Platformwerkers duurzaam aan het werk door tijdelijke klussen te stapelen

werkers inpakken loods

"Dankzij werkervaring op meerdere terreinen komen werkzoekenden uit de uitkering"

Ondanks de krapte op de arbeidsmarkt lukt het nog steeds niet iedereen om toe te treden tot de arbeidsmarkt en structureel mee te blijven doen. Een relatief nieuw fenomeen is online platformwerk dat voor een laagdrempelige match – bijvoorbeeld via een algoritme – van vraag en aanbod zorgt. Werk via online platforms zoals bezorgdiensten en andere klussen leidt echter vaak tot weinig zekerheden en regelruimte voor werkenden. Denk aan de processen van de vakbond over schijnzelfstandigheid van platformwerkers. Toch bieden de soms tijd- en locatie-ongebonden klussen die via de online platforms worden aangeboden ook kansen voor mensen met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt. Om die kansen in de praktijk te laten onderzoeken en daaraan de eis toe te kunnen voegen dat het werk via een platform leidt tot voldoende bestaanszekerheid (inkomen) en passend werk, hebben NSvP en het Kenniscentrum inclusieve en sociale werkgelegenheid een challenge uitgeschreven. LaNSCO, Martijn Arets van Professional Outsider Consultancy en CurrentWerkt hebben de challenge gewonnen en ontvangen een innovatiesubsidie van 50.000 euro om hun ideeën in de praktijk op te zetten en uit te proberen. We volgen de drie winnende initiatieven op de voet. Deze keer het voorstel van CurrentWerkt om met CurrentFlex platformwerk te bieden aan mensen met een detentieachtergrond via een speciaal daarvoor ontworpen app. 


CurrentFlex: platformwerk voor mensen met een detentieachtergrond

Het Rotterdamse CurrentWerkt is een uitzendorganisatie voor mensen met een kwetsbare arbeidsmarktpositie, met de focus op mensen met een detentieachtergrond. De organisatie is drie jaar geleden opgericht en heeft inmiddels zo’n 250 mensen naar duurzaam, passend en betaald werk begeleid. De kandidaten worden in een loods in Rotterdam klaargestoomd voor het werk. In toenemende mate worden er door bedrijven ook tijdelijke klussen aangeboden, die in de bestaande constructie van CurrentWerkt niet konden worden opgepakt. Via CurrentFlex kunnen losse opdrachten gekoppeld worden aan een duurzaam arbeidsmarkttraject.

Zo kunnen werkzoekenden ingezet worden op reguliere klussen en spoedklussen op het terrein van de bouw, schoonmaak, horeca, energiesector, installatie- en isolatietechniek en nog veel meer. ‘We hebben een leermeester aan kunnen nemen om ervoor te zorgen dat werkzoekenden op meerdere terreinen ervaring op kunnen doen en zo ook via uiteenlopende tijdelijke en korter durende klussen uit de uitkering kunnen worden geholpen’, zegt Hilal Makhoukhi, oprichter en directeur van CurrentWerkt. ‘Het idee is dat onze platformwerkers duurzaam aan het werk blijven door verschillende tijdelijke klussen achter elkaar te plannen.’

App als matchmaker

In de toekomst zal dat gebeuren via een app die op dit moment nog in ontwikkeling is. ‘In deze app kan de werkzoekende op zijn persoonlijke profiel zien welke klussen er klaarstaan en zijn interesse kenbaar maken. De app is dus een soort matchmaker voor de werkzoekende. Nadat de klus is uitgevoerd kan hij een review plaatsen bij het bedrijf om ervaringen te delen en ook de organisatie kan een review plaatsen op het persoonlijke profiel van de platformwerker. De gewerkte uren worden automatisch verrekend met de uitkering’. Makhoukhi verwacht dat de app aan het einde van het eerste kwartaal gerealiseerd is. ‘Daarna kunnen we de app doorontwikkelen, zodat ook opdrachtgevers hun ‘match’ voor een tijdelijke klus kunnen vinden.’

Tijdelijke klussen

Op dit moment is het niet eenvoudig om werkzoekenden op tijdelijke klussen te zetten. ‘Je merkt dat sinds de coronaperiode werkgevers terughoudend zijn met het uitbesteden van tijdelijke klussen aan verschillende mensen. Daarom hebben we een aantal klussen naar ons toe gehaald. In overleg met de opdrachtgevers werken we in onze loods aan tijdelijke klussen. Onder begeleiding van onze leermeester wordt er ingepakt, verbouwd en worden er hele rekken in elkaar gezet.’

Thema's

Onderwerpen

Sprekers en experts

Laura Lamers

Inclusief Platformwerk: drie initiatieven, een veelvoud aan inzichten

Hoe maken we beter gebruik van de potentiële meerwaarde van online arbeidsplatforms voor een meer inclusieve arbeidsmarkt? Die vraag stond centraal in de ‘challenge Inclusief Platformwerk’ van NSvP en SBCM, van waaruit drie initiatieven (KlusCV, CurrentWerkt! en LaNSCO United) kansen en obstakels hebben verkend. 
De presentatie van Laura biedt een kijkje in de lessen die zijn opgedaan in het monitoren van de drie challenge initiatieven. Specifiek wordt ingegaan op de kansen van platformwerk voor mensen met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt, en de rol die platformtechnologie kan spelen om kansen voor inclusie te vergroten. Hiermee biedt de presentatie een eerste indruk van de inzichten die worden gedeeld in het boek ‘Inclusief Platformwerk’. 

Laura Lamers is PhD onderzoeker aan de Universiteit Twente, faculteit Faculteit Behavioural, Management and Social Sciences. Haar focus ligt op het snijvlak van technologie en samenleving, meer specifiek menselijke waardigheid. 

Niels Arntz

In een vraaggesprek met Luc Dorenbosch (NSvP) zet Niels uiteen hoe hij als platformondernemer in Nederland aankijkt tegen de ontwikkelingen binnen platformwerk. Hoe luister je als platform naar de mensen die via je platform werken? Wat kunnen samenwerkingen tussen platforms en overheid opleveren? Wat denkt Niels over de kans van slagen van platformwerk, ook als mensen niet geheel zelfstandig kunnen werken? Kan het breder of anders dan nu het geval is? Hoe hij zou willen dat het debat over platformwerk gevoerd zou worden voor meer innovatie op de arbeidsmarkt? 

Niels Arntz is medeoprichter van horecaplatform Temper.

Muriel Serrurier Schepper

Ontdek de kracht van data labeling: kansen voor een diverse en inclusieve arbeidsmarkt

(duopresentatie met Marjolein Grootjen)

In deze sessie ontdekken we hoe mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt de kans krijgen om zichzelf opnieuw te positioneren op de arbeidsmarkt door middel van data labeling in een kantooromgeving. Onder de begeleiding van een deskundige jobcoach werken ze in het AI Annotatie Lab aan hun vaardigheden en persoonlijke ontwikkeling om zo de weg naar de arbeidsmarkt te vinden. Tijdens de sessie wordt uitgelegd hoe dit project tot stand is gekomen en wat de werkzaamheden precies inhouden. 
Deze sessie biedt een inspirerend verhaal over hoe een nieuw soort werk kan bijdragen aan een inclusieve en rechtvaardige samenleving. Kom langs en laat je inspireren!

Muriël Serrurier Schepper is zelfstandig ondernemer, expert in data en artificial intelligence met een achtergrond in arbeids- en organisatiepsychologie. Zij is auteur van het boek Artificial Intelligence In Actie en leidt het AI Annotatie Lab.  

Marjolein Grootjen

Ontdek de kracht van data labeling: kansen voor een diverse en inclusieve arbeidsmarkt

(duopresentatie met Muriel Serrurier Schepper)

Als jobcoach bij het AI Annotatie Lab vanuit Regio Gooi en Vechtstreek begeleidt Marjolein de kandidaten die zichzelf hebben aangemeld of aangemeld zijn vanuit de verschillende gemeenten. In een traject van 6 maanden vanuit een veilige werkomgeving gaat zij samen met de kandidaat de werknemers- en sociale vaardigheden trainen. Zo komt de kandidaat erachter wat zijn intrinsieke motivatie is om te gaan werken. Tijdens deze sessie deelt ze haar persoonlijke ervaringen en laat ze zien hoe ze deelnemers stap voor stap helpt om verder te komen. Ook wordt besproken waarom dit werk bij uitstek geschikt is voor bepaalde doelgroepen.

Marjolein Grootjen is jobcoach bij WerkgeversServicepunt Regio Gooi en Vechtstreek.

Muriel en Marjolein doen samen 1 sessie

Jessica de Ruijter - Lansco

Platformwerk opzetten vanuit de coöperatieve gedachte

(duopresentatie met Leo Beekmans)

Hoe kan werken vinden via een platform nieuwe kansen bieden voor participatie en inclusie? 
In deze inspiratiesessie komen twee voorbeelden voorbij hoe de platformtechnologie vanuit de coöperatieve gedachte wordt ingezet om mensen met een uitkering te helpen met het verkrijgen van nieuwe opdrachten en werkzaamheden. Leo Beekmans van BridgeWorks en Jessica de Ruijter van LaNSCO United vertellen waarom zij deze platformen hebben opgezet, wie zij daarmee bereiken en welke nieuwe kansen deze platformen bieden voor een inclusieve arbeidsmarkt. Ook gaan ze in op hoe zo’n platform werkt in samenwerking met een sociale coöperatie, en wat hun ervaringen en geleerde lessen zijn.

Jessica de Ruijter is directeur van LaNSCO en medeoprichter van sociale coöperatie de Blauwe Paraplu.

Leo Beekmans

(duopresentatie met Jessica de Ruijter)

Leo Beekmans is arbeidsdeskundige, re-integratieconsulent, coach bij WerkmansMobiliteit en bij BridgeWorks

Robbert Boonk

Het beste wat je iemand kunt geven is een kans!

(duopresentatie met Laurens Waling)

Een matching platform voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt - zonder de oneerlijke concurrentie van mensen zonder beperking. Een matching platform waar werkgevers hun vacature en hun organisatie moeten toetsen op beperkende factoren. Alleen zo ontstaan er matches zonder beperkingen. Robbert Boonk ontwikkelde dit initiatief samen met vijf internationale partners, en inmiddels is het systeem bijna operationeel. In hun zoektocht kwamen ze het hightech platform van 8Vance tegen, waar matches worden gemaakt met behulp van Artificial Intelligence (AI). Kandidaten maken een zogenaamd ‘Ability Profile’ aan en dat doet de werkgever ook voor zijn vacature. 

Het systeem Work 4 Everyone is bijna klaar. In deze sessie laat Robbert Boonk aan de hand van de proefversie alvast zien hoe het werkt. Robbert en Laurens vertellen wat het is, hoe het werkt en wat de impact hiervan kan zijn. 

Robbert Boonk is directeur van de PHH Academie (opleider van gecertificeerde jobcoaches) en mede-initiator van matching platform Work 4 Everyone.

Laurens Waling

(duopresentatie met Robbert Boonk)

Laurens Waling is organisatievernieuwer en Chief Evangelist bij 8vance Matching Technologies.

Over NSvP

De NSvP maakt zich hard voor een menswaardige toekomst van werk. We stellen de vraag hoe de arbeidsmarkt van morgen eruit ziet en onderzoeken hoe werk zodanig kan worden ingericht dat het bijdraagt aan de menselijke waarden en behoeften. We zijn een onafhankelijke stichting. We financieren als vermogensfonds innovatieve projecten op het snijvlak van mens, werk en organisatie.

Rijnkade 88
6811 HD Arnhem
info@nsvp.nl
026 - 44 57 800

 

Vind ons op Facebook
Volg ons