Analyse inzendingen NudgeChallenge

nudgelab april 2017

Tijdens het OmkeerEvent op 15 juni 2017 zal het winnende team van de NudgeChallenge bekend worden gemaakt, maar waar zijn onze NudgeTeams eigenlijk de afgelopen tijd mee bezig geweest?

Momenteel zijn de NudgeTeams druk bezig met de voorbereidende fase van het onderzoek, de ‘explore’ fase. In deze fase verdiepen de teams zich in hun doelgroep en bepalen zij welke belemmeringen het gewenste leer- en ontwikkelgedrag in de weg kunnen staan. Zo komen sommige werkenden niet bij de (online) mogelijkheid voor ontwikkeling, en hebben anderen wel toegang tot dit aanbod, maar vinden zij het moeilijk het ontwikkel gedrag vol te houden.

Het type nudge dat ingezet wordt om op deze belemmeringen in te kunnen spelen, en de categorieën waar de teams zich op tot nu toe op richten:

 

De doelen en thema’s waar de NudgeTeams zich op focussen hebben enkele raakvlakken. Er kan onderscheid gemaakt worden in 4 verschillende onderwerpen:

1. Een nudge die medewerkers motiveert om zelf de regie te nemen over de gewenste loopbaanontwikkeling:
Sisterschange en VolkerWessels zetten zich in voor het mobiliseren van inzetbaarheid van werkenden.
Thomas en Charles werkt samen met T-mobile Nederland om zelfsturend gedrag rondom leren bij werkenden te stimuleren.
Stoof en ABU willen creëren samen een stimulerende en veilige werk- en leeromgeving waarin intersectorale mobiliteit vanzelfsprekend is. De nudges die zij hiervoor inzetten zullen het bijvoorbeeld mogelijk maken een niet-functiegerelateerd scholingsbudget uit te geven.
Tenslotte wil Upstream Consultancy wetenschappelijk personeel ondersteunen bij loopbaanmobiliteit en hen voorbereiden op een volgende loopbaanstap. Zij zetten nudges in om het bestaande loopbaan mobiliteit aanbod bij universiteiten bekender en gemakkelijker te maken.

2. Het stimuleren van werkenden om meer gebruik te maken van het aanbod aan bestaande seminars/trainingen/opleidingen:
Universiteit Utrecht en Ikea werken samen aan een nudge om werkenden op hun online-platform van bestaande trainingen en cursussen te krijgen. Door het inzetten van nudges, zoals standaardinstellingen en herinneringen in de omgeving, stimuleren ze werkenden hier blijvend gebruik van te maken.

Het team van UWV wil, tenslotte, werkenden en werkzoekenden motiveren om gebruik te maken van het online-trainingsaanbod.

3. Een nudge die werknemers activeert om nieuw ontwikkelde kennis vanuit training of opleiding toe te passen op het eigen werk:
Het team van Ormit zet zich bijvoorbeeld in voor het vergroten van learning agility bij medewerkers. Hier hebben zij een app voor ontwikkeld die de impact en opbrengst van leer interventies vergroot.

TU/e Hulshof Career Development, Technische Universiteit Eindhoven, en Teamup2Excel willen samen het leereffect na training langer waarborgen door middel van digitale nudges.

Tenslotte wil het team van Fontys Hogeschool door het inzetten van nudges de werkenden technologie laten gebruiken in werktaken en daarmee mediawijsheid verspreiden.
 

4. Deze deelnemers hebben een nudge ontworpen die medewerkers aanzet tot het informeel delen van kennis en ideeën:
Het team van Hogeschool Arnhem Nijmegen en Bruil zullen een nudge ontwerpen die routines en gewoontegedrag doorbreekt.

Gemeente Zutphen werkt in samenwerking met Universiteit Utrecht en de Erasmus Universiteit aan een nudge die werknemers stimuleert om proactief te zijn binnen de grenzen van de organisatie door intern en extern netwerk gedrag en informeel leren op de werkvloer te stimuleren.
 

We zijn trots op de inzet en ideeën van deze teams die bijdragen aan de ontwikkeling van werkenden. We wensen de deelnemende NudgeTeams veel succes met het uitwerken van de veelbelovende  initiatieven!

Thema's

Onderwerpen

Reageren

Over NSvP

De NSvP maakt zich hard voor een menswaardige toekomst van werk. We stellen de vraag hoe de arbeidsmarkt van morgen eruit ziet en onderzoeken hoe werk zodanig kan worden ingericht dat het bijdraagt aan de menselijke waarden en behoeften. We zijn een onafhankelijke stichting. We financieren als vermogensfonds innovatieve projecten op het snijvlak van mens, werk en organisatie.

Rijnkade 88
6811 HD Arnhem
info@nsvp.nl
026 - 44 57 800

 

Vind ons op Facebook
Volg ons