Bij de Politie in Brabant ben je regisseur van je eigen werk

Heb je zelf invloed op de zwaarte van de taakeisen op je werk? En als het werk te saai is, wat kun je daar dan zelf aan doen? Deze vragen en meer, staan centraal in een nieuwe methode van Job Crafting, getest bij het Politiekorps Brabant-Noord. Het korps is enthousiast over deze bottom-up interventiemethode die bijdraagt aan meer zelfsturing en werkplezier voor medewerkers. De Politie gaat de aanpak breder in de organisatie toepassen. De Job Crafting Training die in dit project  werd ontwikkeld is nu ook digitaal beschikbaar.

Politieagenten scoren hoog op de ladder van werkbevlogenheid. ‘Tegelijkertijd ervaren zij steeds meer druk van regels en is er een toename van cynisme,’ stelt Karel de Groot, brigadier en lid van OR bij het politiekorps Brabant-Noord. Bij het korps werken 1500 mensen en de organisatie staat aan de vooravond van een grote fusie. Het korps startte drie jaar geleden een longitudinaal onderzoek onder medewerkers naar werkbevlogenheid en burnout. Uit dat onderzoek bleek de behoefte aan een interventiemethode die bijdraagt aan meer zelfsturing en werkplezier. Het Korps Brabant-Noord is heel actief bij het begeleiden van personeel en zet daarbij een hele reeks aan trainingen en interventies in. Zo is er bijvoorbeeld voor allochtone en vrouwelijke medewerkers het programma Brug naar leiderschap en cursussen Op eigen kracht. Ook is er het organisatiebrede programma Fit en gezond. De Groot: ‘Er is in onze organisatie veel aandacht voor het welbevinden van medewerkers. Er is een relatief laag ziekteverzuim. We hebben veel trainers en bureaus in huis om het aanbod aan medewerkers vorm te geven. Maar waarom zouden we ons eigen welbevinden niet ook zelf kunnen aanpakken? Al enige tijd zijn we er van overtuigd dat we meer succes kunnen hebben als we uitgaan van de eigen kracht van medewerkers. We willen het samen doen en niet top-down opleggen. We willen mensen laten voelen: je bent de regisseur van je eigen werk.’

Efficienter werken

De nieuwe methode van Job Crafting is ontwikkeld door wetenschappers van de Technische Universiteit Eindhoven en de Universiteit Utrecht. Eén van de onderzoekers, Eva Demerouti van de TU-E, is ook betrokken bij het meerjarige onderzoek bij Brabant-Noord. De methode bestaat uit drie onderdelen: een training van één dag, vier weken van zelf oefenen met craften op het werk en na afloop hiervan een reflectiebijeenkomst. Tijdens de trainingsdag maken deelnemers een persoonlijk craftingplan aan de hand van een logboek. In de periode die volgt op de training staat iedere week een ander doel centraal. Achtereenvolgens zijn dat: hulpbronnen verhogen (bijvoorbeeld door actief steun te zoeken en feedback te vragen), zelf taakeisen verlagen (door te zoeken naar versimpelingen of manieren om efficiënter te werken), of juist de taakeisen te verhogen (zelf op zoek naar uitdagingen en meer verantwoordelijkheden) en tenslotte weer het verhogen van werkhulpbronnen (bijvoorbeeld door de autonomie te verhogen of de leermogelijkheden uit te breiden). Na afloop van het zelf craften volgt een gezamenlijk evaluatie waarin de deelnemers informatie uitwisselen, elkaar tips geven en nadenken over welke elementen van het craften ze verder willen uitwerken.

Leidinggevenden
De methode legt de verantwoordelijkheid van het craften bij de medewerkers. Wat kunnen leidinggevenden bijdragen? Karel de Groot: ‘Inderdaad gaan medewerkers in het traject individueel aan de slag. Maar leidinggevenden moeten ervoor open staan, ze moeten weten wat er speelt onder medewerkers en een luisterend oor bieden. We hadden bij de eerste ronde met deze methode drie groepen, in totaal 52 medewerkers: één groep met een ‘open aanmelding’, één groep met leidinggevenden en één groep met deelnemers afkomstig uit één team. We gingen er bij deze laatste groep van uit dat de deelnemers, met hun actieve houding, de andere leden van het team die niet deelnamen, positief zouden beïnvloeden.’ De methode is uitgebreid geëvalueerd en bij het Korps Brabant-Noord stemmen de resultaten positief. Karel de Groot: ‘De training en de manier waarop mensen zelf aan de slag gingen met veranderingen in hun eigen werk zijn door de deelnemers zeer goed ontvangen. Vooral de mogelijkheid om ervaringen met elkaar te delen was positief. Deelnemers gaven aan dat de interventie een eyeopener was: dat je met kleine aanpassingen in je werk resultaat kunt bereiken. Mensen zijn beter naar zichzelf gaan kijken en geven aan dat ze hebben geleerd te relativeren. Of en hoe we verder gaan met deze methode bespreken we op dit moment.’

Het meest leerzame van de training vonden de deelnemers de uitdaging om op een nieuwe manier naar je werk te kijken. Een van de deelnemers stelt: ‘Het blijft steeds weer mogelijk om je cirkel van invloed te vergroten. Werkplezier maak je zelf.’
 

Meer informatie

Deze methode van job crafting is ontwikkeld door Evangelia Demerouti, Machteld van den Heuvel en Maria Peeters wetenschappers van de universiteiten van Eindhoven en Utrecht. De methode wordt uitgebreid beschreven in het boek Scherp in werk door Jan de Jonge, Maria Peeters, Sonia Sjollema en Hieke de Zeeuw (redactie) ISBN 9789023249757 - uitgeverij Van Gorcum. Informatie over de Job Crafting Training is hier te downloaden. 

Bijlage

Thema's

Onderwerpen

Reageren

Over NSvP

De NSvP maakt zich hard voor een menswaardige toekomst van werk. We stellen de vraag hoe de arbeidsmarkt van morgen eruit ziet en onderzoeken hoe werk zodanig kan worden ingericht dat het bijdraagt aan de menselijke waarden en behoeften. We zijn een onafhankelijke stichting. We financieren als vermogensfonds innovatieve projecten op het snijvlak van mens, werk en organisatie.

Rijnkade 88
6811 HD Arnhem
info@nsvp.nl
026 - 44 57 800

 

Vind ons op Facebook
Volg ons