Toolbox verschil toelaten

Toolbox verschil toelaten

Bij verschil denken we vaak aan de zichtbare verschillen zoals leeftijd, sexe, etniciteit, sexuele geaardheid, geloof of lichamelijke beperkingen. Voor inzicht in de relatie tussen diversiteit en innovatie spelen ook minder zichtbare aspecten een rol die samenhangen met opleiding, ervaring, competenties, capaciteiten, communicatiestijlen, manieren van leren en sociale achtergrond.

Voor een definiëring van Diversiteit in relatie tot Innovatie zijn cognitieve verschillen van belang die voortkomen uit zowel de zichtbare als onzichtbare verschillen tussen mensen. Hoewel het hier om twee verschillende aspecten van Diversiteit gaat kunnen zij elkaar onderling versterken. Groepen met een grotere zichtbare diversiteit (bijvoorbeeld m/v diversiteit, leeftijdsverschillen en etnische diversiteit) zullen ook vaker andere perspectieven op een probleem en mogelijke oplossingsrichtingen inbrengen. De cognitieve diversiteit in heterogene groepen (qua m/v samenstelling en culturele achtergrond) vermoedelijk groter dan in homogene groepen.

Bij het samenstellen van teams, het vervullen van nieuwe vacatures en werving en selectieprocedures is het van belang te zoeken naar wat het team of de organisatie nodig heeft om voldoende verschil te waarborgen. Bij de inzet van personeel wordt het belangrijk om verschil in opleiding, competenties, talenten, achtergrond en zienswijze in kaart te kunnen brengen en om teams meer divers samen te stellen. Dit vraagt om een bewuste inzet van bestaande instrumenten  en het ontwikkelen van nieuwe aanpakken die specifiek gericht zijn op het toelaten en herkennen van verschil.

In dit deel van de toolbox vindt u voorbeelden van instrumenten die gericht zijn op het toelaten van verschil.

Raadpleeg eventueel ook de andere delen van deze Toolbox over diversiteit:

Verschil meten en doelen stellen

Verschil hanteren

Verschil waarderen

Verschil benutten/innoveren

Bijlage

Thema's

Onderwerpen

Reageren

Over NSvP

De NSvP maakt zich hard voor een menswaardige toekomst van werk. We stellen de vraag hoe de arbeidsmarkt van morgen eruit ziet en onderzoeken hoe werk zodanig kan worden ingericht dat het bijdraagt aan de menselijke waarden en behoeften. We zijn een onafhankelijke stichting. We financieren als vermogensfonds innovatieve projecten op het snijvlak van mens, werk en organisatie.

Rijnkade 88
6811 HD Arnhem
info@nsvp.nl
026 - 44 57 800

 

Vind ons op Facebook
Volg ons