Care to share: de kracht van kennisdelen

care to share

Hoe stimuleer je het delen van kennis en ideeën in de organisatie? 
In dit artikel wordt besproken welke aspecten in de organisatie het onderling delen van kennis en ideeën faciliteren. Deze onderstaande aspecten zouden door kleine aanpassingen in de werk context gestimuleerd kunnen worden. Deze aanpassingen, nudges, kunnen aan de hand van dit stappenplan worden ontwikkeld.

 

1. Versterk sociale banden
Om de ontwikkeling van werkenden te stimuleren is het van belang dat kennis en ideeën onderling worden gedeeld. Dit kan onder andere door sociale banden van werknemers te versterken. Dit kan de organisatie doen door het onderlinge vertrouwen en de open communicatie te vergroten. Hierdoor wordt de kans dat kennis gedeeld wordt groter. Daarnaast helpt het als er verwacht wordt dat wanneer kennis gedeeld wordt, dit vervolgens wederzijds terug gedaan wordt. Tot slot kan simpelweg de hoeveelheid interactie die werknemers hebben, het onderling delen kennis al stimuleren.
 

2. Laat werknemers samenwerken
Het werk kan zo ingericht worden dat werkenden afhankelijk van elkaar zijn en moeten samenwerken. Dit zal de norm dat het belangrijk is dat kennis gedeeld wordt in organisaties benadrukken. Dit zal vervolgens het delen van kennis bevorderen. Het is daarbij van belang dat werknemers van verschillende functies, locaties of zelfs organisaties samenwerken. Dit zou onder andere gedaan kunnen worden door diverse teams samen te stellen. Deze teams werken dan samen naar een gezamenlijk doel. Hierdoor worden ze gestimuleerd om hun eigen kennis te delen, zodat dit gedeelde doel behaald kan worden.
 

3. Beloon het delen van kennis
Het onderling delen van kennis zou beloond kunnen worden. Dit zou een financiële beloning kunnen zijn, maar ook waardering vanuit de organisatie. Ook zou het uitzicht op een promotie of baanzekerheid, het delen van kennis kunnen stimuleren. Dan krijgen werknemers het idee dat het delen van kennis in de toekomst een beloning zal opleveren. Dit geeft de werknemers de motivatie om dit daadwerkelijk te doen. Door het delen van kennis te belonen zullen de werknemers eerder geneigd zijn hun tijd te besteden aan het delen van hun kennis. Anders zullen ze deze tijd mogelijk eerder besteden aan andere acties die sneller beloond worden.
 

4. Accentueer de waarde van de kennis
Ook zou de werkende overtuigd kunnen worden van de waarde van de kennis die hij/zij bezit. Wanneer deze waarde namelijk duidelijk wordt voor de werknemer, zal deze eerder geneigd zijn deze kennis te willen delen met anderen.
 

5. Benadruk de kennis als collectief goed van de organisatie
Daarbij komt dat wanneer de kennis wordt gezien als ‘bezit’ van iedereen in de organisatie, dit ook het delen van kennis zal stimuleren. Dit effect zal het grootst zijn wanneer de individuele werknemer zich sterk identificeert met de organisatie en zich hier onderdeel van voelt.

 

Literatuur:
Elizabeth F. Cabrera. E.F. & Cabrera, A. (2005). Fostering knowledge sharing through people management practices. The International Journal of Human Resource Management, 16, 720-735.

Thema's

Onderwerpen

Reageren

Over NSvP

De NSvP maakt zich hard voor een menswaardige toekomst van werk. We stellen de vraag hoe de arbeidsmarkt van morgen eruit ziet en onderzoeken hoe werk zodanig kan worden ingericht dat het bijdraagt aan de menselijke waarden en behoeften. We zijn een onafhankelijke stichting. We financieren als vermogensfonds innovatieve projecten op het snijvlak van mens, werk en organisatie.

Rijnkade 88
6811 HD Arnhem
info@nsvp.nl
026 - 44 57 800

 

Vind ons op Facebook
Volg ons