De NSvP subsidieert het onderzoek Dr. Gürkan Celik van Clavis Consulting naar innovatie in etnisch ondernemerschap. Een onderzoeksverslag met voorbeelden van innovatieve ondernemingen is het eerste resultaat. 

Samenvattend zijn de volgende bevindingen en aanbevelingen uit het vooronderzoek naar voren gekomen:

  • Kleine bedrijven innoveren meer en stimuleren werkgelegenheid.
  • Innoverende ondernemers koppelen kansen aan de eigen sterkte kanten.
  • Innovatieve ondernemers hechten een meerwaarde aan ervaring en diversiteit.
  • Leeftijd, werkervaring en opleidingsniveau zijn belangrijke succesfactoren.
  • Persoonlijke eigenschappen spelen een prominente rol bij innovatie dan technische kennis.
  • Interactie met de omgeving vergroot innovatiekansen. De innovatieve ondernemers hebben een grote diversiteit aan contacten naar etniciteit.
  • Innovatieve ondernemers starten doorgaans in stedelijke gebieden.
  • Specifieke focus vanuit een ministerie op innovatie en ondernemerschap wordt wenselijk geacht door de onderzochte ondernemers.
  • Ondernemers hebben behoefte gecoacht te worden bij het bevorderen van innovatie. Een coachingsmethodiek kan behulpzaam zijn voor meer innovatie in ondernemerschap.

Vervolgonderzoek en ontwikkeling coachingstraject
In het vervolgtraject worden Nederlandse innovatieve ondernemers bestudeerd en vergeleken met de onderzochte etnische innovatieve ondernemers. Daarnaast wordt een een coaching- en trainingsmethodiek ontwikkeld voor ondernemers om innovativiteit te bevorderen.

Dr. Gürkan Çelik is Lector Intercultureel Ondernemerschap 

Lees het onderzoeksverslag

Lees de lectorale rede

Lees ook; 

http://mrdh.nl/cross-cultureel-ondernemerschap

https://www.inholland.nl/onderzoek/business-research-centre/guerkan-%C3%...

https://www.inholland.nl/content/news/nieuws2016/201605/lector-gurkan-ce...

 

Bijlage

Thema's

Onderwerpen

Reageren

Over NSvP

De NSvP is een onafhankelijke stichting en vermogensfonds, en zet zich in voor een menswaardige toekomst van werk. Wij ontwikkelen, delen en verspreiden kennis op het gebied van mens, werk en organisatie. We stellen de vraag hoe de arbeidsmarkt van morgen eruit ziet en wat dat vraagt van de talentontwikkeling van jongeren en werkenden. 

Rijnkade 88
6811 HD Arnhem
info@nsvp.nl
026 - 44 57 800

 

Vind ons op Facebook
Volg ons