Regionale en sectorale impulsen voor flexibele arbeidsmarkt

Door technologische ontwikkeling verdwijnen er banen en door de uitstroom van babyboomers ontstaat er een tekort aan personeel. In Oost-Groningen is er hogere werkloosheid dan in Zeeland en werkt een hoger percentage mensen in de sociale werkvoorziening dan in de stad Utrecht. Vanuit verschillende perspectieven neemt de behoefte aan een meer flexibele arbeidsmarkt toe. Flexibiliteit tussen regio’s en tussen verschillende bedrijfstakken wordt daarbij steeds belangrijker.

Rëintegratie van bijzondere groepen door middel van Participatief Drama

Circa 1% van de Nederlandse bevolking begint een reïntegratietraject met een niet-regulier verleden. Het gaat daarbij om ex-psychiatrische patiënten, ex-drugsverslaafden, ex-gedetineerden en ex-dak- en thuislozen. In termen van reïntegratie op de arbeidsmarkt is er sprake van een "gat in het CV".

Meerjarenprogramma NSvP

De snel veranderende maatschappelijke context vraagt een voortdurende vernieuwing en ontwikkeling van het vakgebied van de Psychologie van Arbeid en Organisatie. Dat geldt zeker voor onze hoofdthema’s Sociale Innovatie, Inzetbaarheid, Motivatie en Diversiteit. Hoe zien deze maatschappelijke ontwikkelingen er uit?

Training Sociale Vaardigheden VMBO

vmbo leerling gesprek

JINC zorgt ervoor dat leerlingen op jonge leeftijd kennismaken met het bedrijfsleven. In allerlei projecten ervaren ze wat voor beroepen er zijn en leren ze vaardigheden die ze nodig hebben op de arbeidsmarkt. Jaarlijks worden hiermee ruim 12.000 basisschool- en vmbo-leerlingen van 8 tot 16 jaar bereikt.

Nieuwe arbeidsrelatie is een ruilmarkt

De tijd dat medewerkers in ruil voor een levenslang contract loyaal waren aan één werkgever is al lang verleden tijd. Salaris blijft natuurlijk belangrijk, maar er wordt meer van de werkgever verwacht. Een contract over werktijden, vakantiedagen en salaris is niet meer voldoende.

Bureau Discriminatiezaken start empowermenttraining voor 'risicojongeren'

Ieder jaar verlaten grote hoeveelheden jongeren vroegtijdig en zonder startkwalificatie de middelbare school en zijn daardoor vrijwel kansloos op de arbeidsmarkt en in de maatschappij. Er zijn signalen dat schooluitval mede wordt veroorzaakt door de belemmeringen die vooral allochtone jongeren ondervinden bij het zoeken van een stageplaats of baan.

Over NSvP

De NSvP is een onafhankelijke stichting en vermogensfonds, en zet zich in voor een menswaardige toekomst van werk. Wij ontwikkelen, delen en verspreiden kennis op het gebied van mens, werk en organisatie. We stellen de vraag hoe de arbeidsmarkt van morgen eruit ziet en wat dat vraagt van de talentontwikkeling van jongeren en werkenden. 

Rijnkade 88
6811 HD Arnhem
info@nsvp.nl
026 - 44 57 800

 

Vind ons op Facebook
Volg ons