Omkeren bij de Rabobank

Omkeren bij de Rabobank

In ons nieuwe kennisprogramma gaan we ervan uit dat we keuzes hebben in hoe de toekomst van werk zich ontwikkelt. En willen we een slinger geven aan een beweging die we De Omkering noemen. 

In een reeks interviews vragen we verschillende mensen uit de praktijk hoe zij tegen de Omkering aankijken en wat er volgens hen zou moeten omkeren als we in de toekomst een toegankelijke arbeidsmarkt voor iedereen willen nastreven. Zo leggen we de verschillende perspectieven en invalshoeken omtrent de Omkering bloot.

Nicole Lamey is allround HR-specialist en werkt op de HR-afdeling van de Rabobank. Daar houdt zij zich momenteel bezig met projecten op het gebied van loopbaanadvies en duurzame inzetbaarheid. Met welke uitdagingen krijgt de Rabobank te maken? Hoe willen zij hun ambities blijven realiseren in de toekomst? Welke uitdagingen zijn er op het gebied van HR? Een gesprek over de Omkeringsuitdagingen binnen de Rabobank. 

Welke veranderingen zie jij met betrekking tot de wereld van werk?

“De wereld waarin wij werken verandert in sneltreinvaart, wat bedrijven voor verschillende uitdagingen stelt. Niet alleen de wereld van werk verandert maar ook de visie op werk. Ik zie dat terug bij sollicitanten en mensen in mijn omgeving, met name binnen generatie X en Y. Geld en status zijn minder belangrijk geworden en het hebben van vrije tijd, familie en vrienden komt daarvoor in de plaats. Het hebben van een goede gezondheid en geluk staat nu voorop. Jongeren lijken daarnaast een minder grote waarde te hechten aan een vast contract en willen niet voor 40 jaar lang dezelfde werkgever.”

Hoe kunnen werkgevers en werknemers zich het beste voorbereiden op de toekomst van werk?

“Als bedrijven en organisaties willen inspelen op de ontwikkelingen van de arbeidsmarkt, is het van belang om werknemers er van bewust te maken dat de arbeidsmarkt aan het veranderen is. Werknemers moeten daarnaast ruimte krijgen om verschillende ervaringen op te doen en moeten gestimuleerd worden zelf bepaalde zaken te ondernemen. Wanneer bedrijven en organisaties niet op deze manier investeren in hun werknemers, kunnen werknemers als het ware stil blijven staan en zullen zij zich onvoldoende ontwikkelen om mee te kunnen draaien op de arbeidsmarkt van de toekomst. Voor jongeren betekent dat met name dat zij een ondernemende houding moeten hebben. Zij moeten erachter zien te komen wat ze willen en waar zij goed in zijn, zodat zij dat kunnen overbrengen en toevoegen aan bedrijven of organisaties.” 

Hoe bereidt de Rabobank zich voor op de toekomst van werk?

“Al bij het werven van nieuwe werknemers wordt binnen de Rabobank ingespeeld op deze ontwikkelingen. Het uitgangspunt is niet alleen een functieomschrijving, maar er wordt ook gekeken naar de competenties die iemand heeft en welke vaardigheden van waarde kunnen zijn voor het bedrijf. Ook binnen het traineeship-programma wordt rekening gehouden met de individuen zelf. Er wordt bekeken wat zij willen, wat bij hen past en op basis daarvan wordt gekeken welke functie het beste bij de trainee past. Het werk wordt dus in bepaalde mate aangepast aan de werknemers en trainees. Daarnaast worden werknemers en trainees uitgedaagd om opdrachten uit te voeren die in eerste instantie misschien niet direct bij hen lijken te passen. Zo kunnen deze werknemers en trainees talenten breed ontwikkelen en erachter komen of zij werkzaamheden buiten hun comfort-zone ook goed aankunnen en leuk vinden.”

Welke uitdagingen zijn er voor  de Rabobank?  

“Aangezien de noodzaak groeit om kennis te delen ten behoeve van het aanpassingsvermogen van de bank, wordt er steeds meer samengewerkt in teams. Werken wordt steeds projectmatiger en werknemers krijgen de eigen verantwoordelijkheid om binnen hun team of netwerk waarde toe te voegen middels hun eigen professie. Niet alleen het werken zelf wordt projectmatiger,maar er zal in de toekomst ook steeds meer worden gekeken naar hoe, wanneer en welke werknemers moeten worden ingezet.
Zoals gezegd is het belangrijk dat werknemers iedere dag waarde toevoegen. Die waarde kan pas ontstaan op het moment dat werknemers verantwoordelijkheid en vertrouwen krijgen. Dat is dan ook waar vanuit de Rabobank in wordt voorzien: verantwoordelijkheid en vertrouwen. 
Tenslotte is duurzame inzetbaarheid van werknemers een uitdaging die de Rabobank aangaat met oog op de toekomst. Werknemers moeten zich blijvend ontwikkelen in de snel veranderende wereld om ons heen, zodat ze altijd inzetbaar zijn en blijven binnen verschillende functies en organisaties. Dit is gericht op de ontwikkeling van werknemers zelf, zij moeten binnen hun huidige functie kunnen groeien maar ook binnen een toekomstige functie of een functie buiten de huidige organisatie.“

 

Thema's

Onderwerpen

Reageren

Over NSvP

De NSvP maakt zich hard voor een menswaardige toekomst van werk. We stellen de vraag hoe de arbeidsmarkt van morgen eruit ziet en onderzoeken hoe werk zodanig kan worden ingericht dat het bijdraagt aan de menselijke waarden en behoeften. We zijn een onafhankelijke stichting. We financieren als vermogensfonds innovatieve projecten op het snijvlak van mens, werk en organisatie.

Rijnkade 88
6811 HD Arnhem
info@nsvp.nl
026 - 44 57 800

 

Vind ons op Facebook
Volg ons