Verslag NudgeLab 7 April

nudgelab april 2017

Op 7 april vond het Nudgelab plaats in het 19e eeuwse kerkpand van Zaalverhuur7 te Utrecht. De verschillende deelnemende nudge teams kwamen hier bijeen om hun voorstel voor de, door hun ontworpen, Ontwikkelnudge verder uit te werken. Zij kregen de kans om hun initiatieven aan te scherpen en verder te ontwikkelen onder begeleiding van Joanne Reinhard van het Behavioural Insights Team. De deelnemers begonnen de dag met het vaststellen en specificeren van hun target: “hoe kun je het gewenste ontwikkel gedrag concreet omschrijven?” Vervolgens ging de explorerende fase van start: Wat zijn de belemmeringen waar de werknemers tegenaan lopen en hoe gaan de Nudgeteams deze belemmeringen in kaart brengen? Deelnemers werden gestimuleerd om na te denken over een geschikte manier van data verzameling passend bij de doelgroep. Dit kan bijvoorbeeld door middel van interviews met medewerkers, een vragenlijst, focusgroepen, literatuur, of al bestaande gegevens.
Daarnaast lieten wij de deelnemers kennis maken met veel voorkomende denkfouten (biases) in een werkomgeving. Voor meer inspiratie over veelvoorkomende biases die in de werkcontext voorkomen is hier een artikel te vinden.

Na de lunchpauze ging het programma verder met toelichting van de ‘solutions’ fase voor het ontwikkelen van hun nudges. In een brainstormsessie werd er nagedacht over wat effectieve nudges zouden zijn om het ontwikkel gedrag van hun doelgroep te stimuleren. Hierbij konden zijn gebruik maken van het EAST- kaartspel, met voorbeelden uit de praktijk, die ontworpen zijn door middel van het EAST Framework. Tot slot werd er aandacht besteed aan hoe de nudge het best in de praktijk getest kan worden. Hoe kunnen ze het best een controlegroep en nulmeting meenemen?
 

 

De deelnemende partijen aan de NudgeChallenge die aanwezig waren
Hieronder worden de deelnemende NudgeTeams en hun initiatieven kort voorgesteld:

Maria Peeters en Catharina Evers vertegenwoordigen het team van de Universiteit Utrecht in samenwerking met Ikea. Zij willen met hun OntwikkelNudge Ikea werknemers meer gebruik te laten maken van het online cursus- en trainingsplatform.


Maria Peeters en Catharina Evers

Namens het UWV waren Arne Meeldijk en Yvonne Engels aanwezig. Zij willen met hun OntwikkelNudge medewerkers stimuleren tot het volgen van hun online trainingsaanbod.


Arne Meeldijk en Yvonne Engels 

Linda van der Gulik, Max Woldhuis en Maaike Ligthart waren namens de Gemeente Schagen aanwezig. Zij willen met een OntwikkelNudge hun medewerkers in beweging brengen om hun talenten te ontwikkelen.


Max Woldhuis, Linda van der Gulik en Maaike Ligthart
 

Jose Cuperus van Hogeschool Arnhem en Nijmegen vormt samen met Eric van Holland van Bruil een NudgeTeam om de inzetbaarheid van Bruil’s medewerkers te vergroten en bestaande routines en gewoontes te doorbreken.

Jose Cuperus en Eric van Holland

Arjenne Heins, Ilma Blaas, Krijn Donker en Ingrid van Tienen waren namens Ormit aanwezig. Door het inzetten van een app die gebaseerd is op de principes van brein leren om de impact/opbrengst van leer interventies te vergroten.


Ilma Blaas, Arjenne Heins, Ingrid van Tienen en Krijn Donker

Vanuit de gemeente Zutphen was Ellen Beenders aanwezig. De gemeente Zutphen werkt samen met Coen Rigtering en Bora Lancee van Universiteit Utrecht en Marjan Gorgieveski en Jason Gawke van de Erasmus Universiteit. Dit team wil micro gedragingen nudgen, die gericht zijn op het stimuleren van intern en extern netwerkgedrag en informeel leren op de werkvloer.


Coen Rigtering, Bora Lancee en Marjan Gorgieveski

Alette Baartmans van Thomas en Charles werkt samen met Esther Burger en Maaike Bouwma van T- Mobile Nederland aan een Nudge die het zelfsturend gedrag van medewerkers rondom leren stimuleert.


Esther Burger en Maaike Bouwma

Adriana Stel van STOOF en Kim van Zoest van ABU vormen samen een team dat door middel van nudging een stimulerende en veilige werk- en leeromgeving wil creëren waarin intersectorale mobiliteit vanzelfsprekend is.


Kim van Zoest en Adriana Stel

Matthijs Visser van Upstream Consulting werkt aan een Nudge om wetenschappelijk personeel te stimuleren tot het gebruik van het mobiliteitsaanbod van hun werkgever.


Joanne Reinhard (BIT) en Matthijs Visser
 

Inge Hulsof van de Technische Universiteit Eindhoven en Hulshof Career development en Susanne van der Velden van Teamup2Excel willen door middel van een OntwikkelNudge het leereffect van een training of cursus op het werk in de praktijk vergroten.

Sabine Eisses van SistersChange houdt zich, in samenwerking met VolkerWessel, bezig met het mobiliseren van de inzetbaarheid van medewerkers door middel van een OntwikkelNudge.
 

We willen de deelnemers bedanken voor een geslaagd en inspirerend NudgeLab.

Voor meer informatie over het NudgeLab:
Hier zijn de presentatie slides van Joanne Reinhard te vinden.
Hier zijn de presentatie slides van de NSvP te vinden.
In de bijlage zijn tenslotte nog de criteria van de NudgeChallenge te vinden.

 

Bijlage

Thema's

Onderwerpen

Reageren

Over NSvP

De NSvP maakt zich hard voor een menswaardige toekomst van werk. We stellen de vraag hoe de arbeidsmarkt van morgen eruit ziet en onderzoeken hoe werk zodanig kan worden ingericht dat het bijdraagt aan de menselijke waarden en behoeften. We zijn een onafhankelijke stichting. We financieren als vermogensfonds innovatieve projecten op het snijvlak van mens, werk en organisatie.

Rijnkade 88
6811 HD Arnhem
info@nsvp.nl
026 - 44 57 800

 

Vind ons op Facebook
Volg ons