Kan de platformeconomie worden ingezet ten gunste van de platformwerker? Om tot juiste inzichten te komen over de mogelijkheden van de platformeconomie voor menswaardig werk, is het zaak om te kijken voorbij de oppervlakkige stereotypering. Ook vanuit de wetenschap is er veel aandacht voor de ontwikkelingen rond platformwerk. Als we de waarde van platformwerk willen benutten, goed voor het welzijn van de mensen die er werken, welke aanpassingen zijn dan nodig? Wat zijn de gebreken en mogelijkheden van platformwerk voor een menswaardige toekomst van de arbeidsmarkt?

Hoe zet je platformen in bij het creëren van waardevol, menswaardig werk? 

platformwerk - abstract - Rosa Snijders

Hoe zet je platformen in bij het creëren van waardevol, menswaardig werk? 

Platformwerk is een organisatievorm die over de hele arbeidsmarkt voorkomt en sterk in opkomst is. Sonia Sjollema, directeur van de NSvP, benadrukt dat het belangrijk blijft om de techniek en het gebruikte verdienmodel los van elkaar te zien. Platforms bieden een infrastructuur waarin vraag en aanbod gekoppeld worden, en kan zo worden ingezet dat er wél menswaardig werk ontstaat. “Om platformwerk inclusiever te maken of in te zetten als opstap naar de arbeidsmarkt kan je er zaken omheen organiseren, zoals goede begeleiding, een sociale context en mogelijkheden om te leren.”

Platformwerkers duurzaam aan het werk door tijdelijke klussen te stapelen

werkers inpakken loods

Platformwerkers duurzaam aan het werk door tijdelijke klussen te stapelen

Via CurrentFlex (onderdeel van het Rotterdamse CurrentWerkt) kunnen losse, kortlopende klussen gekoppeld worden aan een duurzaam arbeidsmarkttraject. ‘We hebben een leermeester om ervoor te zorgen dat werkzoekenden op meerdere terreinen ervaring op kunnen doen en zo ook via uiteenlopende tijdelijke en korter durende klussen uit de uitkering kunnen worden geholpen’, zegt Hilal Makhoukhi, oprichter en directeur van CurrentWerkt. ‘Het idee is dat onze platformwerkers duurzaam aan het werk blijven door verschillende tijdelijke klussen achter elkaar te plannen.’

Sociale coöperaties en de waarde van werk

Stefan, grafisch ontwerper

Sociale coöperaties en de waarde van werk

Wanneer er vanuit de overheid gepraat wordt over mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt gebeurt dit nog veel te vaak in cijfers; hoeveel kost het een gemeente wanneer er iemand in de bijstand zit en hoeveel kost het om deze mensen weer aan het werk te krijgen? Er wordt zo te weinig gekeken naar de mensen zelf en wat werk kan bijdragen aan hun leven. Om een andere kijk te krijgen op dit vraagstuk bezocht Sonia van Wenum, masterstudent sociale psychologie, het in 2017 opgerichte Scope. Scope is een sociale coöperatie, een plek waar mensen in de bijstand met behoud van hun uitkering en met gespecialiseerde ondersteuning een eigen onderneming kunnen starten.

Met KlusCV meer loopbaankansen voor platformwerkers?

fietser bezorgdienst in Nederland

Met KlusCV meer loopbaankansen voor platformwerkers?

Steeds meer mensen doen werkervaring op via online platformen in de kluseconomie. Een van de grote knelpunten is dat platformwerkers hun data over reputatie en transacties niet kunnen gebruiken als bewijs van hun werkervaring, omdat de platformen de data voor zichzelf houden. Om de positie van platformwerkers op de arbeidsmarkt te versterken, starten zes klusplatformen een pilot, waarbij werkenden met één druk op de knop een digitaal getuigschrift kunnen downloaden. De verwachting is dat dit hun kansen op de arbeidsmarkt aanzienlijk vergroot. 

Raamwerk inclusief platformwerk: Kansen en uitdagingen voor het inclusief maken van platformwerk (TNO)

Raamwerk inclusief platformwerk: Kansen en uitdagingen voor het inclusief maken van platformwerk (TNO)

Position paper door Drs. Sarike Verbiest en Dr. Hardy van de Ven (beiden TNO): een handzaam raamwerk als je platformwerk inclusief en bevorderlijk voor de inzetbaarheid van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt zou willen maken. Wat zijn de factoren die aandacht moet krijgen om werk geschikt te maken voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt? Vervolgens gaan ze dieper in op de vele verschijningsvormen en kenmerken van platformwerk en welke kansen en uitdagingen voor inclusiviteit hieraan verbonden zijn. 

De waarde van werk in de platformeconomie

platform werk keuken

De waarde van werk in de platformeconomie

Als wij ons hard willen maken voor waardevol werk in een digitale wereld, waarin platforms in toenemende mate vraag en aanbod op de arbeidsmarkt aan elkaar verbinden, moet eerst duidelijk worden waar precies de schoen wringt. In een reeks artikelen wordt stap voor stap ingegaan op de gebreken en mogelijkheden van platformwerk, gekoppeld aan menselijke basisbehoeften. Een introductie.

Leren en ontwikkelen in platformwerk. Kan dat?

Leren en ontwikkelen in platformwerk. Kan dat?

Kun je als platformwerker leren en ontwikkelen? Arbeidsplatforms hebben de schijn tegen als het gaat om hun aandacht voor de ontwikkelbehoeftes van de individuele, vaak anonieme uitvoerders van werk. Toch doen ook arbeidsplatforms vaak wel iets aan instructie, online training of ontwikkeling. Deel 2 over Werken in de platformeconomie: over (informeel) leren, certificeren, vaardigheden ontwikkelen.

Verbondenheid en identiteit in platformwerk. Lukt dat?

netwerk hoofd abstract

Verbondenheid en identiteit in platformwerk. Lukt dat?

Werken in de platformeconomie betekent dat je werkt, aangestuurd of gematched wordt via computer, app of AI. Het lijkt erop of mensen vooral in hun eentje arbeid verrichten – zonder collega’s of managers. Los van een sociale werkomgeving. Of platformwerk kan voorzien in de menselijke behoefte van verbondenheid is dus een interessante kwestie.Kan het werken voor arbeidsplatforms iemand een positieve werkidentiteit verlenen? Of ben je voornamelijk een paar benen, handen en een hoofd?

Autonomie en flexibiliteit in platformwerk. Vogelvrij?

vliegtuigjes

Autonomie en flexibiliteit in platformwerk. Vogelvrij?

De platformeconomie wordt vaak geprezen om de grote autonomie en flexibiliteit die platformwerkers zouden genieten. Maar is dit wel echt het geval? Zijn platformwerkers wel echt in staat autonome keuzes te maken? En hoe neem je je goede reputatie mee naar een ander platform?

Dit zijn de winnaars van de challenge Inclusief Platformwerk

3 winnaars van de Inclusief Platformwerk challenge

Dit zijn de winnaars van de challenge Inclusief Platformwerk

Hoe maken we beter gebruik van de potentiële meerwaarde van online arbeidsplatforms voor een meer inclusieve arbeidsmarkt? Dat was de vraag achter de challenge Inclusief Platformwerk die we samen met SBCM organiseerden. Op 9 juli 2021 maakte een jury de drie winnaars bekend uit de geselecteerde tien initiatieven. De winnaars zijn: Professional Outsider Consultancy (Martijn Arets), CurrentWerkt (Hilal Makhoukhi) en LaNSCO (Marcel Keyser). Zij ontvangen een innovatiesubsidie om hun ideeën in de praktijk op te zetten.

Sociale coöperaties werken samen via platform voor meer social impact

LaNSCO - foto met 3 mensen

Sociale coöperaties werken samen via platform voor meer social impact

Een online platform waarop alle sociale coöperaties hun diensten en producten kunnen aanbieden. Dát is LaNSCO United, een initiatief van het Landelijk Netwerk voor Sociaal Coöperatief ondernemerschap. Met het te ontwikkelen platform wordt het aanbod van sociale coöperaties in beeld gebracht en worden bedrijven en particulieren die sociaal willen inkopen, geholpen om geschikt aanbod te vinden. Een interview met Marcel Keyser, projectleider bij LaNSCO.

Ontwerp van inclusief platformwerk: Een ecosysteem benadering (Jeroen Meijerink, UTwente)

Ontwerp van inclusief platformwerk: Een ecosysteem benadering (Jeroen Meijerink, UTwente)

Online klusplatformen zoals Deliveroo en Helpling zijn arbeidsmarktintermediairs die met behulp van informatietechnologie vraag en aanbod voor tijdelijke arbeid bijeenbrengen. Het idee is dat zo de drempels voor arbeidsparticipatie worden verlaagd. Maar de risico’s, zoals verslechtering van arbeidsvoorwaarden, moeten we niet niet uit het oog verliezen. Dit werpt de vraag op in welke gevallen online klusplatformen daadwerkelijk verbeteringen bieden voor werkenden met een afstand tot de arbeidsmarkt. Jeroen Meijerink (UTwente) formuleerde in dit paper criteria voor het ontwerp van een inclusief klusplatform.

Hoe AI een hele arbeidersklasse onzichtbaar maakte

setup AI platformwerk

Hoe AI een hele arbeidersklasse onzichtbaar maakte

De 'dirty little secret' van AI vraagt om een nieuw gesprek over de toekomst van werk, en hoe mens en machine daarin samenwerken. Met de installatie Guest Worker maken we de verborgen arbeidersklasse zichtbaar. Het maakt ook duidelijk dat hier van een evenwichtige samenwerking tussen mens en machine geen sprake is. Voor de menselijke werkers ontbreken er mogelijkheden om hun menselijke meerwaarde tot uitdrukking te brengen, waardoor inclusiviteit en diversiteit loze begrippen worden.

CLICK, CLICK, CLICK, REPEAT: Welkom in the clickwork-zone

Auto-accept, foto: Paulus van Dorsten | Concretestate

CLICK, CLICK, CLICK, REPEAT: Welkom in the clickwork-zone

De ontelbare onzichtbare clickworkers verdienen een (meestal klein) inkomen met het uitvoeren van microtasks. Ruben van de Ven en Merijn van Moll bestudeerden in opdracht van SETUP en NSvP de wereld van clickwork en maakten in 2020 een eerste installatie met de titel Guest Worker, om deze onzichtbare arbeidersklasse zichtbaar te maken. In 2021 ontwikkelden ze Auto-accept: "Het brengt je in 'the clickwork-zone."

Schijn-autonomie voor fietskoeriers in gig-economy

platform fietskoeriers Deliveroo Uber Eats

Schijn-autonomie voor fietskoeriers in gig-economy

Floris de Krijger onderzocht de manipulatieve controlesystemen van online platform bezorgdiensten als Deliveroo and Uber Eats. Omdat fietskoeriers de hele dag door allerlei kleine keuzes maken, krijgen zij het gevoel meer invloed te hebben op de hoogte van hun inkomen dan in werkelijkheid het geval is. "Ik was vaak geneigd mijn lage inkomen te relateren aan de werkstrategieën die ik elke dag toepaste op de fiets, in plaats van verhaal te halen bij mijn platform-werkgevers zelf.” 

Over NSvP

De NSvP maakt zich hard voor een menswaardige toekomst van werk. We stellen de vraag hoe de arbeidsmarkt van morgen eruit ziet en onderzoeken hoe werk zodanig kan worden ingericht dat het bijdraagt aan de menselijke waarden en behoeften. We zijn een onafhankelijke stichting. We financieren als vermogensfonds innovatieve projecten op het snijvlak van mens, werk en organisatie.

Rijnkade 88
6811 HD Arnhem
info@nsvp.nl
026 - 44 57 800

 

Vind ons op Facebook
Volg ons