Succesvol Job Craften door middel van een groepstraining

Met succesvolle job crafting kan een bijdrage worden geleverd aan het langdurig boeien en binden van medewerkers in een steeds krapper wordende, en vergrijzende arbeidsmarkt. De Job Crafting Training (JCT) is gericht op het ondersteunen van werknemers bij het zelf vormgeven (craften) van een plezierige en zinvolle werkomgeving. De interventie bestaat uit een aantal fases:

  1. Job crafting organiseren en communiceren. In deze fase worden – in overleg met de organisatie die de Job Crafting Training gaat toepassen als motivatie-instrument – alle aspecten van de training georganiseerd en gecommuniceerd. Op basis hiervan werft de organisatie een groep deelnemers. De training start met een job crafting workshop, die bestaat uit een eendaagse sessie in groepen van maximaal 25 mensen. In de workshop krijgt men uitleg en oefeningen rondom het begrip job crafting. De workshop wordt afgesloten met een zogenoemd Persoonlijk Crafting Plan (PCP).
  2. Zelf aan de slag met job crafting. In deze fase gaan de werknemers zelf aan de slag met het bijhouden van het craftinglogboek. Dit is een wekelijks logboek waarin werknemers gedurende een maand verslag doen van hun craftingactiviteiten van die betreffende week, zoals deze vastgesteld waren in het PCP.
  3. Ervaringen uitwisselen. Nadat de deelnemers zelf aan de slag zijn gegaan met het craften komen deelnemers opnieuw bijeen. In deze reflectiebijeenkomst wisselen deelnemers hun ervaringen met het craften uit en bespreken ze successen, problemen en oplossingen.
  4. Wat is het effect? In deze fase wordt onderzocht wat het effect van de Job Crafting Training is geweest op de arbeidsmotivatie en het welbevinden van de werknemers.

Fase 4 is speciaal voor dit project toegevoegd. De evaluatiefase hoort strikt genomen niet bij de training. De JCT bestaat feitelijk uit een job crafting workshop, een periode van zelf craften en een reflectiebijeenkomst. De training uitgevoerd in een pilotstudie bij het Politiekorps Brabant Noord. De JCT is in principe toepasbaar in elk type organisatie waar werknemers enige vrijheid hebben bij de uitvoering van hun taken.

Onderstaand materiaal is beschikbaar voor professionals en organisaties die met de Job Crafting Training aan de slag willen.

Zie ook http://www.innovatiefinwerk.nl/sites/innovatiefinwerk.nl/files/field/bij...

Informatie
De training is ontwikkeld door:
Machteld van den Heuvel, Universiteit Utrecht
Evangelia Demerouti, Technische Universiteit Eindhoven
Maria Peeters, Universiteit Utrecht

Voor meer informatie over het onderzoek alsmede over de Job Crafting Training kunt u contact opnemen met dr. Maria Peeters, Universiteit van Utrecht, e-mail: m.peeters@uu.nl

Bijlage

Thema's

Onderwerpen

Reacties

Geachte heer, mevrouw, Door mijn vrijwilligerswerk van loopbaanconsulent werd ik attent gemaakt op jobcrafting en werd mijn belangstelling gewekt. toenik de informatie over jobcoaching las, zag ik dat het gericht is op laaggeschoolden. In mijn werk als trajectbegeleider en medewerker binnen de GGZ lijkt jobcrafting, gezien de geringe mobiliteit, voor meerdere doelgroepen een bruikbare methodiek. Ik zie uw reactie graag tegemoet. Met vriendelijke groet, Annie

Beste Annie, Dank je wel voor je reactie. Het is inderdaad een interessant toepassingsgebied. We zijn inmiddels samen met Luc Dorenbosch een leernetwerk aan het opstarten met organisaties die met deze methodiek verder willen in hun organisatie. De groep lager opgeleide medewerkers en medewerkers die om andere redenen een lage mobiliteit kennen zijn krijgen hier expliciete aandacht. Misschien is het voor u interessant om deel te nemen aan dit leernetwerk. Misschien is er ook een interessante pilot te ontwikkelen specifiek voor deze groep.

Reageren

Over NSvP

De NSvP maakt zich hard voor een menswaardige toekomst van werk. We stellen de vraag hoe de arbeidsmarkt van morgen eruit ziet en onderzoeken hoe werk zodanig kan worden ingericht dat het bijdraagt aan de menselijke waarden en behoeften. We zijn een onafhankelijke stichting. We financieren als vermogensfonds innovatieve projecten op het snijvlak van mens, werk en organisatie.

Rijnkade 88
6811 HD Arnhem
info@nsvp.nl
026 - 44 57 800

 

Vind ons op Facebook
Volg ons