Ontwikkelbanen

#3 Skill variatie

Skill variatie

Inzicht

Skill variatie biedt ontwikkel-kansen in het werk door het beter benutten van verschillende kennis en vaardigheden die reeds aanwezig zijn bij werknemers. Het remt o.a. atrofie, waarbij het te lang niet gebruiken van kennis en vaardigheden ervoor zorgt dat men ze kwijtraakt (if you don’t use them, you’ll lose them). Uit onderzoek blijkt ook dat skill variatie een betere kosten/baten verhouding kent dan enkel taakuitbreiding - zeker ook voor oudere werknemers. Voor hen is ontwikkeling vooral het beter benutten van wat men al kan of kent i.p.v. iets nieuws leren.

Voorbeeld

Een medewerker (56 jaar) van een afdeling Onderzoek en Statistiek bij een grote gemeente zag dat de rapportage van resultaten beter kon. Er werd vaak niet meer gevraagd dan een simpele heldere tabel of grafiek, maar zijn vaardigheden reikten verder. Zo was hij goed bekend met software pakketten waarmee hij data beter en leuker kon visualiseren in de vorm van een kort filmpje.  Hij onderzocht de wijze waarop ze anders zouden kunnen gaan rapporteren. Ook is hij nog een extra infographic cursus gaan doen.

Meer weten?

  • Onderzoek > Skill variatie meer geschikt voor oudere werknemers
  • Onderzoek > Kosten/baten van het toevoegen van kennisdomeinen
  • Onderzoek > Kwalificatieveroudering in Nederland
  • Artikel > Incl. voorbeeld medewerker Onderzoek en Statistiek
  • Cijfers > % NL werknemers naar goede aansluiting skills op het huidige werk
Over NSvP

De NSvP is een onafhankelijke stichting en vermogensfonds, en zet zich in voor een menswaardige toekomst van werk. Wij ontwikkelen, delen en verspreiden kennis op het gebied van mens, werk en organisatie. We stellen de vraag hoe de arbeidsmarkt van morgen eruit ziet en wat dat vraagt van de talentontwikkeling van jongeren en werkenden. 

Rijnkade 88
6811 HD Arnhem
info@nsvp.nl
026 - 44 57 800

 

Vind ons op Facebook
Volg ons