Vragen op het gebied van werk zijn actueler dan ooit

De snel veranderende maatschappelijke context vraagt een voortdurende vernieuwing en ontwikkeling van het vakgebied van de Psychologie van Arbeid en Organisatie. Dat geldt zeker voor onze hoofdthema’s Sociale Innovatie, Inzetbaarheid, Motivatie en Diversiteit. Hoe zien deze maatschappelijke ontwikkelingen er uit? Welke vragen leven er? En met welke activiteiten probeert de NSvP in de periode 2011-2015 geprobeerd in dialoog met andere partijen antwoorden te formuleren, nieuwe methodieken te ontwikkelen en kennis te delen? In het meerjarenplan "Nieuwe arbeidsrelaties -  nieuwe oplossingen" geeft de NSvP antwoord op deze vragen.

Employability
De crisis leidt tot vragen over employability: hoe is te voorkomen dat grote groepen werknemers bij periodes van economische tegenwind op straat komen te staan en niet meer aan de bak komen? Als baanzekerheid niet meer kan worden geboden, hoe zorgen we dan voor werkzekerheid?

Innovatie door medewerkers
Belangrijke uitdaging voor werkgevers is: hoe motiveer je mensen om innovatief, ondernemend en ontwikkelingsgericht te zijn en toch binding met de organisatie te houden? Het aantal Zzp’ers stijgt, maar zijn organisaties wel klaar voor het managen van meer hybride en flexibele werkrelaties?

Ontwikkelingen op de arbeidsmarkt
Op de langere termijn neemt het arbeidsaanbod af: hoe kunnen we bereiken dat meer
mensen gaan werken en dat mensen langer actief en inzetbaar blijven voor werk? Is het fenomeen Nederland Deeltijdland, met een hoog percentage in deeltijd werkende vrouwen (en mannen) in dit licht een lust of een last?

Diversiteit en innovatie
Diversiteit biedt mogelijkheden om het innovatief vermogen van de organisatie te vergroten. Maar omgaan met een breed palet aan werknemers is niet altijd gemakkelijk. Lukt het in teams om verschillen tussen medewerkers te waarderen en te benutten ten behoeve van de organisatie, of loopt het streven naar meer diversiteit vast in een monocultuur die geen verschil toelaat? En hoe maak je zichtbaar wat de opbrengst van diversiteit eigenlijk is?

Geïnteresseerd in het meerjarenplan? Download het hier of vraag het op via info@nsvp.nl

 

Onderwerpen

Bijlage

Over NSvP

De NSvP is een onafhankelijke stichting en vermogensfonds, en zet zich in voor een menswaardige toekomst van werk. Wij ontwikkelen, delen en verspreiden kennis op het gebied van mens, werk en organisatie. We stellen de vraag hoe de arbeidsmarkt van morgen eruit ziet en wat dat vraagt van de talentontwikkeling van jongeren en werkenden. 

Rijnkade 88
6811 HD Arnhem
info@nsvp.nl
026 - 44 57 800

 

Vind ons op Facebook
Volg ons