Op 17 juni vond de slotbijeenkomst van het pilotprogramma Onderwijs Pioniers plaats waar de Onderwijs Pioniers Trofee 2009 werd uitgereikt. Maar voordat het zover was waren er eerst nog 2 pioniersateliers op 22 april en 27 mei.

Anne Mei Thé

Medewerkers in de ouderenzorg voelen zich vaak tekortschieten, omdat ze niet de zorg kunnen bieden die ze zouden willen. Ze hebben steeds minder tijd, terwijl er steeds meer van ze wordt verwacht. De zorg wordt steeds zwaarder, terwijl het opleidingsniveau in de sector daalt. Medewerkers ervaren een grote afstand tot het management en de negatieve beeldvorming komt de sector ook al niet ten goede.

Mirea Raaijmakers promoveerde vorig jaar op het thema diversiteit als organisatieverandering. “In gesprekken over diversiteit met medewerkers en leidinggevenden viel het mij op dat de emoties steeds hoog opliepen. Bij ingrijpende organisatieveranderings-trajecten gebeurt hetzelfde. Dat bracht mij op het idee om theorieën vanuit de organisatiekunde en van diversiteitmanagement te combineren”.

Voor jongeren met een arbeidsbeperking is het moeilijk om aan werk te komen. De keuzemomenten in het arbeidstoeleidingstraject kunnen tot een crisis leiden. Door het inzetten van een Eigen-kracht-conferentie kan het eigen netwerk geactiveerd worden en zo kan de regie over de keuzes zoveel mogelijk bij de cliënt blijven.

SIWIT beroepskeuzetest voor jongeren

Jongeren met een licht verstandelijke beperking zullen vanwege hun beperkingen niet binnen elk beroep floreren. Een goede keuze is juist voor deze groep van extra groot belang. Om tot een goede keuze te komen, voldoen de gewone beroepskeuzetests niet. Daarom is met steun van de NSvP voor deze groep een speciale test ontwikkeld: de SIWIT.

Jolet Plomp

Acht jaar geleden waren er nauwelijks HR-professionals die inzagen welke gigantische mogelijkheden internet bood. De computer werd niet beschouwd als een middel voor menselijk contact, men wilde elkaar in de ogen kijken. De psychotherapeut Alfred Lange zag de nieuwe kans wel en velen zijn hem nagevolgd.

Bij UWV werken medewerkers met digitaal portfolio aan employability

In de tijd dat het UWV een krimpende organisatie was, werd het employabilitypaspoort geïntroduceerd. Nu er grootscheeps gereorganiseerd wordt, is er meer nodig. Een dezer dagen krijgen UWV-medewerkers een digitaal persoonlijk portfolio.

Digitale employability bij ING en Philips 'Zorg dat als je baan omvalt, jij niet omvalt'

Zeker in tijden waarin baanzekerheid geen vaststaand gegeven meer is, is het belangrijk dat werknemers met hun employability bezig zijn. Al in 2009 digitaliseerde steeds meer bedrijven hun instrumenten en processen die daarbij horen. Willem Daalder (ING) en Benny Leijdsman (Philips) vertellen wat zij op dit gebied doen en hoe dat bevalt.

Onderwijs Pioniers draait om het ondersteunen van goede ideeën van docenten om hun werkomgeving te verbeteren. Een van de vormen van begeleiding zijn de Pioniersateliers. Naast ontmoeting en inspiratie moeten deze bijeenkomsten docenten voorzien van een ‘toolkit’ om concreet en effectief met hun plannen aan de slag te kunnen.

‘Belonen’ van werk is een eeuwenoud gebruik, dus je zou denken dat we onderhand wel weten hoe dat moet. Toch zetten veel organisaties beloning niet op de juiste manier in, zodat ze er niet de gewenste resultaten mee bereiken. In de hernieuwde druk van zijn boek Beter belonen in organisaties legt emeritus hoogleraar arbeids- en organisatiepsychologie Henk Thierry uit hoe het wel moet.

Over NSvP

De NSvP is een onafhankelijk vermogensfonds, dat zich inzet voor een menswaardige toekomst van werk. Wij stellen de vraag hoe de arbeidsmarkt van morgen er uit ziet en wat dat vraagt van de talent-ontwikkeling van jongeren en werkenden.

Rijnkade 88
6811 HD Arnhem
info@nsvp.nl
026 - 44 57 800

logo footer

Vind ons op Facebook
Volg ons