‘Iedereen weet iets wat een ander nog niet weet’

informeel leren

Afgelopen zomer meldde Marjon van Gelderen, HRM’er bij de Nationale Politie haar organisatie aan voor het Deellfestival. “Bij de politie werken we aan een meer wendbare en flexibele organisatie. Ik zelf hou van veranderen door dingen uit te proberen, en dat wordt volgens mij ook de nieuwe manier om bij de tijd te blijven. Mensen leren het meeste uit de praktijk en samen met anderen. En het mooie van Deell is dat het niet alleen over leren en het uitwisselen van kennis gaat maar ook over netwerken en energie delen.”

Deell is een social enterprise die wil bereiken dat professionals binnen organisaties zich beter kunnen ontwikkelen, door kennis te delen.

Van Gelderen promootte het Deell-concept op zoveel mogelijk plaatsen: binnen en buiten de politieorganisatie, in haar eigen netwerk en op sociale media. ‘Uiteindelijk hadden we ruim dertig aanmeldingen van mensen die een workshop wilden geven; zij maakten in totaal 37 workshops aan op de website van Deell. Wij – een multidisciplinaire collega’s en ik - dachten met hen mee en hielden ‘warm’ contact door regelmatig te vragen of we ergens mee konden helpen. Ook verspreidden we een lijstje met tips als: 

‘Je hoeft geen goeroe of docent te zijn. Iedereen weet iets wat een ander nog niet weet.’ 
‘Houd het kort, actueel en beperk je tot de essentie.’ 
‘Maak het leuk. Wissel af met werkvormen (traditioneel/modern).’
‘Gebruik taal die je thuis ook spreekt, voorkom containerbegrippen of vage (kantoor)taal.’ 
‘Voorbereiding is het halve werk.’
‘Promoot je workshop in je netwerk. Bedenk wie jouw kennis goed kan gebruiken.’  

Trots door geven

Het Deell-avontuur werd in meerdere opzichten een succes, aldus Van Gelderen. ‘Veel workshopgevers zeiden na afloop meteen: Wij doen volgend jaar weer mee! Het waren bijna allemaal mensen die bevlogen zijn over hun werk en bezig zijn met vernieuwing daarin. Ze willen graag een nieuwe visie of methode delen met anderen. Door het voorbereiden en geven van een workshop werden ze steeds beter in hun onderwerp. En dat was weer een boost voor hun zelfvertrouwen en vakbekwaamheid. Collega’s die wat meer klassieke kennis zouden kunnen delen, zoals over het schrijven van een proces-verbaal, bleken veel minder makkelijk te porren. Ik denk dat Deell dus vooral een goed podium biedt voor kennis die nog niet formeel is ingebed in bestaande opleidingen. 
Ik ben er trots op dat we het voor elkaar hebben gekregen. We hebben laten zien hoe het óók kan, en dat in een tijd waarin er zoveel veranderingen gaande zijn en er zo weinig geld is. Dan gaan mensen denken: Is dit allemaal wel mogelijk, en willen we niet teveel? Maar wij hebben nu gezien hoeveel betrokkenheid mensen bij hun vak hebben, dat geeft hoop. En dit kost bijna niks. Het is mooi om te zien dat een aantal collega’s zich hebben aangemeld bij het symposium Professionals doen het zelf! . Bij dat soort bijeenkomsten kwam ik tot nu toe zelden politiecollega’s tegen.’ 

Onwijze moeders

Marco den Dunnen is taakagent in de Rotterdamse wijken Spangen en Delfshaven. Hij gaf een - zeer druk bezochte - Deell-workshop voor collega’s over zijn project ‘Onwijze moeders’. ‘Mijn collega Garry Werners en ik geven sinds een jaar voorlichting aan moeders in de ouderkamer van de basisschool waar ze nadat ze hun kind naar school hebben gebracht vaak nog even koffiedrinken. Bij aanhoudingen van jongens van veertien of vijftien was het ons opgevallen dat de ouders vaak compleet verbaasd reageren. Dat zijn vaak keurige mensen die zich totaal niet bewust zijn van waar hun kinderen buiten allemaal aan blootstaan en wat straatcultuur met hen doet. Omdat we uit ervaring weten dat moeders echt het verschil kunnen maken, praten we met hen over de mythen en feiten uit de wijk, zoals wij dat noemen.’ 
Op het Deell-festival hielden de beide agenten een presentatie van drie kwartier. Marco: ‘Best  lang dus, maar wel simpel verpakt. We begonnen met onze praktijkervaringen, en gaandeweg legden we een link met een paar wetenschappelijke theorieën die aan de basis liggen van onze aanpak. We hadden twee moeders en een directeur van een basisschool meegenomen die vragen uit de zaal konden beantwoorden.’ De reacties van de deelnemers, van wie de helft jongerenwerkers en de andere helft agenten, waren positief.  Marco: ‘Ze waren hartstikke tevreden.’ 

Door alle collega's te gebruiken

De workshop van Marco en Garry staat inmiddels op het landelijke intranet van de politie. Volgens Marjon van Gelderen kunnen collega’s in bijvoorbeeld Amsterdam er mogelijk ook iets aan hebben. ‘Die kennis en ervaring kan van pas komen in wijken die vergelijkbaar zijn met Spangen. Dan hoeven ze daar het wiel niet opnieuw uit te vinden.’ 
Kennis delen is tegenwoordig een must, vindt Marco den Dunnen. En de manier waarop het via Deell gebeurt past hem perfect. ‘De doorsnee politiecollega op straat is heel erg thuis op het gebied van social media. Ik pleit ook al langere tijd voor een app waarmee je dit soort informatie kunt delen. Want zo nemen we tegenwoordig informatie tot ons: als ik wil weten hoe iets werkt, sla ik geen boek open maar zoek ik een filmpje op youtube.’ 

Thema's

Onderwerpen

Reageren

Over NSvP

De NSvP maakt zich hard voor een menswaardige toekomst van werk. We stellen de vraag hoe de arbeidsmarkt van morgen eruit ziet en onderzoeken hoe werk zodanig kan worden ingericht dat het bijdraagt aan de menselijke waarden en behoeften. We zijn een onafhankelijke stichting. We financieren als vermogensfonds innovatieve projecten op het snijvlak van mens, werk en organisatie.

Rijnkade 88
6811 HD Arnhem
info@nsvp.nl
026 - 44 57 800

 

Vind ons op Facebook
Volg ons