Informeel leren door experimenteren met nieuwe taken

Mensen leren veel door het opdoen van werkervaring. Je kunt er verschillende namen aan geven: informeel leren, leren op je werkplek, learning by doing. Als je wat langer in dezelfde functie zit, nemen de mogelijkheden daar nog nieuwe dingen te leren af. En dan wordt het dus belangrijk op zoek te gaan naar manieren waarop je je toch kan blijven ontwikkelen. Bijvoorbeeld door een nieuwe deeltaak aan je werk toe te voegen. Bijvoorbeeld door eens een keer een workshop te geven en kennis en vaardigheden te delen met collega´s. Het mes snijdt dan aan twee kanten: je kunt jezelf ontwikkelen door te experimenteren met deze nieuwe taak en je collega´s kunnen zich ontwikkelen door nieuwe kennis op te doen die relevant is voor hun werk.

Hoe leren we het meest effectief?

Al langer is bekend dat vooral leren door het opdoen van nieuwe ervaringen van groot belang is voor leren in het werk. Als we de onderzoeken van McCall, Lombardo and Eichinger’s mogen geloven zou ongeveer 70% van het leren op de werkplek plaatsvinden. Ruim 20% leren we door interactie met elkaar en slechts 10 procent in een klassieke scholings- of trainingssituatie. Anderen stellen het nog sterker: minimaal 80% van wat we leren, leren we op informele wijze door ongeplande en ongestructureerde leeractiviteiten (Cross 2007, Ruijters 2007). Dat informeel leren veel toegevoegde waarde heeft hangt samen met de leercontext: wat we leren op onze werkplek heeft geen transfer meer nodig. Het geleerde kan direct in de praktijk toegepast worden (Simons, 2007 en Onstenk, 1994).

Nog altijd investeren organisaties veel in klassieke manieren van leren

Toch denken veel organisaties bij vergoten van duurzame inzetbaarheid van werkenden door scholing en ontwikkeling nog altijd aan klassieke manieren. De meeste bedrijven besteden 80% van hun budget voor training en ontwikkeling aan formeel leren (Cross, 2007).
Vanuit de NSvP hebben we met de ontwikkeling van verschillende job crafting methodieken nieuwe instrumenten willen aanreiken die aansluiten bij informeel leren, learning by doing, waarbij het initiatief voor leren en ontwikkelen bij de werkenden zelf ligt. Job crafting, of wel sleutelen aan je baan, kan dan op verschillende manieren plaatsvinden. Door actief te zoeken naar nieuwe taken en te experimenteren met nieuwe activiteiten ontstaan praktische leermogelijkheden. Maar ook door het genereren van hulpbronnen valt er veel te leren. Voorbeelden zijn feedback zoeken, hulp zoeken en informatie zoeken bij relevante anderen. 

De crux van het combineren

In het project 'De crux van het combineren' volgt Luc Dorenbosch van TNO een aantal initiatieven waarin medewerkers ervaring opdoen in nieuwe taken of rollen. Het initiatief Deell is een van de projecten, waarbij medewerkers vrijwillig een workshop organiseren voor collega’s of medewerkers andere organisaties. Tijdelijk wordt dus een nieuwe rol aan je bestaande taken toegevoegd. Door het onderzoek dat eraan gekoppeld wordt kunnen we nu ook meer te weten komen over de effecten van het opdoen van nieuwe ervaring en informeel leren. Waarom doen deelnemers eigenlijk mee? Doen ze inderdaad uit eigen beweging mee, of toch op aanraden van hun leidinggevenden? Zijn deelnemers na deze ervaring geïnteresseerd om ook vaker kennis en inzichten op een informele manier met elkaar te delen?

Resultaten van evaluatieonderzoek Deell

De groep die meedoet blijkt eigenlijk een dwarsdoorsnede te zijn van de organisaties die meedoen, bovendien blijkt ook de oudere groep naar verhouding goed vertegenwoordigd. De grootste groep (36%) van de mensen die meedoen is tussen de 36 en 45 jaar, ongeveer 33% van de deelnemers is tussen de 46 en 55 jaar en 14% is boven de 55 jaar. Er doen ongeveer even veel mannen (45%) als vrouwen (55%)mee. Ook interessant is dat er relatief veel mensen voor de eerste keer een workshop geven en dat het organiseren van een workshop dus echt een nieuwe taak voor hen is. Voor 34 % was het geven van trainingen of workshops ook echt nieuw. Ongeveer 85% deed geheel op eigen initiatief mee en vond ook dat hij/zij voor deelname niet of nauwelijks toestemming hoefde te vragen aan de leidinggevende. Van de deelnemers van 96% tevreden tot zeer tevreden over de gegeven workshops.

Dat smaakt naar meer!

Interessant is tenslotte dat 59% de kans groot acht ook zonder Deell-festival in de toekomst vaker kennis en vaardigheden te blijven delen. De eerste resultaten van de evaluatie geven aan dat met het organiseren en geven van een workshop ook intern ondernemerschap op breder vlak wordt gestimuleerd. Mensen lijken een positieve ervaring te hebben opgedaan in deze nieuwe rol. En dat smaak naar meer. 

Thema's

Onderwerpen

Reageren

Over NSvP

De NSvP maakt zich hard voor een menswaardige toekomst van werk. We stellen de vraag hoe de arbeidsmarkt van morgen eruit ziet en onderzoeken hoe werk zodanig kan worden ingericht dat het bijdraagt aan de menselijke waarden en behoeften. We zijn een onafhankelijke stichting. We financieren als vermogensfonds innovatieve projecten op het snijvlak van mens, werk en organisatie.

Rijnkade 88
6811 HD Arnhem
info@nsvp.nl
026 - 44 57 800

 

Vind ons op Facebook
Volg ons