Ontwikkelbanen

#5 Taaktransfer

Inzicht

Taaktransfer is het overhevelen van taken van hogere (‘A’) naar lagere functieniveaus (‘B’, ‘C’). Situatie B toont dat er geen taakgroei plaatsvindt: er is taaktransfer van A naar B is, maar ook van B naar C. Taaktransfer gebeurt door het afstoten, overdragen en aantrekken van taken. Een formele variant vind je in de zorg (taakherschikking). Informeel kan de aanleiding zijn dat routineuze taken of een teveel aan taken juist uitdagend voor een lager niveau kunnen zijn. Zo wordt de hiërarchische keten zelf gebruikt voor verticale groei en/of werkdrukbeheersing. 

Voorbeeld

Een logopediste in het speciaal onderwijs ziet dat er veel nieuwe rapportagetaken haar werk zijn ingeslopen. Het behandelen van kinderen vindt ze leuk, maar ze is veel tijd kwijt aan protocollen invullen en rapporten schrijven. Dat levert stress op. Er vindt een informele taaktransfer plaats door een stagiaire in te schakelen. Die laat ze nu - met een goede voor- en nabespreking – een middag in de week kinderen behandelen, terwijl zij dan de rapportages doet. Dat werkt zowel voor de stagiaire als voor haarzelf motiverend.

Meer weten?

  • Onderzoek > Hoe de verpleegkundig specialist haar taakjurisdictie vergroot
  • Rapport > Taakherschikking en taakoverheveling in de zorg
  • Artikel > Incl. voorbeeld logopedist in het speciaal onderwijs
  • Cijfers >  % NL werknemers naar promotie gemaakt in de afgelopen in de afgelopen 2 jaar
  • Cijfers > % NL werknemers naar demotie gemaakt in de afgelopen 2 jaar
Over NSvP

De NSvP maakt zich hard voor een menswaardige toekomst van werk. We stellen de vraag hoe de arbeidsmarkt van morgen eruit ziet en onderzoeken hoe werk zodanig kan worden ingericht dat het bijdraagt aan de menselijke waarden en behoeften. We zijn een onafhankelijke stichting. We financieren als vermogensfonds innovatieve projecten op het snijvlak van mens, werk en organisatie.

Rijnkade 88
6811 HD Arnhem
info@nsvp.nl
026 - 44 57 800

 

Vind ons op Facebook
Volg ons