmarkt

Samen met de Universiteit Maastricht ontwikkelde het UWV de methode inclusief herontwerp van werkprocessen. Hiermee kunnen bedrijven nieuwe vormen van arbeidsdeling toepassen, zodat er meer kansen ontstaan voor het aannemen van jongeren met een arbeidshandicap. De methode wordt op dit moment in verschillende organisaties succesvol toegepast, onder meer in het Slotervaartziekenhuis.

'Help – de hybride ambtenaar'

In 'de proeftuin' zijn 14 overheidsorganisaties op zoek naar nieuwe tussenvormen van vaste en flexibele arbeid. De laatste themabijeenkomst stond in het teken van 'Help – de hybride ambtenaar'. Hybride werken staat voor combinaties van werkzaamheden, banen of functies.

Schat aan informatie in Monitor Arbeid van TNO

Neemt Het Nieuwe Werken een grote vlucht? Treffen werkgevers meer maatregelen om langer doorwerken te faciliteren? De arbeidssituatie van de Nederlandse beroepsbevolking verandert voortdurend. TNO onderzoekt deze veranderingen en de gevolgen ervan voor de productiviteit, innovatiekracht, gezondheid en duurzame inzetbaarheid van werkend Nederland, in het programma Monitoring van Arbeid.

Geef flexwerkers en vaste krachten zelfde arbeidsvoorwaarden

Manifest 'Naar een nieuw Dutch Design voor flexibel en zeker werk'

Herontwerp arbeidsmarkt dringend noodzakelijk
Om de arbeidsmarkt daadwerkelijk flexibel te maken, moeten flexwerkers dezelfde essentiële arbeidsvoorwaarden en perspectieven krijgen als vaste werknemers. Daarvoor is dringend een herontwerp van de arbeidsmarkt nodig: een hernieuwd Dutch Design. Dat is een van de belangrijkste conclusies van een ‘nationale flexconferentie’ uit 2012 die is gehouden op initiatief van hoogleraar arbeidsmarktbeleid Ton Wilthagen van de Universiteit van Tilburg. Het  manifest 'Naar een nieuw Dutch Design voor flexibel en zeker werk' met de conclusies en aanbevelingen van de conferentie is nu verschenen. Het kwam tot stand met medewerking van Aukje Nauta.

STOSO-Congres 'Workethics'

De vier lezingen over ‘Workethics’ vormden de ruggegraat van het STOSO-congres in de Martiniplaza te Groningen. Vanuit totaal verschillende invalshoeken lieten drie wetenschappers en een bedrijfsadviseur hun licht schijnen over arbeidsethiek in relatie tot studeren, bedrijfshiërarchie, fusies en reorganisaties. Ondanks de diverse onderwerpen, leverden de lezingen samen een intrigerend overzicht op.

“Het begrip loondienst is niet van alle tijden”

Een interview met NSvP-directeur Sonia Sjollema over zelfsturing en employability door Loge21,de inspirerende leiderschapsloge van de 21e eeuw.  “Met zelfsturing, baanboetseren en intrapreneurship laad je de accu weer helemaal op”, zegt Sjollema in het interview. Ze vertelt over de kwaliteit in arbeidsrelaties die steeds belangrijker wordt nu we meer naar zelfbeschikking, zelfsturing en flexibele arbeidsrelaties gaan.

Jonge migranten optimistisch over kans op baan

Jonge migranten zijn optimistisch over hun positie in het onderwijs en op arbeidsmarkt; vooral migrantenmeisjes van Turkse en Marokkaanse afkomst. Zij zijn gemotiveerd voor hun opleiding en hebben de ambitie een baan te vinden en carrière te maken. Dat schrijft Debby Gerritsen in haar proefschrift 'Citizenship experiences of young migrants. Optimism and disadvantages'. Ondanks de achterstandpositie die jonge migranten in Nederland hebben in scholing en werk, zijn ze optimistisch en ambitieus.

Over NSvP

De NSvP is een onafhankelijke stichting en vermogensfonds, en zet zich in voor een menswaardige toekomst van werk. Wij ontwikkelen, delen en verspreiden kennis op het gebied van mens, werk en organisatie. We stellen de vraag hoe de arbeidsmarkt van morgen eruit ziet en wat dat vraagt van de talentontwikkeling van jongeren en werkenden. 

Rijnkade 88
6811 HD Arnhem
info@nsvp.nl
026 - 44 57 800

 

Vind ons op Facebook
Volg ons