Bouw met ReflexLAB aan de toekomst van werk

De NSvP richt zich in 2016 op Jongeren en de arbeidsmarkt van morgen. Om die reden is de NSvP ingestapt als stuurgroeppartner van ReflexLAB. De verschillende partners: NSvP, CNV Jongeren, FNV Jong, de ABU en CAOP hebben in het project ReflexLAB hetzelfde doel: zorgen dat jongeren binnen het “ReflexLAB” hun visie op de arbeidsmarkt van de toekomst kunnen ontwikkelen en dat de discussie rond flex wordt aangejaagd vanuit de jongeren zelf. Inmiddels is de werving van jongeren gestart: inschrijven kan tot 15 maart.

Duurzame arbeidsmarkt bereikbaar

Op weg naat een duurzame arbeidsmarkt - Universiteit Utrecht

Hoe kunnen we komen tot een meer evenwichtige en duurzamere arbeidsmarkt? Onderzoekers van de Universiteit Utrecht onderzochten dit vraagstuk vanuit verschillende invalshoeken. In het whitepaper 'Op weg naar een duurzame arbeidsmarkt' bieden zes wetenschappers een interessante analyse van de toenemende kloof tussen ‘outsiders’ en ‘insiders’ op de arbeidsmarkt. Zij doen voorstellen om talent in de breedte veel beter te benutten. De conclusie uit het whitepaper: in Nederland ligt een duurzame arbeidsmarkt binnen bereik. Maar dit gaat niet vanzelf; institutionele veranderingen zijn noodzakelijk.

Met zes challenges naar een nieuwe arbeidsmarkt

Het is voor iedereen zichtbaar dat werk en de arbeidsmarkt veranderen door nieuwe technologieën, robotisering en flexibilisering. En dat vergt aanpassing. Van mens, werk en regelgeving. Volgens de NSvP vraagt het zelfs om een Omkering. Een omkering waarbij de mens zich niet aanpast aan het werk, maar het werk zich aanpast aan de basale behoeften van de mens.

Vijf frisse ideeën voor de moderne arbeidsmarkt

De toekomst van de arbeidsmarkt en de rol van flexwerk staan centraal in vijf visies van vijftig jonge Nederlandse denkers. Zij onderzochten in het ReflexLAB binnen en buiten de gebaande paden naar nieuwe mogelijkheden voor scholing, duurzame inzetbaarheid, moderne arbeidsvoorwaarden, de Europese arbeidsmarkt en minder starre scheiding van vast en flexibel werk.

Het perspectief van jongeren op de Nederlandse arbeidsmarkt

Dit rapport van ReflecT, Tilburg University, geeft een overzicht van de arbeidsmarktpositie van jongeren in Nederland. Jeugdwerkloosheid dient hierbij als uitgangspunt en wordt verbijzonderd naar opleidingsniveau. Daarnaast wordt jeugdwerkloosheid nadrukkelijk gecombineerd met andere arbeidsmarktkenmerken van jongeren. Vooral de tijdelijke baan karakteriseert het werk van jonge generaties. Dat heeft gevolgen, zowel voor het gemak waarmee jongeren een baantje kunnen vinden, als voor de kansen om met werk een stevige basis voor loopbaan en leven te creëren.

Links en leesvoer Jongeren en de arbeidsmarkt van morgen

Het is voor iedereen zichtbaar dat werk en de arbeidsmarkt veranderen door nieuwe technologieën, robotisering en flexibilisering. En dat vergt aanpassing. Van mens, werk en regelgeving. Volgens de NSvP vraagt het zelfs om een Omkering. Een omkering waarbij niet de mens zich aanpast aan het werk, maar het werk zich aanpast aan de basale behoeften van de mens. Om de discussie hierover in beweging te zetten organiseerde de NSvP een kompasmiddag.

Storify Kompasmiddag 17 november

Hylke van der Wal maakte een Storify van de Kompasmiddag 'Jongeren en de toekomst van werk'. De NSvP organiseerde deze Kompasmiddag op 17 november 2015 in De Ceuvel, Amsterdam.

Wat is de optimale mix tussen flex en zeker?

Flexibele contracten. Wat vinden werkgevers en werknemers daarvan? Over deze en andere vragen bogen experts uit wetenschap en praktijk, en studenten van verschillende universiteiten zich tijdens de conferentie ‘Flex en zeker? Op zoek naar de optimale mix’. 

Deze conferentie vond plaats voorafgaand aan de uitreiking van de David van Lennep Scriptieprijs 2014. Het videoverslag van de bijeenkomst vindt u hier

Flex en zeker: op weg naar de optimale mix

Tijdens de conferentie flex en zeker: de optimale mix werden aan verschillende dialoogtafels de perspectieven op het thema flex en zeker besproken. Wat is van belang om een gefundeerd standpunt in te nemen in de discussie over flex en zeker? En hoe kunnen werkgevers en werkenden beter voorbereid te zijn op de arbeidsrelaties van de toekomst?
In dit tweede deel over Flex en zeker een weergave van de verschillende perspectieven. 

Wat moet je weten over flex en zeker?

Op 6 maart vond in Utrecht de conferentie flex en zeker: de optimale mix plaats. Aan dialoogtafels werd met 100 deelnemers – werkenden, onderzoekers, HR-managers, zelfstandige professionals en jongeren- gesproken over verschillende perspectieven op het thema flex en zeker. Wat is van belang om een gefundeerd standpunt in te nemen in de discussie over flex en zeker? En hoe kunnen werkgevers en werkenden beter voorbereid zijn op de arbeidsrelaties van de toekomst? 

Over NSvP

De NSvP is een onafhankelijke stichting en vermogensfonds, en zet zich in voor een menswaardige toekomst van werk. Wij ontwikkelen, delen en verspreiden kennis op het gebied van mens, werk en organisatie. We stellen de vraag hoe de arbeidsmarkt van morgen eruit ziet en wat dat vraagt van de talentontwikkeling van jongeren en werkenden. 

Rijnkade 88
6811 HD Arnhem
info@nsvp.nl
026 - 44 57 800

 

Vind ons op Facebook
Volg ons