Debatavond woensdag 27 november, Spui 25 Amsterdam

Whitepaper Joop Schippers

Jongeren worden gezien als de dragers van de toekomst, maar geleidelijk wordt duidelijk dat de samenleving wel erg sterk steunt op hun inzet en flexibiliteit. Wat heeft de arbeidsmarkt van de toekomst voor jongeren in petto? Welke eisen worden aan jongeren gesteld? Wie zijn potentieel succesvol op de arbeidsmarkt van morgen en wie lopen het risico tussen wal en schip te vallen? En wat kunnen we doen om iedereen binnenboord te houden? Discussieer mee tijdens debatavond op woensdag 27 november in Amsterdam en meld je aan via de website van Spui25.

Tijdens de debatavond in Spui 25 in Amsterdam presenteert prof.dr. Joop Schippers, arbeidseconoom, zijn whitepaper over jongeren en de arbeidsmarkt van (over)morgen. De aanleiding? De druk om te presteren ligt hoog en gevoelens van onzekerheid bij jongeren nemen toe: niet alleen bij het vinden van een plek op de arbeidsmarkt, maar ook bij het krijgen van een vaste positie in de samenleving. Om mee te komen in deze maatschappij is het niet alleen een kwestie van de juiste opleiding, maar draait het ook om toegang tot financieel kapitaal, sociaal/cultureel kapitaal en een stevig netwerk. 

Actueel thema 

Vijf maanden lang deed Joop Schippers als NSvP/NIAS fellow onderzoek naar deze problematiek. Hij stelt onder meer kritische vragen bij de invulling van een ‘leven lang leren’ als oplossing voor baanonzekerheid. Is een 'leven lang leren' wel voor iedereen weggelegd? Joop Schippers geeft met zijn whitepaper diepgang aan een zeer actueel thema dat ook door de Sociaal Economische Raad (SER) in het rapport ´Hoge verwachtingen´ naar voren is gebracht. Ook daarin wordt duidelijk dat de studiedruk hoog is en jongeren slechte vooruitzichten hebben op de woning- en arbeidsmarkt. En onlangs schreef Coalitie Y (een initiatief van o.a. CNV Jongeren, LSVb, JOB, PerspectieF samen met ChristenUnie en tv-presentator Tim Hofman) een jongerenmanifest dat half september werd aangeboden aan premier Rutte. 

Programma debatavond woensdag 27 november, van 17.00- 18.30 uur:

  • Presentatie whitepaper door Joop Schippers, NSvP/NIAS-fellow en arbeidseconoom Universiteit Utrecht, “Jongeren en de arbeidsmarkt van (over)morgen”. 
  • Welke politieke en maatschappelijke veranderingen zijn nodig?
  • Panelgesprek en zaaldebat onder leiding van Sonia Sjollema, directeur NSvP: “Welke eisen worden aan jongeren gesteld op de arbeidsmarkt? Zijn die eisen realistisch? En wat doen we als niet iedereen kan meedoen?” 
  • Napraten tijdens afsluitende borrel

Praktische informatie en aanmelden via de website van locatie Spui25, Amsterdam.
Woensdag 27 november 2019
van 17:00 - 18:30 uur


 

Over de sprekers
 

Joop Schippers
werkt als hoogleraar Arbeidseconomie bij de Universiteit Utrecht. Zijn publicaties betreffen het brede terrein van arbeidsmarkt en maatschappelijke ongelijkheid, met een speciale focus op gender- en leeftijdsverschillen. Hij is actief betrokken bij het Future of Work onderzoek van de Universiteit, en schreef met een aantal collega’s uit verschillende disciplines de paper “Op weg naar een duurzame arbeidsmarkt”. Naast zijn onderzoek vervulde hij een reeks bestuurlijke functies binnen de UU, is hij actief binnen de medezeggenschap en is hij lid van de Raad van Toezicht van de Universiteit voor Humanistiek.

 

Tanja Jadnanansing
is een uit de journalistiek afkomstige PvdA-politica, die zich als Tweede Kamerlid met veel energie en passie sterk maakte voor het middelbaar beroepsonderwijs. Zij was van 2010-2016 lid van de Tweede Kamer en voorzitter van de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie. Na haar Kamerlidmaatschap werd zij programmamanager Strategie en Externe betrekkingen bij het Albeda College in Rotterdam en sinds mei 2018 is zij actief als voorzitter van het bestuur van stadsdeel Amsterdam-Zuidoost.

 

 

Jurgen van der Hel
is 21 jaar en zit in het derde jaar van de opleiding Onderwijsassistent op het mboRijnland. Sinds juni 2019 is hij voorzitter van JOB. Dit is de Jongeren Organisatie Beroepsonderwijs (JOB), een vereniging die opkomt voor de rechten en belangen van alle mbo-studenten in Nederland. JOB is onderdeel van het SER Jongerenplatform en heeft meegewerkt aan onder andere de SER verkenning Ontplooiingskansen Jongeren en het rapport Hoge verwachtingen. Als onderdeel van Coalitie Y schreef JOB mee aan het manifest met tien concrete punten om problemen van generatie Y te bestrijden, Jurgen sprak hierover in DWDD. https://dewerelddraaitdoor.bnnvara.nl/media/694280

Sonia Sjollema, debatleider
is als arbeids- en organisatiepsychologie bij diverse adviesbureaus werkzaam geweest. Vanuit haar praktische ervaring op het gebied van HRM en organisatieontwikkeling geeft zij in haar huidige functie invulling aan het werkplan van de NSvP-Stichting Innovatief in werk. De NSvP is een onafhankelijk vermogensfonds, dat zich inzet voor een Omkering gericht op een menswaardige toekomst van werk, voor iedereen. De stichting jaagt het debat aan over de vraag hoe de arbeidsmarkt van morgen er uit ziet en wat dat vraagt van de talentontwikkeling van jongeren en werkenden.

 

 

Thema's

Onderwerpen

Over NSvP

De NSvP is een onafhankelijke stichting en vermogensfonds, en zet zich in voor een menswaardige toekomst van werk. Wij ontwikkelen, delen en verspreiden kennis op het gebied van mens, werk en organisatie. We stellen de vraag hoe de arbeidsmarkt van morgen eruit ziet en wat dat vraagt van de talentontwikkeling van jongeren en werkenden. 

Rijnkade 88
6811 HD Arnhem
info@nsvp.nl
026 - 44 57 800

 

Vind ons op Facebook
Volg ons