gouden ei

In gesprekken over zelfsturing in loopbaanontwikkeling valt het mij op dat vaak gedacht wordt dat niet iedereen in staat is tot zelfsturing en ook niet iedereen daar behoefte aan zou hebben. De vraag hoe het komt dat zelfsturing in organisaties geen vanzelfsprekendheid is zou ik willen beantwoorden aan de hand van drie begrippen en benaderingen uit de psychologie: de theorie X en theorie Y van Mc Gregor, Learned helplessness en Selffulfilling proficy.

geit aan een touw

Een geit zit vast aan een touw van 2 meter. Toch doet hij zich tegoed aan de graspollen die 3 meter verderop groeien. Hoe kan dit? Een lastig op te lossen vraag, want ons brein is gewend in vaste patronen te denken. In een kenniseconomie wordt lenig denken steeds belangrijker: het vraagt loslaten van gebaande paden, vragen stellen bij de bestaande gang van zaken en zoeken naar verbetering en vernieuwing.

Werknemers zijn altijd ondergeschikt geweest aan de werkgever. Maar in de moderne, snelle kenniseconomie blijkt het opeens heel handig als die ondergeschikte van weleer, meedenkt en initiatief neemt. Dat vraagt een cultuuromslag in leiderschap, maar ook in de houding van veel medewerkers zelf.

Annelies van Vianen

Wat is er nodig voor de juiste match tussen kandidaat, vacature en organisatie? Hoe blijven mensen zich optimaal ontwikkelen tijdens hun loopbaan? Vijf jaar was prof. dr. Annelies E.M. van Vianen bijzonder hoogleraar Loopbaancompetenties in arbeids- en leerloopbaan en deed zij onderzoek naar deze vragen. Dit najaar draagt zij het stokje over aan Aukje Nauta.

Sonia Sjollema

Loopbaanontwikkeling hoeft niet altijd gericht te zijn op de overstap van de ene baan naar de andere. Juist door gebruik te maken van de ontwikkelingsmogelijkheden in een en dezelfde baan kunnen medewerkers zich blijven ontwikkelen. De vraag voor organisaites en medewerkes wordt dan: Hoe blijf je scherp in je werk? 

Karel Soudijn

Omdat ik zonder rijbewijs door het leven ga, zit ik vaak in de bus. Daar hoor je nog eens wat, zoals: ‘Wat deed jij met je ex-vriendin?’ (Elk antwoord op deze vraag is fout.) Of er valt een belangrijke telefonische mededeling te beluisteren: ‘Ik zit nu in de bus.’

Trends op de arbeidsmarkt, zoals individualisering, internationalisering en flexibilisering leiden tot nieuwe organisatievormen en veranderende arbeidsrelaties. Niet alles wordt meer vastgelegd in vuistdikke traditionele cao’s.

zorg en welzijn

In 2025 dreigt er een tekort van 450.000 zorgwerknemers. Dit komt door een groeiende vraag naar zorg en een afname van het aantal arbeidskrachten. De goede Nederlandse zorg moet behouden blijven. Daarom is er volgens het Zorginnovatieplatform nu al actie nodig met alle betrokken partijen.

Beatrice van der Heijden

Hoe zorg je dat werknemers waarde toevoegen voor hun werkgevers en tegelijk met plezier en in goede gezondheid werken? Dat vraagt Beatrice van der Heijden, hoogleraar Business Administration, in het bijzonder Strategic Human Resource Management, zich bij elk onderzoek opnieuw af

Ongeveer 25% van de werknemers maakt met zijn werkgever individuele afspraken. Die gaan over persoonlijke ontwikkeling, taakinhoud en flexibele werktijden. Denise Rousseau, hoogleraar aan de Carnegie Mellon University, interviewde voor haar onderzoek naar zulke i-deals, werknemers in diverse landen.

Over NSvP

De NSvP is een onafhankelijke stichting en vermogensfonds, en zet zich in voor een menswaardige toekomst van werk. Wij ontwikkelen, delen en verspreiden kennis op het gebied van mens, werk en organisatie. We stellen de vraag hoe de arbeidsmarkt van morgen eruit ziet en wat dat vraagt van de talentontwikkeling van jongeren en werkenden. 

Rijnkade 88
6811 HD Arnhem
info@nsvp.nl
026 - 44 57 800

 

Vind ons op Facebook
Volg ons