Het Nederlands Kennisnetwerk Duurzame Inzetbaarheid (NKDI) is in 2011 opgericht door dr. Annet de Lange en prof. dr. Beatrice van der Heijden met subsidie van de NSvP. Met de kennis uit onderzoek en praktijk wil het NKDI kennisuitwisseling stimuleren en gericht beleidsadvies leveren aan overheid, werknemers en werkgevers om zo maatschappelijk draagvlak te creëren. Daarnaast wil het nieuwe maatregelen en/of interventies ontwikkelen om duurzame inzetbaarheid van werkenden over de levensloop te bevorderen. Onderdeel van duurzame inzetbaarheid is het langer doorwerken. 

Wat doet het NKDI?

Het doel van het kennisnetwerk is professionals en vertegenwoordigers vanuit de overheid, vakbond, bedrijfsleven, wetenschap en instituten met elkaar in contact te brengen om zo effectieve kennisuitwisseling over het thema duurzame inzetbaarheid van werkenden mogelijk te maken;

Dit doen wij door middel van: 

Wilt u deelnemen aan de activiteiten van het kennisnetwerk? Meld u dan aan via danielle.resok@han.nl
Bekijk voor een actueel overzicht van activiteiten en bereikte resultaten hier de projectpagina van het NKDI.

Het NKDI is kennispartner van het Sloan Center on Active Aging and Work

​Het NKDI is campagnepartner van 'Herken de druppel'. Deze campagne is een initiatief van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en het Nederlands Focal Point voor veiligheid en gezondheid op het werk. 

Bestuur van het NKDI

 • Annet de Lange
 • Beatrice van der Heijden
 • Madelon Nijssen-Gerrits
 • Merel Claus
 • Katharina Künnen
 • Dave Dorenberg
 • Josje Dikkers
 • Sandra Kruijt
 • Mirelle Voskens
 • Sonia Sjollema
 • Koos van der Spek
 • Betty Dalhoeven
 • Maria Peeters
 • Robert Boulogne
 • Anne-Marie Haanstra

Contact opnemen met het NKDI?
Radboud University Nijmegen
Behavioural Science Institute
Department of Work and Organizational Psychology
Office manager: Madelon Nijssen-Gerrits
Postbus 9104
6500 HE Nijmegen
Tel: 024 – 361 2675
nkdi@ru.nl

Onderwerpen

Over NSvP

De NSvP maakt zich hard voor een menswaardige toekomst van werk. We stellen de vraag hoe de arbeidsmarkt van morgen eruit ziet en onderzoeken hoe werk zodanig kan worden ingericht dat het bijdraagt aan de menselijke waarden en behoeften. We zijn een onafhankelijke stichting. We financieren als vermogensfonds innovatieve projecten op het snijvlak van mens, werk en organisatie.

Rijnkade 88
6811 HD Arnhem
info@nsvp.nl
026 - 44 57 800

 

Vind ons op Facebook
Volg ons