Ontwikkelbanen

#4 Taakuitdagingen aangaan

Taakuitdagingen aangaan

Inzicht

Voor het inbouwen van meer ontwikkelingskansen is het niet altijd nodig een permanente baanwijziging door te voeren. Baanontwikkeling kan ook een kwestie zijn van het periodiek/ tijdelijk aangaan van taakuitdagingen in de vorm van het toevoegen van zgn. developmental of challenging assignments. Een taakuitdaging kenmerkt zich door activiteiten die nieuw zijn in de mate dat ze nieuwe vaardigheden, verantwoordelijkheden, contacten en onzekerheden met zich meebrengen. Onderzoek toont samenhang tussen taakuitdagingen, meer informeel leren, minder vertrekintenties en (deels) betere werkprestaties. 

Voorbeeld

De Train Je Collega (TJC)-week is een initiatief waarbij in 2013 zo’n 650 collega’s uit de (semi-) publieke sector zich vrijwillig hebben aangemeld voor een tijdelijke trainerstaak. Idee: je geeft korte trainingen aan collega’s over een onderwerp waar jij iets meer van weet dan zij. Naast informele kennisdeling, is het meedoen aan TJC voor de trainers ook een uitdaging. Trainingen geven was soms een nieuwe ervaring, het was niet ieders vak en getrainde collega’s waren vaak onbekenden. Persoonlijke opbrengsten waren bijv. nieuwe contacten, zelfvertrouwen en waardering.    

Meer weten?

  • Boek > ‘Developmental Assignments’
  • Rapport > ‘Development through job experiences’
  • Onderzoek > Taakuitdagingen, informeel leren en vertrekintenties
  • Onderzoek > De timing van taakuitdagingen en werkprestaties
  • Factsheet > Het ontstaan van Train je Collega (TJC)
  • Evaluatie > TJC-week 2013
  • Filmpje > TJC in Gemeente Noordenveld
  • Cijfers > % NL werkgevers naar tevreden met bereidheid personeel om nieuwe dingen te leren
Over NSvP

De NSvP is een onafhankelijke stichting en vermogensfonds, en zet zich in voor een menswaardige toekomst van werk. Wij ontwikkelen, delen en verspreiden kennis op het gebied van mens, werk en organisatie. We stellen de vraag hoe de arbeidsmarkt van morgen eruit ziet en wat dat vraagt van de talentontwikkeling van jongeren en werkenden. 

Rijnkade 88
6811 HD Arnhem
info@nsvp.nl
026 - 44 57 800

 

Vind ons op Facebook
Volg ons