Dossier Informeel leren

Leren van een professional met veel ervaring. Of leren van een collega. Lees in dit dossier alles over informeel leren in organisaties. Leestips, artikelen, boeken en websites.

Deell een laagdrempelige manier om kennis met elkaar te delen en energie los te maken binnen en tussen organisaties. 

Project. Informeel leren ook in het POP.  

Informeel leren via mentorschap: Soms weet de mentor niet dat hij iemands mentor is. Interview met Suzanne Janssen over haar onderzoek naar mentor-protegé relaties op het werk.

OR-werk verhoogt inzetbaarheid
De informeel verkregen kennis maakt or-lede beter inzetbaar op de in- en externe arbeidsmarkt. 

Inzet op Maat
Onderzoek naar kenmerken en mogelijkheden van duurzame inzetbaarheid van oudere medewerkers. In een onderzoek naar het omgaan met vergrijzing bij de politie viel op dat veel oudere medewerkers weinig formele scholing genieten, maar dat er veel informeel gerleerd wordt bij collega’s onderling. 

Structureer informeel leren
Bijna 80 procent van de kennis binnen organisaties wordt informeel overgedragen. Collega's delen dus kennis en ervaringen met elkaar en medewerkers leren door te doen. Door de introductie van nieuwe tools en apps is het alleen maar makkelijker geworden om kennis binnen de organisatie te delen.

'Faciliteer informeel leren als training te duur is'

Informeel leren heeft de toekomst

Kennisoverdracht binnen een organisatie

Whitepaper Effective Learning with 70:20:10. The new frontier for the extended enterprise. 
Wargnier and Jennings explore the role of new technology in the implementation of the 70-20-10 training model, drawing on their combined 60 years of experience in the training field.

Informeel leren in Nederland. Over de drempel van postinitieel leren' 
Deze studie bevat de resultaten van een onderzoek naar informeel leren. Voor dit onderzoek werden vragenlijsten verzonden naar 800 personen. Op basis van de ingevulde vragenlijsten is geanalyseerd welke factoren een rol spelen bij succesvol informeel leren. Het onderzoek is uitgevoerd door Paul Kirschner, Marjolein Caniëls en Monique Blijker. 

De tips van Suzanne Janssen

1. Boek ‘Mentoring at work: Developmental relationships in organizational life’ van Kathy E. Kram (1985). Uitgeverij: Scott Foresman. Kathy Kram is een vooraanstaande onderzoeker op het gebied van mentoring, dit boek wordt als de basis van de huidige mentoring literatuur gezien.

2. Website over de self determination theory Informatie over de self-determination theory en diverse artikelen op het gebied van deze motivatietheorie.

3. Artikel ‘Identifying support functions in developmental relationships: A self-determination perspective’ van Suzanne Janssen, Mark van Vuuren, en Menno de Jong. Verschenen in Journal of Vocational Behavior (2013), volume 82, pp. 20-29. Meer informatie over ons eigen onderzoek.

4.‘Designing workplace mentoring programs: An evidence-based approach’ van Tammy D. Allen, Lisa M. Finkelstein, en Mark L. Poteet (2009). Uitgeverij: Wiley-Blackwell. Hoewel er niet één beste manier is om formele mentoring programma’s op te zetten en dit sterk afhankelijk is van de organisatiecultuur, geeft dit boek wel veel aanknopingspunten (voorbeelden, best practices) op basis van onderzoek.

5. ‘Leren coachen’ van Marinka van Beek (2013). Uitgeverij: Boom. Toegankelijk, eenvoudig geschreven boek voor eenieder die kennis wil maken met enkele basisbeginselen van coaching.  

Thema's

Onderwerpen

Reageren

Over NSvP

De NSvP maakt zich hard voor een menswaardige toekomst van werk. We stellen de vraag hoe de arbeidsmarkt van morgen eruit ziet en onderzoeken hoe werk zodanig kan worden ingericht dat het bijdraagt aan de menselijke waarden en behoeften. We zijn een onafhankelijke stichting. We financieren als vermogensfonds innovatieve projecten op het snijvlak van mens, werk en organisatie.

Rijnkade 88
6811 HD Arnhem
info@nsvp.nl
026 - 44 57 800

 

Vind ons op Facebook
Volg ons