Zijn HNW, I-deals en job crafting hypes of blijvertjes? Die vraag staat centraal in het artikel van Jacco van den Berg en Richard Jongsma. Ze schetsen de ontwikkelingen van verdergaande individualisering van arbeidsverhoudingen en -voorwaarden en gaan in op deze drie relatief nieuwe verschijnselen.

Tinka van Vuuren, foto Marcel van den Bergh

Door herstructurering en ontslagen kampen veel mensen met baanonzekerheid. Juist de gevolgen van die onzekerheid blijken erger te zijn dan het verlies van de baan zelf. Hoe kunnen die negatieve gevolgen beperkt worden? Een interview met dr. Tinka van Vuuren, consultant sociale zekerheid en personeelsbeleid Loyalis.

De Amerikaanse professor Richard Florida is ervan overtuigd dat de wereldeconomie in een grote ‘reset’ is beland en dat mensen met hun creativiteit de nieuwe economie zullen vormgeven. Talent, technologie en tolerantie zijn drie kernbegrippen van Florida. Een stad met talentvolle inwoners die tolerant zijn ten opzichte van elkaar en technologie op een creatieve manier inzetten, is in economische zin vaak zeer succesvol, zo zegt Florida.

Onopvallend leiderschap werkt 
Hoogbegaafde medewerkers zetten hun talenten niet automatisch in. Veel HR-afdelingen hebben een talentmanagementsysteem maar weten niet welke medewerkers slim en creatief zijn. Weten organisaties dat wel, en willen managers hen onopvallend leiden, dan verzilver je hun kennis. Zo kom je via creativiteit tot innovatie.

Jonge migranten zijn optimistisch over hun positie in het onderwijs en op arbeidsmarkt; vooral migrantenmeisjes van Turkse en Marokkaanse afkomst. Zij zijn gemotiveerd voor hun opleiding en hebben de ambitie een baan te vinden en carrière te maken. Dat schrijft Debby Gerritsen in haar proefschrift 'Citizenship experiences of young migrants. Optimism and disadvantages'. Ondanks de achterstandpositie die jonge migranten in Nederland hebben in scholing en werk, zijn ze optimistisch en ambitieus.

In tijden van crisis staat het vertrouwen van mensen op het spel terwijl er tegelijkertijd als vanzelfsprekend een beroep wordt gedaan op ieders flexibiliteit, eigen verantwoordelijkheid en samenwerking. Dat botst. Organizational Citizenship Behaviour is een bruikbaar begrip uit de psychologie dat nuttig is bij het ‘bestrijden’ van de crisis in organisaties en medewerkers motiveert beter samen te werken.

Het Kennisplatform Werk en Inkomen (KWI) heeft een digitale boekenkast met relevante (vak-)literatuur, onderzoeken en goede voorbeelden op het terrein van werk en inkomen. Met onderzoeken die zijn uitgevoerd in opdracht van de leden van het Kennisplatform en in opdracht van derden. 

Or-leden die emotioneel betrokken zijn bij het or-werk leren veel. Vooral het informeel geleerde vinden zij goed toepasbaar in de praktijk. Ze vinden ook dat die informeel verkregen kennis hen beter inzetbaar maakt op de in- en externe arbeidsmarkt. Aukje Nauta en Marit Janson deden onderzoek en schreven een artikel voor het blad OR informatie.

In een experiment als vervolg op een promotieonderzoek naar tijdsbeleving en werkdruk inde zorg, verzorgt Artemea een leertraject dat zorgmedewerkers helpt om minder last te hebben van tijdsdruk. Zij worden zich met behulp van praktijkreflectie en oefeningen bewust van hun eigen invloed. Tijdvreters worden opgeruimd in dit Action Learning-traject.

20 smaakmakers op het terrein van sociale innovatie - uit het bedrijfsleven, vakbonden en brancheorganisaties - kwamen bijeen bij Movares voor de tweede bijeenkomst van het Factor Vijf/NSvP-leernetwerk Anders Werken. De bijeenkomst ging over een actueel thema in deze economisch lastige tijden: Anders (Re)Organiseren.

Over NSvP

De NSvP is een onafhankelijke stichting en vermogensfonds, en zet zich in voor een menswaardige toekomst van werk. Wij ontwikkelen, delen en verspreiden kennis op het gebied van mens, werk en organisatie. We stellen de vraag hoe de arbeidsmarkt van morgen eruit ziet en wat dat vraagt van de talentontwikkeling van jongeren en werkenden. 

Rijnkade 88
6811 HD Arnhem
info@nsvp.nl
026 - 44 57 800

 

Vind ons op Facebook
Volg ons