NKDI

Aanvrager

Radboud Universiteit Nijmegen, Hogeschool Arnhem Nijmegen

Periode

juni 2011 tot juni 2013

Het NSvP Kennisnetwerk Duurzame Inzetbaarheid (NKDI) is in 2011 opgericht door dr. Annet de Lange en prof. dr. Beatrice van der Heijden met subsidie van de NSvP. Het kennisnetwerk kent veel enthousiaste leden en voldoet aan een grote behoefte aan objectieve kennis en nieuwe inzichten over het thema Duurzame Inzetbaarheid. Daarom is besloten het netwerk voort te zetten ook nu de formele subsidierelatie met de NSvP is opgeheven. Beide kennisplatforms werken nog altijd samen, maar nu als twee gelijkwaardige samenwerkingspartners. Het netwerk behoudt de naam NKDI, wat inmiddels staat voor Nederlands Kennisnetwerk Duurzame Inzetbaarheid. Met de kennis uit onderzoek en praktijk wil het NKDI gericht beleidsadvies leveren aan overheid, werknemers en werkgevers om zo maatschappelijk draagvlak te creëren. Daarnaast wil het nieuwe maatregelen en/of interventies ontwikkelen om duurzame inzetbaarheid van werkenden over de levensloop te bevorderen. Onderdeel van duurzame inzetbaarheid is het langer doorwerken. 

Lees meer over het NKDI

Eindverslag 2013

Bereikte resultaten

Wat is duurzame inzetbaarheid en wat is duurzaam werk? Zijn ouderen minder duurzaam inzetbaar dan jongeren? Wat weten we over ouder worden op het werk? Deze en andere vragen komen aan de orde in het handboek Een leven lang inzetbaarheid dat in 2013 verscheen. Het boek is bedoeld om werkgevers, managers en personeelsfunctionarissen verder op weg te helpen bij de duurzame inzetbaarheid van hun medewerkers.

Lees meer over het handboek Een leven lang inzetbaar  

Lees hier hoofdstuk 1 van het handboek Een leven lang inzetbaar

Bijeenkomst 1

De eerste bijeenkomst vond plaats in april 2012, een conferentie met 63 deelnemers.  Hier werden ‘theoretische’ introducties verbonden met praktijkcases. dr. Roel Cremer schreef een
impressie met verwijzingen naar de presentaties.

Lees hier meer over deze bijeenkomst .

Bijeenkomst 2

In november 2012 kwamen bij NEN in Delft zo’n 50 deelnemers bijeen. Mensen inspireren rondom duurzame inzetbaarheid was het doel en dat werd gedaan met het thema ‘practice what we preach’.

Lees hier meer over deze bijeenkomst 

Bijeenkomst 3

Mei 2013 was er een bijeenkomst bij Achmea in Apeldoorn over het thema ‘Balans’. 55 deelnemers focusten zich op het thema ‘levensloop’ met nadruk op de balans in werk- en privé. Inleidingen werden verzorgd door Professor dr Boris Baltes (Wayne State University, USA), Blik op Werk (Yvonne van der Salm en Ernie van Dooren) en Achmea (Peter Oostra en Jolande Antoons). Tevens vond de presentatie van het handboek Een leven lang inzetbaar plaats.

Lees hier meer over deze bijeenkomst.

Bijeenkomst 4

Op 11 oktober 2013 vond bij het HAN in Arnhem de vierde bijeenkomst plaats. Bevlogen vermogen was het thema wat deze dag centraal stond en waar 85 deelnemers bij aanwezig waren. Dr. Arnold Bakker (Erasmus Universiteit Rotterdam) belichtte het begrip bevlogenheid vanuit wetenschap, onderzoek en praktijk. Koos van der Spek, Arbeids - & Organisatiedeskundige (A&O), benaderde het begrip Bevlogenheid en Work Ability vanuit zijn praktijk. En de derde spreker dr. Maria Peeters (Universiteit van Utrecht) vertelde over jobcrafting als zelfsturing in je werk om bevlogenheid te stimuleren.  

Lees hier meer over deze bijeenkomst.

Agenda 2014

Symposium 27 juni 2014: werkbeleving onder hoogbegaafde werkers
Locatie: Universiteit van Utrecht.
Organisatie & dagvoorzitter: Koos van der Spek i.s.m. Universiteit Utrecht. 
Meer informatie over het symposium
 

Werk-naar-werk congres van 2 oktober 2014
Organisatie: Het congres werd georganiseerd door partijen als de Werkgeversvereniging Zorg en Welzijn in Gelderland (WZW), het NSvP Kennisnetwerk Duurzame Inzetbaarheid, de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, de Zorgalliantie, VNO-NCW Midden, MKB-Midden en SBI. 

Op 2 oktober vond de installatie plaats van Annet de Lange als Lector Human Resource Management bij de HAN. Voorafgaand aan de installatie organiseerde de HAN het congres “Van Denken naar Doen: het Gelders Arbeidsmarkt Model (GAM)”. Het verslag van het congres is hier te downloaden. Ter gelegenheid hier de installatie van Annet de Lange als Lector aan de Hogeschool Arnhem Nijmegen is ook een publicatie uitgebracht met de titel 'Langer werken? De arbeidsmarkt in transitie en duurzame inzetbaarheid'.

Congres Het succes van positieve psychologie op de werkvloer 11 december 2014 (Hanzehogeschool Groningen)
Op 11 december 2014 organiseert het NKDI in samenwerking met de opleiding Toegepaste Psychologie, Hanzehogeschool Groningen een congres over het succes van positieve psychologie op de werkvloer. In dit congres zal prof. dr. Tinka van Vuuren spreken over de drie bouwstenen van duurzame inzetbaarheid: vitaliteit, werkvermogen en employability. Daarnaast zal dr. Leni Beukema een toelichting geven op de laatste stand van zaken in het lectoraatonderzoek Duurzaam HRM van de Hanzehogeschool op het gebied van Healthy Ageing/Duurzame Inzetbaarheid. Deelnemers aan het congres maken vervolgens via twee workshoprondes kennis met verschillende tools vanuit de positieve psychologie die de duurzame inzetbaarheid van werknemers bevorderen. 
Meer informatie over het congres en een toelichting op het programma en de workshops

Onderwerpen

Bijlage

Over NSvP

De NSvP maakt zich hard voor een menswaardige toekomst van werk. We stellen de vraag hoe de arbeidsmarkt van morgen eruit ziet en onderzoeken hoe werk zodanig kan worden ingericht dat het bijdraagt aan de menselijke waarden en behoeften. We zijn een onafhankelijke stichting. We financieren als vermogensfonds innovatieve projecten op het snijvlak van mens, werk en organisatie.

Rijnkade 88
6811 HD Arnhem
info@nsvp.nl
026 - 44 57 800

 

Vind ons op Facebook
Volg ons