Professionalisering en diversiteit

Aanvrager

Hogeschool van Amsterdam

Periode

juni 2012 tot juni 2013

Het lectoraat gedifferentieerd Human Resource Management constateerde in het onderzoek.‘Een ontwikkeling in kleur’, dat docenten dilemma’s ervaren met hun multiculturele studentenpopulatie, maar deze dilemma’s niet delen met collega’s. Dilemma’s, ervaringen en opvattingen blijven persoonlijk en vinden vaak niet de weg naar het formele overleg waardoor deze ook niet in de centrale beleidskaders terecht komen. Hierdoor blijft het collectief leren beperkt, terwijl diversiteit in het studenten en/of klantenbestand juist specifieke eisen stelt aan de professionaliteit van de professional. 

Op basis van het hierboven genoemd onderzoek is, met ondersteuning van de NSvP, een begin gemaakt met een methodiekontwikkeling (Spierings & Meerman in de Vries 2010) onder de noemer: collectief leren over diversiteit. Deze methodiek is beschreven in het boek: Diversiteit: hoofd, hart en buik. Na de publicatie zijn echter verschillende nieuwe trajecten in gang gezet, expliciet gekoppeld aan het thema professionalisering: Diversiteit wordt hierdoor gekoppeld aan het primaire proces van het team. Op dit moment is een onderzoek gaande naar de effectiviteit van de inmiddels verder uitgebreide en aangepaste methodiek.

Doelstelling

Verspreiding en implementatie van de verbeterde interventie gericht op teamprofessionalisering en diversiteit. Het is uitdrukkelijk de bedoeling om de bestaande methodiek te verbeteren en bruikbaar te maken voor andere professionele organisaties dan het onderwijs, organisaties die met een multicultureel klanten of patiëntenbestand werken.

Resultaten

  • Vernieuwde methodiek voortbouwend op voorgaande ervaringen.
  • Communities of practice in 3 bedrijven / instellingen.
  • Inzicht in de dilemma’s die professionals tegenkomen met de multiculturele studenten of klantenpopulatie.
  • Leerpunten die richting geven aan een gemeenschappelijke definitie van de situatie. 
  • Aanzet tot debat en actie over diversiteit en professionalisering in verschillende teams. 
  • Leernetwerk op het gebied van diversiteit en professionalisering.
  • Een concrete methodiek voor teamleiders in professionele organisaties.

Lees ook de methodiek beschrijving: Een goed gesprek over diversiteit
Tevens is er een boek uitgegeven over dit onderwerp: Studiesucces en diversiteit

De aanpak is ook beschreven in het boek Diversiteit Hoofd Hart en Buik: de inclusieve aanpak 

Artikel over Diversiteit in teams: Een case uit de praktijk van het hoger beroepsonderwijs.

Meer informatie

Hogeschool van Amsterdam
Martha Meerman
Postbus 931
1000 AX  Amsterdam
020-5952514
m.q.m.meerman@hva.nl

Onderwerpen

Bijlage

Over NSvP

De NSvP maakt zich hard voor een menswaardige toekomst van werk. We stellen de vraag hoe de arbeidsmarkt van morgen eruit ziet en onderzoeken hoe werk zodanig kan worden ingericht dat het bijdraagt aan de menselijke waarden en behoeften. We zijn een onafhankelijke stichting. We financieren als vermogensfonds innovatieve projecten op het snijvlak van mens, werk en organisatie.

Rijnkade 88
6811 HD Arnhem
info@nsvp.nl
026 - 44 57 800

 

Vind ons op Facebook
Volg ons