Artikel Prestatiemanagement- Tijdschrift HRM - 2021

Als HR-instrument heeft prestatiemanagement tot doel om de betrokkenheid en motivatie van werknemers te verhogen en er zodoende voor te zorgen dat werknemers bijdragen aan de strategische doelen van de organisatie. Echter, in de praktijk lijkt dit niet steeds het geval te zijn, en zowel bij leidinggevenden als werknemers groeit de frustratie over de trage, logge en subjectieve aard van bestaande, resultaatgedreven prestatiemanagement systemen en lijken bedrijven er daarom steeds vaker voor te kiezen om over te schakelen van een traditioneel, resultaatgedreven naar een dynamisch, mensgedreven prestatiemanagementsysteem waarin het individu meer centraal komt te staan.

Het doel van dit onderzoek is om tot een beter begrip te komen van (1) wát de kenmerkende eigenschappen van dit mensgedreven prestatiemanagementsysteem zijn en (2) hóe organisaties de transitie naar dit systeem doormaken in de praktijk.
De transitie van resultaatgedreven naar mensgedreven prestatiemanagement omvat drie kenmerkende verschuivingen: de focus verschuift van prestaties geleverd in het verleden naar toekomstig presteren; de verantwoordelijkheid voor het proces verschuift van de leidinggevende naar de werknemer; de transitie van resultaat- naar mensgedreven prestatiemanagement lijkt in de praktijk eerder om een evolutie dan een revolutie te gaan. Via een proces van experimenteren, evalueren, en bijsturen komen organisaties vaak bij een hybride systeem uit waarin elementen van resultaat- en mensgedreven prestatiemanagement gecombineerd worden.

 

Dit artikel verscheen in Tijdschrift voor HRM, nr 2 2021 en is een uitkomst van het onderzoek dat promovendi Giverny de Boeck en Wouter Vleugels (KU Leuven) deden in het kader van de Innovatief in Werk PhD-beurs.
Het artikel "Prestatiemanagement 2.0? Naar een beter begrip van mensgedreven prestatiemanagement in de praktijk" zoals gepubliceerd in Tijdschrift voor HRM werd geschreven door Giverny de Boeck, Wouter Vleugels, Sonia Sjollema en Luc Dorenbosch. De pdf is  >> hier <<  vrij te downloaden.

De infographic "Performance Management: 10 verandervarianten in de praktijk" is >> hier <<  te downloaden.

 

 

 

 

Dossier

Over NSvP

De NSvP maakt zich hard voor een menswaardige toekomst van werk. We stellen de vraag hoe de arbeidsmarkt van morgen eruit ziet en onderzoeken hoe werk zodanig kan worden ingericht dat het bijdraagt aan de menselijke waarden en behoeften. We zijn een onafhankelijke stichting. We financieren als vermogensfonds innovatieve projecten op het snijvlak van mens, werk en organisatie.

Rijnkade 88
6811 HD Arnhem
info@nsvp.nl
026 - 44 57 800

 

Vind ons op Facebook
Volg ons