Springplankbanen

#31 Taakafsplitsing (domme variant)

Taakafsplitsing (domme variant)

Inzicht

Taken van bestaande functies afsplitsen om daarmee nieuw vacant werk (‘V’) te creëren gebeurt al veel. Het kan zijn dat op den duur bepaalde taken gewoon niet meer in het takenpakket thuishoren; werknemers zijn daarvoor te duur geworden. Afwegingen om taken af te splitsen vanwege hun mindere complexiteit (bijvoorbeeld kopieerwerk) lijken dan plausibel. Aan de buitenkant is echter niet altijd te zien wat de waarde van taken voor de uitvoerder is. Soms bieden ze de mogelijkheid in contact met anderen te staan, of zijn het recuperatietaken. Dan zouden voor de uitvoerder belangrijke taken onterecht worden weggeknipt. 

Voorbeeld

Dom afsplitsen is het toepassen van deze techniek op taken die juist wel waarde voor werknemers hebben. In een verzorgingshuis ging het over het rondbrengen van thee aan bewoners. Een deel van de verzorgers vond dit een cateringklus die niet bij hun werk hoorde. Deze kon wat hen betreft worden afgesplitst. Een ander deel labelde de thee-taak echter als ‘vocht toedienen’ – een medische taak. Door dit onder elkaar uit te spreken, bleek in tweede instantie de thee-taak een essentiële kerntaak te zijn. Deze kon daardoor niet van de functie worden afgesplitst.

Meer weten?

  • Rapport > Incl. voorbeeld thee-taak verzorgingshuis
  • Rapport > Methode Maakwerk
  • Rapport > Handleidingen voor functiecreatie
Over NSvP

De NSvP is een onafhankelijke stichting en vermogensfonds, en zet zich in voor een menswaardige toekomst van werk. Wij ontwikkelen, delen en verspreiden kennis op het gebied van mens, werk en organisatie. We stellen de vraag hoe de arbeidsmarkt van morgen eruit ziet en wat dat vraagt van de talentontwikkeling van jongeren en werkenden. 

Rijnkade 88
6811 HD Arnhem
info@nsvp.nl
026 - 44 57 800

 

Vind ons op Facebook
Volg ons