Anders werken: "Je ziet mensen opbloeien"

Rob Hoogma is directeur van zorginstelling Siza (Het Dorp) in Arnhem. Siza is al een paar jaar serieus bezig met een nieuwe vorm van medezeggenschap waarbij de betrokkenheid van medewerkers én cliënten bij besluitvorming centraal staat.

Samen interventies ontwikkelen verhoogt motivatie verpleeghuispersoneel

Bij de verpleeghuizen van De Zorgcirkel in Noord Holland moest er wat gebeuren. Ondanks de aandacht voor het voorkomen van werkdruk en werkstress steeg het ziekteverzuimpercentage in 2009 naar ruim 9%.

Thuiszorg via de Ipad

Sensire geeft cliënten met een AWBZ-indicatie een gratis Ipad die ingezet wordt voor de persoonlijke zorg. Het laat zich raden dat dat veel tijd scheelt. Het vervangt deels de zorg maar het vult de zorg ook aan. Een van de clienten vertelt haar verhaal in het digitale magazine 'Zorg op Afstand' van Sensire. Ze 'beeldbelt' twee keer per dag met de wijkverpleegkundige. In het magazine staan ook praktijkvoorbeelden en cijfers over de tijdsbesparing:  Het meekijken bij het innemen van medicatie kost met beeldbellen 2 minuten en als er een verpleegkundige naar gaat moet 18 minuten.

Kwaliteit en motivatie in de verpleeghuiszorg

Eer van je Werk Verpleeghuiszorg

Verzorgenden willen goede kwaliteit leveren maar krappe budgetten, personeelstekort en werkdruk staan dat vaak in de weg. De NSvP schreef samen met de Stichting Gezond Werk en Economisch Welzijn (StGW) een werkplan gericht op het verbeteren van kwaliteit en motivatie in de verpleeghuiszorg. De problematiek in de zorg is gezien de vergrijzing en de stijgende kosten in de zorg nog altijd zeer actueel.

Tijd maken voor de bewoners: dat kan

tijd voor bewoners

Gabriëlle Verbeek schreef het artikel 'Tijd maken voor de bewoners' over een onderzoek naar tijdsbeleving van bewoners in het kader van het door de NSvP gesubsidieerde project 'Tijd voor beroepspraktijk' dat door Artemea werd uitgevoerd. De Tijdwijzer Zorg, het werkboek waarmee teams actief hun werkdruk kunnen verminderen is inmiddels digitaal beschikbaar.

Inzichten van verzorgenden beter benutten bij innovatie en kwaliteit in de zorg

Hoe benutten we de inzichten van verzorgenden beter als het gaat om kwaliteit en vernieuwing in de zorg? De werkdruk neem toe en de zorg verschraalt. Er is een grens aan nog meer doen in dezelfde tijd. Het is van belang om slimmer te werken, innovatiever te denken en te zoeken naar wat de bewoner werkelijk belangrijk vindt. En daarbij hebben we de inzichten van verzorgenden zelf hard nodig. In dit artikel voorbeelden van projecten die gericht zijn op versterking van de positie van verzorgenden.

Leren omgaan met tijdsdruk in de zorg

In een experiment als vervolg op een promotieonderzoek naar tijdsbeleving en werkdruk inde zorg, verzorgt Artemea een leertraject dat zorgmedewerkers helpt om minder last te hebben van tijdsdruk. Zij worden zich met behulp van praktijkreflectie en oefeningen bewust van hun eigen invloed. Tijdvreters worden opgeruimd in dit Action Learning-traject.

Zorg voor tijd in de beroepspraktijk.

zorg verpleegzorg

Ontwikkeling tijddiagnose tijdsbesteding en tijdsbeleving op de werkvloer. Professionals werkzaam in de gezondheidszorg, ggz en het welzijnswerk ervaren in toenemende mate tijdproblemen in hun werk bij cliënten. Het gaat om de beleving van werkdruk, gebrek aan tijd, het voorkomen van onvoldoende concentratie bij werkzaamheden en gebrek aan aandacht voor cliënten.

Soulprogramma voor Zorg en Welzijn

Afbeelding bij Soulprogramma voor Zorg en Welzijn

Bedrijfskundige paradigma’s uit het industriële tijdperk hebben de ziel uit de zorg gehaald. Die ziel komt terug als er weer ruimte wordt gegeven aan het zelforganiserende vermogen van intrinsiek gemotiveerde professionals. Het Soulprogramma biedt daarvoor het platform.

De Werkvloer Centraal

Medewerkers in de ouderenzorg voelen zich vaak tekortschieten, omdat ze niet de zorg kunnen bieden die ze zouden willen. Ze hebben steeds minder tijd, terwijl er steeds meer van ze wordt verwacht. De zorg wordt steeds zwaarder, terwijl het opleidingsniveau in de sector daalt.

Over NSvP

De NSvP is een onafhankelijk vermogensfonds, dat zich inzet voor een menswaardige toekomst van werk. Wij stellen de vraag hoe de arbeidsmarkt van morgen er uit ziet en wat dat vraagt van de talent-ontwikkeling van jongeren en werkenden.

Rijnkade 88
6811 HD Arnhem
info@nsvp.nl
026 - 44 57 800

logo footer

Vind ons op Facebook
Volg ons