NIAS/NSvP-Fellowship

In samenwerking met het NIAS biedt de NSvP sinds 2016 een fellowship aan voor vijf maanden. Doel van het fellowship is door middel van onderzoek bij te dragen aan vernieuwende inzichten en interessante kennisopbrengst met betrekking tot de toekomst van de arbeidsmarkt. De fellow geeft een inhoudelijke analyse van een vraagstuk en schrijft daarover een paper. Daarnaast maakt de fellow een vertaalslag naar de praktijk en doet suggesties voor oplossingsrichtingen en hoe die in de praktijk zijn te implementeren. De fellow maakt een actief onderdeel uit van de interdisciplinaire onderzoekscommunity van het NIAS, waardoor kruisbestuiving kan plaatsvinden tussen verschillende onderzoeksgebieden.

Met de inzet van de fellow worden de volgende resultaten beoogd:

  • De fellow werkt toe naar een interessant eindproduct: een publicatie met zeggingskracht en nieuwe inzichten dat tijdens een symposium gepresenteerd kan worden.
  • De fellow weet daarbij op een interessante manier het thema te agenderen en een goede inhoudelijke discussie aan te jagen.
  • De fellow draagt bij aan onderzoek en verdieping van het thema en weet een verbinding met de praktijk te maken

De koppeling aan het jaarlijkse NSvP OmkeerEvent maakt het mogelijk de maatschappelijke impact van het werk van de fellow te vergroten en op een resultaatgerichte manier aan vernieuwende inzichten te werken.

Fellows

Prof. dr. Ton Wilthagen (Universiteit van Tilburg) gaat tijdens zijn fellowship in de periode februari 2020 – juni 2020 op zoek naar een model voor een meer inclusieve arbeidsmarkt. Uitgangspunt van de studie is dat participatie in betaald werk veel meer waarde heeft dan alleen inzet van arbeid en loon. Mensen die werken voelen zich gezonder en gelukkiger en hebben een groter netwerk dan mensen die niet aan de slag zijn. Bovendien is er in de samenleving veel behoefte aan producten en diensten die nu niet worden geleverd en die niet als werk tellen. Zijn zoektocht naar een arbeidsmarkt waaraan veel meer mensen kunnen meedoen, verricht hij samen met een aantal maatschappelijke partijen en steden. Een introductie op Wilthagens onderzoek is te lezen in dit artikel

 

Prof. dr. Joop Schippers (Universiteit Utrecht) is per 1 februari 2019 benoemd tot fellow. Hij onderzocht de arbeidsmarktpositie van jongeren en ouderen en stelt de vraag of zowel individuen als institutionele regelingen klaar zijn om de uitdaging van leven lang leren aan te gaan. Is leven lang leren een wondermiddel is voor iedereen? Welke eisen worden gesteld aan de jongeren van nu? En zijn die eisen realistisch? Voor iedereen? Een introductie op Schippers' onderzoek als fellow is te bekijken in dit artikel met 5 minuten-talk introductiefilm. Zijn afsluitende whitepaper "Jongeren en de arbeidsmarkt van (over)morgen" werd op 27 november 2019 gepresenteerd tijdens een debatavond in Spui25, Amsterdam. In het whitepaper beschrijft hij zijn bevindingen en reikt hij oplossingsrichtingen aan. Het paper is als pdf te downloaden of verkrijgbaar middels een mailtje aan info[at]nsvp.nl


Dr. Marianne van Woerkom (Universiteit van Tilburg) is per september 2017 benoemd tot fellow bij het NIAS. Zij deed onderzoek naar hoe organisaties beter gebruik kunnen maken van de diverse talenten en sterke punten van hun medewerkers en ontwikkelde een model rondom Transactive Strength Systems. In het whitepaper "Het gebruik van sterke punten in teams en organisaties: Transactive Strength Systems" worden het model en de onderliggende theorie uiteengezet. Ook publiceerden we een samenvattend artikel over de Sterke Punten Benadering voor een vernieuwend HR. 


Prof. dr. Paul A. Kirschner (Open Universiteit) en prof. dr. Juliette H. Walma van der Molen (Universiteit Twente) zijn beiden per 1 september 2016 benoemd tot fellow. Beide fellows leverden met een eigen onderzoeksproject een bijdrage aan vernieuwende inzichten en kennisopbrengst op het terrein van mens en werk. Hun gezamenlijke whitepaper "Met de juiste vaardigheden de arbeidsmarkt op" is gratis te downloaden via ons Kenniscentrum en de Omkeringswebsite. In dit whitepaper wordt uitgelegd dat het bij toekomstbestendig leren gaat om zowel kennis, als vaardigheden, houdingen, zelfbeelden en motivaties die leren en ontwikkelen ondersteunen. Deze kwaliteiten zijn deels 'tijdloos', maar worden in het onderwijs nog onvoldoende geïmplementeerd. Lees ook in ons Kenniscentrum een samenvatting van het whitepaper.


Over het NIAS - Het Netherlands Institute for Advanced Study in the Humanities and Social Sciences (NIAS) bevordert hoogwaardig onderzoek in het veld van geestes- en sociale wetenschappen en stimuleert internationale kennisuitwisseling en interdisciplinaire samenwerking in onderzoek middels 'slow science'. NIAS is een instituut van de Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen (KNAW) en is gevestigd in Amsterdam. NIAS-KNAW biedt jaarlijks een werkplek aan een wisselende groep van circa 40 onderzoekers die als ‘research fellows’ aan het instituut kunnen werken. Het NSvP/NIAS-fellowship bestaat sinds 2016 en biedt jaarlijks een een onderzoeksplek voor de duur van 5 maanden.

 

Onderwerpen

Over NSvP

De NSvP is een onafhankelijke stichting en vermogensfonds, en zet zich in voor een menswaardige toekomst van werk. Wij ontwikkelen, delen en verspreiden kennis op het gebied van mens, werk en organisatie. We stellen de vraag hoe de arbeidsmarkt van morgen eruit ziet en wat dat vraagt van de talentontwikkeling van jongeren en werkenden. 

Rijnkade 88
6811 HD Arnhem
info@nsvp.nl
026 - 44 57 800

 

Vind ons op Facebook
Volg ons