Crossculturele baklava

Ahmet Can en Gürkan Çelik - foto Pepijn Nuiten

Wat is crosscultureel ondernemen? Het is een route om te komen tot samenwerking en verbinding in ondernemerschap tussen mensen van verschillende etnische achtergronden. Crosscultureel ondernemen is gericht op de ontwikkeling van nieuwe businessideeën en -kansen in de regionale, nationale en internationale markten. Een dubbelinterview met Gürkan Çelik (41) en Ahmet Can (30).

Innovatie en etnisch ondernemerschap: een coachingsmethodiek

Dit project geeft inzicht in het leggen van het verband tussen cultuur en innovatie in ondernemerschap. De inzichten van het onderzoek zijn van belang om innovatie in en de kwaliteit van ondernemerschap te verbeteren en gerichter te stimuleren, ten behoeve van de economische groei van Nederland. Verkend wordt hoe ruimte gecreëerd kan worden voor innovatief ondernemerschap. Dit onderzoek schetst kritische succesfactoren van etnische entrepreneurs.

Innovatie in etnisch ondernemerschap: Een onderzoeksverslag.

De NSvP subsidieert het onderzoek Dr. Gürkan Celik van Clavis Consulting naar innovatie in etnisch ondernemerschap. Een onderzoeksverslag met voorbeelden van innovatieve ondernemingen is het eerste resultaat. 

Samenvattend zijn de volgende bevindingen en aanbevelingen uit het vooronderzoek naar voren gekomen:

Innovatie in etnisch ondernemerschap

Diversiteit wordt vaak in verband gebracht met creativiteit en innovatie. In het onderzoek 'innovatie in etnisch ondernemerschap' ligt de nadruk op innoverend ondernemerschap en de relatie tussen culturele en etnische achtergrond van de ondernemer en de interactie met de omgeving. Interactie is van groot belang bij innovatie. Achterliggend uitgangspunt is dat innovatie een gevolg is van een interactief proces, waarbij synergie ontstaat tussen de verschillende achtergronden en competenties van mensen.

Over NSvP

De NSvP is een onafhankelijke stichting en vermogensfonds, en zet zich in voor een menswaardige toekomst van werk. Wij ontwikkelen, delen en verspreiden kennis op het gebied van mens, werk en organisatie. We stellen de vraag hoe de arbeidsmarkt van morgen eruit ziet en wat dat vraagt van de talentontwikkeling van jongeren en werkenden. 

Rijnkade 88
6811 HD Arnhem
info@nsvp.nl
026 - 44 57 800

 

Vind ons op Facebook
Volg ons