Verslag ‘Van denken naar doen: een Arbeidsmarkt in Transitie’

Van denken naar doen Arbeidsmarkt in transitie

Op 2 oktober vond de installatie plaats van Annet de Lange als Lector Human Resource Management bij de HAN. Voorafgaand aan de installatie organiseerde de HAN het congres “Van Denken naar Doen: het Gelders Arbeidsmarkt Model (GAM)”. Ruim 250 bezoekers bezochten het congres en de installatie.

NKDI Congres Het succes van positieve psychologie op de werkvloer

Het succes van positieve psychologie op de werkvloer. Duurzame Inzetbaarheid is van essentieel belang voor werknemers én organisaties. In dit congres staan de drie bouwstenen van duurzame inzetbaarheid centraal: vitaliteit, werkvermogen en employability. Deelnemers maken kennis met verschillende tools vanuit de positieve psychologie die de duurzame inzetbaarheid van werknemers bevorderen 

Inschrijven

Programma

Campagne tegen werkdruk ‘Herken de druppel’ van start

Campagne tegen werkdruk ‘Herken de druppel’ van start

Het NKDI is als partner betrokken bij de SZW-Campagne ‘Herken de druppel – check je werkstress’. Dat niet alleen: we reiken ook vanuit wetenschap en praktijk kennis aan om een grote stap voorwaarts te maken.

Werkbeleving onder hoogbegaafde werkers

Hoogbegaafden zijn in potentie zeer waardevolle werknemers voor een organisatie. Met hun intelligentie en creativiteit kunnen zij een buitengewone bijdrage leveren aan het oplossen van problemen en de uitdagingen waarmee organisaties dagelijks worden geconfronteerd. Toch komen de talenten van hoogbegaafden op het werk niet altijd tot hun recht. Soms ervaren hoogbegaafden op het werk zelfs méér problemen dan anderen, bijvoorbeeld omdat ze zich vervelen en/of te weinig aansluiting ervaren in hun werk en werkomgeving.

Gepensioneerden Cornell University houden binding met bedrijf

Oudere werknemers op het werk

Jaap Achterbaan is onderzoeker bij de universiteit. Zijn werk is zijn leven en zijn leven is zijn werk. Hij heeft een specialistisch vakgebied waarover hij in zijn werkzame leven veel gepubliceerd heeft. Met 65 jaar gaat hij met pensioen. Er is een drukbezochte afscheidsreceptie waar veel lovende woorden gesproken worden. Maar waarom eigenlijk afscheid nemen? Liever zou hij nog betrokken blijven en zich af en toe nog nuttig maken, desnoods als vrijwilliger. En waarom eigenlijk niet?

NSvP kennisnetwerk Duurzame Inzetbaarheid (NKDI)

NKDI

Het NSvP Kennisnetwerk Duurzame Inzetbaarheid (NKDI) is in 2011 opgericht door dr. Annet de Lange en prof. dr. Beatrice van der Heijden met subsidie van de NSvP. Het kennisnetwerk kent veel enthousiaste leden en voldoet aan een grote behoefte aan objectieve kennis en nieuwe inzichten over het thema Duurzame Inzetbaarheid. Daarom is besloten het netwerk voort te zetten ook nu de formele subsidierelatie met de NSvP is opgeheven. Beide kennisplatforms werken nog altijd samen, maar nu als twee gelijkwaardige samenwerkingspartners.

Agenda NKDI

Symposium Werkbeleving onder hoogbegaafde werkers

Datum: 27 juni 2014
Locatie: Universiteit van Utrecht.
Organisatie & dagvoorzitter: Koos van der Spek i.s.m. Universiteit Utrecht. 

Meer over het congres 

Bekijk het programma 

 

Werk-naar-werk project

Organisatie: Betty Dalhoeven, Annet de Lange i.s.m. Gemeente Nijmegen. 

Arbeidsmarkt in transitie: van Micro naar Macro HRM

Ook de provincie Gelderland ontkomt niet aan ontgroening en vergrijzing. Uit economisch onderzoek blijkt dat Bruto Binnenlands Product (BBP) zal krimpen met 0,75 % en dat de werkgelegenheid zal dalen met 3.400 banen. Werkgevers in Welzijn en Zorg reageren met het ontwikkelen van een Gelders Arbeidsmarkt Model. Doelstelling is onder meer het realiseren van transitie trajecten voor verschillende groepen werknemers om hen effectief van werk naar werk te begeleiden. In de toekomst zal HRM minder Micro (binnen de grenzen van een organisatie) maar meer op Macro-niveau relevante Human Resource afspraken formuleren over in- , door- en uitstroombeleid over de grenzen van organisaties heen.

Handboek Duurzame Inzetbaarheid wint publicatieprijs

Het handboek ‘Een leven lang inzetbaar’ van Dr. Annet H. de Lange en Prof. Dr. Beatrice I.J.M. van der Heijden is een uitgave van diverse kennispartners van het NSvP Kennisnetwerk Duurzame Inzetbaarheid. De beroepsvereniging voor Arbeids- en Organisatiedeskundigen heeft in mei 2014 aan het handboek de BA&O-publicatieprijs 2014 toegekend.Het handboek behandelt duurzame inzetbaarheid op het werk: interventies, best practices en integrale benaderingen. De auteurs helpen de werkgever, (HR-) manager en personeelsfunctionaris op weg met het doorgronden van het thema duurzame inzetbaarheid en leveren een overzicht van wat in Nederland bekend is over duurzame inzetbaarheid. 

Dossier Duurzame Inzetbaarheid

In dit dossier verzamelen we artikelen, video's, onderzoek, publicaties en websites met informatie over Duurzame Inzetbaarheid. Aanvulling? Laat het ons weten!

Meetinstrumenten
Toolbox Duurzame inzetbaarheid Diverse meetinstrumenten in een overzicht.

Over NSvP

De NSvP is een onafhankelijke stichting en vermogensfonds, en zet zich in voor een menswaardige toekomst van werk. Wij ontwikkelen, delen en verspreiden kennis op het gebied van mens, werk en organisatie. We stellen de vraag hoe de arbeidsmarkt van morgen eruit ziet en wat dat vraagt van de talentontwikkeling van jongeren en werkenden. 

Rijnkade 88
6811 HD Arnhem
info@nsvp.nl
026 - 44 57 800

 

Vind ons op Facebook
Volg ons