Vrouwennetwerken als diversiteitsinstrument

Effectieve vrouwennetwerken

diversiteitsinstrument in organisaties

Nederland kent veel bedrijven en organisaties waarin een vrouwennetwerk actief is. Vrouwennetwerken in organisaties zijn georganiseerde netwerken van medewerkers die erop gericht zijn de positie en de bijdrage van vrouwen in de organisatie te versterken. Effectieve samenwerking tussen vrouwennetwerken en de organisaties waarvan zij deel uitmaken, draagt bij aan het benutten van diversiteit. Hoe ziet de samenwerking er nu uit en hoe kan ze eventueel geoptimaliseerd worden? Op deze vragen richtte zich het project Effectieve samenwerking: vrouwennetwerken en hun organisaties van de Radboud Universiteit Nijmegen. Acht grote private en publieke organisaties met een vrouwennetwerk namen deel aan het project. De resultaten van het project laten zien dat effectieve samenwerking niet vanzelfsprekend is. Ze vereist commitment, inspanning en faciliteiten. In deze brochure wordt de samenwerking in de acht deelnemende organisaties beschreven. Hieruit volgt een reeks aanbevelingen om de samenwerking tussen vrouwennetwerken en hun organisaties te versterken. Zo is het van belang dat de doelen, taken en verantwoordelijkheden van alle samenwerkingspartners duidelijk zijn. Daarnaast heeft het project een workshop opgeleverd die organisaties en hun vrouwennetwerken kunnen gebruiken om hun samenwerking in kaart te brengen en te optimaliseren.

Bijlage

Thema's

Onderwerpen

Reageren

Over NSvP

De NSvP maakt zich hard voor een menswaardige toekomst van werk. We stellen de vraag hoe de arbeidsmarkt van morgen eruit ziet en onderzoeken hoe werk zodanig kan worden ingericht dat het bijdraagt aan de menselijke waarden en behoeften. We zijn een onafhankelijke stichting. We financieren als vermogensfonds innovatieve projecten op het snijvlak van mens, werk en organisatie.

Rijnkade 88
6811 HD Arnhem
info@nsvp.nl
026 - 44 57 800

 

Vind ons op Facebook
Volg ons