Het mes snijdt aan twee kanten

De kansen van arbeidsplatforms voor duurzaam en passend werk

Hoe komen mensen uit een uitkering naar werk dat bij hen past? Een niet voor de hand liggende mogelijkheid: arbeidsplatforms. In dit artikel lezen we hoe BridgeWorks, Work4everyone en het arbeidstoeleidingstraject AI Annotatie Lab eerlijke kansen en laagdrempelige arbeidsparticipatie bieden. Werkgevers kunnen op hun beurt op een maatschappelijk verantwoorde manier aan personeel komen en tegelijk aan de SROI-verplichtingen (Social Return On Investment) voldoen. Een win-win situatie. 

 

De mens wordt steeds digitaler, stelde directeur Robbert Boonk van de 'PHH Academie voor jobcoaches' een tijd geleden vast. "Kunnen we digitale matchingtechnieken ook zinvol inzetten, vroegen we ons af, en dan specifiek voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt. Samen met 8vance, die matchingtechnieken inzet voor onder andere recruitment, hebben we vervolgens het platform Work4everyone gemaakt.” 
Kandidaten ondervinden op dit gloednieuwe platform dat in augustus '23 live gaat, geen oneerlijke concurrentie van mensen zonder beperking. Daardoor is er ook écht kans op werk, werk dat bij hen past. Belangrijk daarbij is volgens Boonk dat het matchingproces niet stigmatiserend is, maar werkt met ability profiles. "Dat ability profile geldt voor de werkzoekende én voor de functie. Niet alleen de werkzoekende maakt zo'n profiel, ook voor elke vacature moet dat gemaakt worden. Is bijvoorbeeld lang staan, of intens concentreren nodig? Met behulp van AI wordt vervolgens een match gemaakt. En daardoor heeft elke sollicitant weer exact even veel kans.” 

"Het matchingproces is niet stigmatiserend maar werkt met ability profiles” 

Boonk verwacht dat arbeidsbeperkten en werkgevers of recruiters elkaar met de komst van het internationale platform veel makkelijker kunnen vinden. "Voorheen ondernamen alleen ondernemingen en organisaties met een groot sociaal hart actie, bovendien moesten ze alle regels kennen. Maar nu wordt dat anders. Het mes snijdt aan twee kanten. Ik verwacht er veel van. Dat strenger gehandhaafd wordt op wetgeving die inhoudt dat organisaties een percentage werknemers met afstand tot de arbeidsmarkt in dienst moet nemen, helpt daarin ook.” 
Het mooie is bovendien volgens Laurens Waling van 8vance dat matchingstechnologie (op basis van AI, skills en ability profiles) via een API geïntegreerd kan en ook gaat worden in bestaande matchingsystemen, zoals deze bij UWV Werkgever Service Punts, uitzendbureaus en grote bedrijven al in gebruik zijn. "Er bestaat dus de mogelijkheid dit voor iedereen aan te bieden.”  

BridgeWorks: "Als we maar 1% van de miljoen mensen die niet meedoet, kunnen helpen, zijn dat er al tienduizend.”

 

Corona als inspiratie 

Ook arbeidsplatform BridgeWorks richt zich op mensen die aan de zijlijn van het arbeidsproces staan, bijvoorbeeld omdat ze autisme, longcovid of een niet-aangeboren hersenletsel hebben. Het platform is de brug tussen werknemer en recruiter. De coronacrisis inspireerde het re-integratiebureau WerkmansMobiliteit tot het maken ervan. "Thuis werken bleek in veel gevallen goed mogelijk tijdens de lockdowns”, vertelt arbeidsdeskundige Leo Beekmans. "Met ons platform richten we ons op de hoger opgeleiden die kunnen werken achter de computer, maar in een kantoorsetting bijvoorbeeld niet kunnen functioneren, omdat ze na een paar uren werk even moeten rusten.” Het platform is dus niet voor iedereen, stelt Beekmans. "Maar als we 1% van de 1 miljoen Nederlanders die niet meedoet, kunnen helpen, gaat het al om heel veel mensen. Zij hebben weer perspectief.” 
De match wordt onder andere gemaakt door een zo compleet mogelijk beeld van de kandidaten te schetsen. Begeleiding van het re-integratiebureau is ook mogelijk. Het nationale platform is al op kleine schaal in werking. "Onder andere Phillips zet de talenten van de kandidaten al in, maar we laten binnenkort breder van ons horen. Op 20 april gaan we live, op dezelfde dag als het symposium, een belangrijk moment.”

Wennen aan kantoorritme

Organisaties en gemeenten die zich bezig houden met (re-)integratie herkennen wellicht het probleem waar de Regio Gooi en Vechtstreek tegenaan liep: er was geen plek waar hoger opgeleiden (mbo-4+) in een veilige werkomgeving weer konden wennen aan een werkritme en kantooromgeving. Die is er sinds 2019 wel, op het Media Park in Hilversum: het AI Annotatie Lab. Kandidaten doen hier zes maanden lang werkervaring op, met als doel uitstroom naar betaald werk bij een andere werkgever. Door AI-ervaring op te doen hebben kandidaten meer kans op werk waarbij digitale basiskennis nodig is. En niet alleen kandidaten hebben hier profijt van, ook de organisaties voor wie de data gelabeld wordt krijgen rijkere datasets waarmee zij hun AI-modellen kunnen trainen. "Het is een echte win-winsituatie”, legt Muriël Serrurier Schepper, projectleider bij Media Perspectives, uit.

AI Annotatie Lab: "Door de AI-ervaring krijgen kandidaten meer kans op passend werk.”

De medewerkers Data Labelling doen belangrijk werk, benadrukt ook Marjolein Grootjen, die de jobcaoching doet vanuit het WerkgeversServicepunt, een samenwerking van het UWV en regio Gooi en Vechtstreek. "Regelmatig komt iemand van een omroep uitleggen wat met de data wordt gedaan. Voor de soapserie GTST hebben we bijvoorbeeld fragmenten gelabeld waar muziek als achtergrond wordt gespeeld. Die kennis is nodig vanwege de muziekrechten. Straks doet AI dit, maar eerst moeten mensen de computer dit leren.”

Wat vind je leuk en wat zou je hierna willen doen?

De coaching heeft als belangrijkste doel de deelnemers bepaalde problematiek te laten overwinnen en weer vertrouwen in zichzelf te krijgen. Marjolein besteedt aandacht aan het sociale aspect, voeding en leefstijl, maar ook aan herstel na ‘terugval’ in oude patronen. Ze heeft een werkwijze opgezet waarbij deelnemers van elkaar leren: medewerkers die al wat langer in de groep zitten helpen nieuwe medewerkers op weg. "Geleidelijk komen mensen weer in hun kracht en samen met de jobhunter van het WerkgeverServicepunt kijken we na twee maanden ook: wat vind je leuk en wat zou je hierna willen doen? We willen mensen begeleiden naar werk dat echt bij hen past.” Marjolein hoopt dat er meer van zulke leer-werkplekken ontstaan. "Soms hebben deelnemers meer nodig en ik geef ze daarbij dat extra zetje. Het zegt zoveel dat iemand trots op een verjaardag vertelt: ik werk op het Media Park. En laatst zei een van de deelnemers bijvoorbeeld ook: ik weet niet waar ik zonder deze kans was beland.”

 


Op 20 april 2023 organiseerde de NSvP samen met SBCM Kenniscentrum en A&O-fonds sociale werkgelegenheid het symposium Platformwerk - Het kan ook anders! om te ontdekken hoe platformwerk ook voor mensen met een kwetsbare arbeidsmarktpositie een rol kan spelen bij het vinden van duurzaam en passend werk. De personen uit het bovenstaande artikel hebben actieve bijdragen geleverd aan ons symposium, kijk op deze pagina voor samenvatting en hun presentaties.

Thema's

Onderwerpen

Over NSvP

De NSvP maakt zich hard voor een menswaardige toekomst van werk. We stellen de vraag hoe de arbeidsmarkt van morgen eruit ziet en onderzoeken hoe werk zodanig kan worden ingericht dat het bijdraagt aan de menselijke waarden en behoeften. We zijn een onafhankelijke stichting. We financieren als vermogensfonds innovatieve projecten op het snijvlak van mens, werk en organisatie.

Rijnkade 88
6811 HD Arnhem
info@nsvp.nl
026 - 44 57 800

 

Vind ons op Facebook
Volg ons